Moja zbierka

Ambasádori udržateľnosti

Od spustenia programu v roku 2012 sa Ambasádormi udržateľnosti stalo už viac ako 10 000 zamestnancov spoločnosti Henkel.

Ak chceme dosiahnuť svoj cieľ strojnásobiť vytvárané hodnoty vzhľadom na environmentálny dopad našich produktov a technológií v roku 2030, musí priložiť ruku k dielu každý z nás. Preto sa snažíme poskytnúť jasné informácie o trvalej udržateľnosti všetkým našim zamestnancom a umožniť im propagovať dôležitosť udržateľnosti aj medzi ľuďmi v ich okolí.

Jednou z našich najdôležitejších vzdelávacích iniciatív v spoločnosti Henkel je program na školenie Ambasádorov udržateľnosti, ktorý bol spustený v roku 2012 za účelom motivácie zamestnancov k tomu, aby vyvíjali ešte intenzívnejšie snahy v súvislosti s myšlienkou trvalej udržateľnosti. Odvtedy sa spoločnosti Henkel podarilo vyškoliť už viac ako 10 000 ambasádorov v celkovo 79 krajinách sveta. Medzi aktivity ambasádorov patrí práca so žiakmi základných škôl, aby sa naučili využívať zdroje s väčšou ohľaduplnosťou voči životnému prostrediu. Doteraz sa nám podarilo osloviť viac ako 84 000 žiakov v 47 krajinách.

Ďalšie iniciatívy pre väčšiu udržateľnosti

V roku 2014 pribudla do programu iniciatíva „(Y)our move toward sustainability“ („Vaše/naše pokroky k udržateľnosti“) zameraná na podporu zamestnancov v tom, aby uplatňovali udržateľnosť v každodennej praxi, napríklad v súvislosti so šetrením elektrickej energie či zdravou výživou.

V roku 2015 pribudla do programu ďalšia iniciatíva: v rámci iniciatívy „Say yes! to the future” („Povedz Áno! budúcnosti“) absolvujú obchodní zástupcovia spoločnosti Henkel po celom svete školenia zamerané na všetky dodatočné témy súvisiace s trvalou udržateľnosťou, ktoré sa týkajú predaja, ale nie sú súčasťou programu Ambasádori udržateľnosti. Vyškolení pracovníci potom aplikujú získané vedomosti v rámci združených projektov v spolupráci s našimi maloobchodnými zákazníkmi – napríklad v logistike alebo propagácii udržateľných rozhodnutí v oblasti nákupu. Okrem záležitostí týkajúcich sa udržateľnosti v oblasti predaja je v rámci školení dôležitá aj výmena medzinárodných skúseností vo sfére maloobchodných partnerstiev, aby mohli vznikať nové formy spolupráce.

Fotografie

Videá v angličtine

2:57min.

Sustainability Film for Kids

This educational video is shown to school children worldwide in order to show how they can make a contribution to sustainability.

30.4.2014

Zobrazenia:

Služby a dokumenty na stiahnutie

Ďalšie informácie