Careers-graduates-stage

Čerství uchádzači

Úspešne ste absolvovali vysokoškolské štúdium? Je čas vyskúšať si nadobudnuté vedomosti v praxi. Staňte sa súčasťou spoločnosti Henkel, vyberte si spomedzi množstva príležitostí po celom svete a urobte s nami prvé kroky na ceste za vašou úspešnou kariérou.

Ponúkame vám vzrušujúce pracovné miesto vo svete našich značiek a technológií, kde sa môžete prejaviť už od samého začiatku. Pri práci na projektoch, plnení pri náročných úloh alebo pri každodennej práci: učiť sa budete rýchlo a od samého začiatku budete niesť istú dávku zodpovednosti.

Či už máte záujem o naše popredné značky, ako sú Persil, Schwarzkopf alebo Pritt, alebo vás fascinujú naše špičkové inovatívne riešenia divízie Adhesive Technologies. Vďaka našej medzinárodnej pôsobnosti a trom obchodným divíziám máte k dispozícii vynikajúce príležitosti pre svoj osobný aj profesijný rozvoj.

Vaša cesta do nášho tímu

Byť svetovým lídrom v značkách a technológiách – to je víziou spoločnosti Henkel. Zdieľate ju s nami? Rovnako ako naše hodnoty, horlivú snahu o lepšie výkony a úspech? V tom prípade sa tešíme na vašu žiadosť!

Čo potrebujete:

 • Vynikajúce študijné výsledky
 • Prvé skúsenosti získané prostredníctvom stáží alebo študentských organizácií
 • Veľmi dobrú znalosť angličtiny, znalosť iných jazykov je výhodou
 • Prvé skúsenosti na medzinárodnej úrovni získané prostredníctvom stáží alebo štúdia
 • Angažovanosť v rámci aktivít mimo bežného štúdia

Navyše očakávame:

 • Zvedavosť
 • Ochotu rýchlo prebrať zodpovednosť
 • Vášeň súvisiacu s dynamikou našej spoločnosti
 • Záujem a otvorenosť voči iným kultúram
 • Silný proaktívny prístup
 • Presvedčivosť
 • Snahu vždy nájsť najlepšie výsledky bez konfliktov
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Rozmanité: vaše vstupné príležitosti
 • Obdivuhodné: vaše prvé týždne v spoločnosti Henkel
 • Zameraný na výkonnosť: váš plat

Spoločnosť Henkel ponúka absolventom širokú škálu pracovných príležitostí – vrátane medzinárodných príležitostí a rotácie pracovných pozícií.

Všeobecne platí, že svoju kariéru v spoločnosti Henkel naštartujete okamžite, čo má množstvo výhod:

 • Zodpovednosť počnúc prvým dňom
 • Komplexné úvodné zaškolenie, ktoré vám poskytne váš priamy nadriadený
 • Školenie a rozvoj šitý na mieru
 • Rotácia pracovných príležitostí po šiestich mesiacoch v priebehu prvých dvoch rokov

Henkel navyše ponúka rôzne vstupné programy v závislosti od konkrétneho regiónu:

 • 24-mesačná stáž v oblasti financií na oddelení Corporate Internal Audit v Nemecku
 • Program Talent On-boarding v divízii Beauty Care v Nemecku, ktorý vám pomôže budovať úspešnú kariéru v oblasti marketingu a predaja
 • Stáž v oblasti manažmentu v ázijsko-tichomorskom regióne
 • Program „Graduate Development v Afrike, resp. na Strednom Východe

Vo všeobecnosti platí, že svoju pracovnú pozíciu v spoločnosti Henkel po dvoch rokoch určite zmeníte. Sú s tým spojené viaceré výhody:

 • Presuniete sa v rámci svojej funkcie a pridelíme vám viac zodpovednosti
 • Presuniete sa na inú pozíciu, napríklad z marketingu na nákup
 • Presuniete sa do inej obchodnej divízie, napríklad z Adhesive Technologies do Laundry & Home Care.

Deň nástupu nadíde vo všeobecnosti niekoľko týždňov po prijatí žiadosti. V priebehu prvých týždňov získate množstvo nových dojmov. Nie je to však dôvod na obavy: každému novému kolegovi ponúkame program zameraný na informovanosť a orientáciu, resp. na privítanie v našom tíme. Už pár týždňov pred vaším nástupom od nás dostanete „Onboarding e-Book“, vďaka ktorej sa budete môcť rýchlo zorientovať.
Váš prvý deň začne tým, že spoznáte svojich nových kolegov. Ukážeme vám vaše nové pracovisko a pomôžeme vám s organizačnými vecami. Nasledovať bude obed s vaším tímom.

