Moja zbierka

Rozmanitosť a inklúzia

Naše výrobky a trhy, na ktorých pôsobíme, sú rozmanité – rovnako ako naši ľudia. Rozmanitosť vystihuje širokú škálu rozdielov medzi jednotlivcami, ktoré robia spoločnosť Henkel výnimočnou – či už ide o viditeľné rozdiely (napr. pohlavie) alebo neviditeľné (skúsenosti, hodnoty, zmýšľanie, vzdelanie, sexuálna orientácia, kultúrne a náboženské pozadie). Ak jednotlivé rozdiely spolu dobre ladia v rámci jedného tímu a ak každý jeden zamestnanec vie, že si ho firma váži, začlenenie jednotlivca, teda jeho inklúzia, je skutočne možná. V spoločnosti Henkel pristupujeme k rozmanitosti a inklúzii komplexne a podporujeme takú firemnú kultúru, ktorá v sebe zahŕňa princípy začlenenia a oceňuje rozdiely medzi jednotlivcami. Výnimočnú pozornosť venujeme kultúre, pohlaviu a generačným rozdielom.

Kultúra

Ako globálne pôsobiaca spoločnosť zamestnáva Henkel ľudí vyše 120 národností vo viac ako 75 krajinách sveta. Vyše 80 % z našich viac než 50 000 zamestnancov pracuje mimo Nemecka a približne 53 % v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách. Vďaka rozmanitému kultúrnemu prostrediu a rozličným skúsenostiam našich zamestnancov dokáže spoločnosť Henkel predvídať potreby trhu a svojich zákazníkov, a tým úspešne vyvíjať a predávať svoje výrobky všade na svete. Súčasťou našej personálnej politiky je aj takzvaná „filozofia trikrát dva“: v priebehu svojej kariéry má každý manažér možnosť získať skúsenosti na minimálne dvoch pracovných pozíciách, v dvoch rôznych krajinách a v rámci dvoch obchodných divízií.

Pohlavie

Ženy u nás tvoria celosvetovo približne 33 % zamestnancov. Počet žien na vedúcich pozíciách má v poslednej dobe stúpajúcu tendenciu – medzi rokom 2003 a 2016 sa zvýšil z 22 % na približne 34 %. Spoločnosť Henkel podporuje všetkých svojich zamestnancov v rovnakej miere v ich snahách skĺbiť svoje pracovné povinnosti a odhodlanie rozvíjať svoju kariéru s osobným životom a plánmi do budúcnosti. Uvedomujeme si totiž, že naplno môžeme využiť zručnosti a talent všetkých našich zamestnancov, len ak im pomôžeme úspešne čeliť výzvam spojeným s rodinou a kariérou.

Generačné rozdiely

Všetky vekové skupiny – od babyboom generácie, cez generácie X a Y, až po práve nastupujúcu generáciu Z – sú zastúpené v rámci zamestnaneckej štruktúry spoločnosti Henkel. Každá generácia má svoje vlastné špecifiká a preferencie. Henkel podporuje výmenu skúseností a vedomostí medzi zamestnancami, aby bol potenciál všetkých generácií, ktoré pracujú pod jednou strechou v spoločnosti Henkel, naplno využitý. Navyše, v dôsledku demografických zmien získava na dôležitosti aj celoživotné vzdelávanie. Prostredníctvom profesionálnej starostlivosti o zdravie podporujeme svojich zamestnancov v tom, aby dokázali ľahšie čeliť zdravotným problémom súvisiacimi s dlhším pracovným životom. Spoločnosť Henkel už za svoju činnosť v oblasti profesionálnej starostlivosti o zdravie získala mnohé ocenenia.

Spoločnosť Henkel sa zapája do rôznych externých iniciatív a partnerstiev po celom svete určených na vzájomnú výmenu skúseností s rozmanitosťou a inklúziou. Prehľad týchto aktivít nájdete tu.

Fotografie

Služby a dokumenty na stiahnutie

Ďalšie informácie