Moja zbierka

Centrum zdieľaných služieb Bratislava

Centrum zdieľaných služieb v Bratislave (SSC Bratislava) je už od spustenia prevádzky v roku 2006 čoraz väčšou a dôležitejšou súčasťou spoločnosti Henkel. Jasným dôkazom je fakt, že v súčasnosti zamestnáva vyše 1300 zamestnancov, spolupracuje so všetkými obchodnými divíziami a poskytuje služby viac než 30 krajinám v Európe.

Dôležitosť Centier zdieľaných služieb pre Henkel

Centrum zdieľaných služieb Bratislava: Centrum zdieľaných služieb spoločnosti Henkel sa nachádza v budove Bratislava Business Center 1 Plus (BBC 1 Plus).

Celkom 6 Centier zdieľaných služieb spoločnosti Henkel rozmiestnených v rôznych krajinách dnes vytvára integrovaný priestor, ktorý poskytuje služby pre všetky svetové regióny a obchodné divízie. Či už v Bratislave, Manile, Káhire, Šanghaji, Mexiko City alebo Bangalore – po celom svete sa tímy v Centrách zdieľaných služieb zameriavajú predovšetkým na optimalizáciu globálnych a lokálnych biznis procesov, a preto významne prispievajú k dokonalému fungovaniu spoločnosti Henkel. Pre všetky Centrá zdieľaných služieb je charakteristický dynamický rast a neutíchajúca snaha o presadzovanie inovácií, vďaka čomu si Henkel udržiava svoju pozíciu lídra a konkurencieschopnej spoločnosti.

Poslanie Centra zdieľaných služieb v Bratislave

Centrum zdieľaných služieb v Bratislave začalo fungovať v roku 2006. Hlavnými kritériami pri výbere Bratislavy za európske Centrum zdieľaných služieb bola najmä vzdelanostná úroveň jej obyvateľov, vhodná geografická poloha a stabilný rozvoj mesta. Rozhodnutie bolo o to ľahšie, že v Bratislave je dlhodobo k dispozícii kvalifikovaná pracovná sila, ktorá má potrebné jazykové vybavenie. Od roku 1991 úspešne fungujúce sídlo spoločnosti Henkel Slovensko taktiež zohralo svoju úlohu pri výbere Bratislavy. V súčasnosti poskytuje Centrum zdieľaných služieb v Bratislave služby v širokej škále oblastí pre celú Európu. Ide o oblasť financií, účtovníctva, daní, kontrolingu, spracovania dát, nákupu, marketingu a predaja, dodávateľského reťazca, výskumu trhu, služieb zákazníkom, personalistiky či informačných technológií, pričom vybrané služby sú poskytované aj pre mimoeurópske regióny. Centrálne vykonávanie týchto služieb umožňuje spoločnosti Henkel dosiahnuť vysoký stupeň ich štandardizácie, transparentnosti, rýchlosti spracovania a celkovej efektívnosti, čo v konečnom dôsledku vedie k znižovaniu nákladov za jednotlivé obchodné operácie.

Vynikajúce kariérne príležitosti

Za 8 rokov svojej existencie sa Centrum zdieľaných služieb Bratislava rozrástlo z 30 na súčasných 1300 zamestnancov a stalo sa najväčším centrom zdieľaných služieb spoločnosti Henkel na svete. Až 90 percent zamestnancov SSC Bratislava má vysokoškolské vzdelanie a otvorenú cestu k medzinárodnej kariére. Viacerí z nich sa v rámci profesionálnej kariéry vypracovali na expertov vo svojej oblasti, ktorí dnes vedú svoje tímy aj v zahraničí. Centrum zdieľaných služieb Bratislava je multikultúrnym pracoviskom – pracujú u nás ľudia 35 národností, ktorí aktívne hovoria až 24 jazykmi, najmä angličtinou, nemčinou, francúzštinou a ruštinou. Podiel žien z celkového počtu zamestnancov je v Centre zdieľaných služieb Bratislava nadpolovičný. Naše Centrum sa neustále dynamicky rozvíja a uplatnenie v ňom nájdu talentovaní ľudia z rôznych oblastí.