Na prvom stretnutí s vaším nadriadeným dostanete orientačný plán a ďalšie užitočné kontrolné zoznamy, ktoré vám pomôžu pri organizovaní vašich pracovných úloh počas prvých týždňov.

Počnúc prvým dňom preberáte zodpovednosť a pracujete samostatne na vlastných projektoch. Predovšetkým na začiatku vás v tom, samozrejme, nenechávame samých. Vaši kolegovia vám budú aktívne pomáhať.

Na oblasti nezáleží: odmena v spoločnosti Henkel je atraktívna, závislá od vašich výkonov a porovnateľná s konkurenciou. To znamená, že zamestnanci s vynikajúcimi úspechmi budú odmenení formou variabilného bonusu – a to už počas prvého roka!
Navyše môžete využiť naše komplexné sociálne služby, ako napríklad program zamestnaneckých akcií, dôchodkové poistenie alebo poistenie proti práceneschopnosti. Spoločnosť Henkel vám samozrejme poskytne aj príležitosti na flexibilnú prácu, medzi flexibilná pracovná doba, či moderné IT vybavenie.

Vaša kariéra v spoločnosti Henkel

Zvyknite si na zmenu: V spoločnosti Henkel je bežnou praxou meniť pracovné pozície každé dva až tri roky. Spoločnosť kladie veľký dôraz na neustály rozvoj vašich schopností a talentu. Rotácia pracovných miest a s ňou súvisiaca zmena pozície prináša nové podnety vám i spoločnosti Henkel. Ponúkame širokú škálu nástrojov na podporu vášho osobného rozvoja: príkladmi sú školenia, podnetné projekty a odborné vedenie, ktoré vám poskytne váš priamy nadriadený.

Vzdelávanie a rozvoj

Samozrejmosťou pre zamestnancov spoločnosti Henkel je snaha o najlepší výkon

 • Každý rok prechádzate naším cyklom Talent Management Cycle: od vášho nadriadeného dostanete transparentnú spätnú väzbu a spoločne si zadefinujete konkrétny plán vášho rozvoja.
 • Naša Henkel Global Academy ponúka stovky školení – od školení zameraných na soft skills (mäkké zručnosti) až po odborné znalosti.
 • Naša filozofia Trikrát dva zaručí rotáciu pracovných miest – budete pracovať aspoň v rámci dvoch pracovných pozícií, dvoch krajín a dvoch obchodných oblastí, vďaka čomu sa z vás stane vrcholový vedúci pracovník.

Plánované povýšenie

Pre mladých ľudí s veľkým potenciálom: naše Medzinárodné centrum pre rozvoj

Úspešný nástup: Podávate výnimočné výkony a ste pripravení vziať na seba väčšiu zodpovednosť? V tom prípade ste tým správnym kandidátom pre naše Medzinárodné centrum pre rozvoj. Skúsení manažéri spoločnosti Henkel a odborníci z oblasti personalistiky vám dajú komplexnú spätnú väzbu, ktorá odzrkadľuje váš súčasný rozvoj. Vďaka tomu odhalíte svoje silné stránky, ako aj tie oblasti, na ktorých potrebujete popracovať. Výsledkom bude príprava systematického plánu školení a rozvoja – váš kariérny plán do budúcnosti.

Rozvíjajúce sa trhy

Dôraz na rastové regióny

Zaujíma vás Čína, Východná Európa, Afrika/Stredný Východ alebo Latinská Amerika? Výborne! Tieto rozvíjajúce sa trhy predstavujú pre spoločnosť Henkel významný rastový potenciál. Aby sme sa chopili týchto príležitostí, podporujeme vás prostredníctvom cielených opatrení, ktoré vás majú pripraviť na prácu na rozvíjajúcich sa trhoch. Napokon, súčasťou našej globálnej stratégie do roku 2016 je generovať polovicu všetkých našich ziskov práve na rozvíjajúcich sa trhoch.
Dobrá správa: Nemusíte dlho čakať na prácu na medzinárodnej úrovni. Mnohé z našich začiatočníckych pozícií na centrále so sebou prinášajú pracovné úlohy a zodpovednosť na medzinárodnej úrovni. Niet potom divu, že len v samotnom Düsseldorfe zamestnávame ľudí z viac ako 50-tich krajín.

Manažérska zodpovednosť

Jasne definované: naše požiadavky na manažérov

Je pre nás dôležité, aby všetci manažéri dobre rozumeli tomu, čo manažérska zodpovednosť znamená a čo od nich spoločnosť Henkel očakáva. O to sa postarajú naše zásady riadenia a školenia pre zamestnancov s personálnou zodpovednosťou.

Social Media News