Careers-students-stage

Študenti

Získajte cenné pracovné skúsenosti, objavujte svoje schopnosti a zistite, čo všetko môžete dokázať, ak budete súčasťou spoločnosti Henkel.

Spoločnosť Henkel ponúka angažovaným študentom množstvo rôznych príležitostí získať praktické skúsenosti a niečo dokázať. Už počas svojho štúdia môžete objavovať fascinujúci svet značiek a technológií spoločnosti Henkel. To vám dáva príležitosť vytvárať si vlastnú profesijnú sieť kontaktov a plánovať si svoju kariéru v spoločnosti Henkel po ukončení svojho štúdia.

Výhody mentoringu

Cenné interné informácie pre študentov

Počas stáže už v priebehu svojho štúdia bude jeden z našich manažérov vašim osobným mentorom – bude vás viesť a podporovať v úlohách, aby vás zaškolil a odovzdal vám užitočné rady. Mentori spoločnosti Henkel sa s vami podelia o svoje vedomosti o trendoch trhu a dostanete od nich spätnú väzbu určenú pre ďalší rozvoj vašej kariéry. V neposlednom rade bude váš mentor tiež vašim vítaným poradcom a osobným kontaktom.

Spoznávajte Henkel

Buďte spoločenskí a naučte sa viac

Chceli by ste sa o spoločnosti Henkel dozvedieť viac? Stretnite sa s nami u vás na vysokej škole, alebo prihláste sa k nám na stáž. Vždy ste online? Sledujte nás teda na Facebooku alebo LinkedIn, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

Študentské stáže

Plne integrovaní, intenzívne prepojení: Počas vašej stáže na vlastnej koži zistíte, čím sa zamestnanci spoločnosti Henkel odlišujú a prečo sú takí úspešní. Už od prvého dňa z vás spravíme člena tímu a budete mať možnosť presvedčiť sa, čo to znamená pracovať pre lídra na globálnom trhu a formovať trhy zajtrajška – či už v oblasti spotrebiteľských tovarov, alebo v oblasti priemyslu. Využite túto možnosť a presvedčte nás o svojom nadaní a iniciatívnosti – podobne ako to každoročne robí 1 500 stážistov na celom svete.

Každá stáž začína stanovením jednotlivých cieľov. Potom môžete začať a popustiť uzdu svojim ambíciám. Od prvého dňa budete plnohodnotným členom a prejdete svojim vlastným programom. V priebehu toho sa môžete spoľahnúť na neustálu podporu členov oddelenia Ľudských zdrojov a vášho mentora, ktorý je skúseným členom vášho oddelenia.  

Úlohy a príležitosti

Kopírovanie a príprava kávy? Prosím vás! V priebehu svojej študentskej stáže budete zapojení do každodenných obchodných aktivít a projektov ako plnohodnotný člen tímu. Okrem toho budete mať množstvo príležitostí zistiť, ako to funguje i mimo vášho oddelenia.

  • Okrem podpory bežnej prevádzky budete mať na starosti svoj vlastný projekt, v ktorom máte šancu ukázať svoj talent.
  • Tiež sa zúčastníte na prezentáciách v rámci rôznych oddelení, napríklad počas „Dňa stáží“
  • Program “Double-In” vám umožní stráviť celý deň v spoločnosti stážistu z iného oddelenia. Ako stážista z Marketingu tak môžete spoznať napríklad oddelenie Kontrolingu. Takýmto spôsobom povzbudzujeme spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami už počas stáží.
  • Počas stáže alebo pri rôznych iných príležitostiach budete mať možnosť vybudovať a rozvinúť svoju osobnú sieť kontaktov využívaním našej online komunity stážistov.

Všeobecné podmienky: flexibilnosť a medzinárodnosť

Stáže sú flexibilné, medzinárodné a neviažu sa na rozvrh jednotlivých semestrov. V ideálnom prípade by ste si svoju žiadosť mali poslať 4 až 6 mesiacov vopred. Všetky voľné a aktuálne pozície môžete nájsť na našom pracovnom portáli.

Každý rok získa svoju prvú skúsenosť so spoločnosťou Henkel približne 500 stážistov priamo na našej centrále v nemeckom Düsseldorfe. Nakoľko naši zamestnanci v Düsseldorfe pochádzajú z viac ako 50-tich rôznych krajín, aj naša komunita stážistov má medzinárodné zloženie – na mnohé z našich stáží dokonca nemusíte vôbec vedieť rozprávať po nemecky.

Po ukončení stáže: Záverečná práca v spoločnosti Henkel

Prax je asi ten najlepší spôsob, ako si zlepšiť kreativitu, inšpiráciu a motiváciu pre napísanie úspešnej záverečnej práce – zvlášť na mieste ako je Henkel, kde ponúkame veľmi širokú škálu aktivít. Či už je to marketing, výskum a vývoj alebo kontroling, Henkel vrelo privíta všetkých, ktorí sa chcú chopiť svojej príležitosti napísať bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu v našej spoločnosti. V každom prípade by ste nám svoj návrh mali poslať v predstihu (aspoň tri až štyri mesiace). Predtým si však jasne stanovte, o ktoré okruhy a témy máte záujem, a vysvetlite, akým spôsobom môže byť vaša práca zaujímavá pre spoločnosť Henkel. Prepojenosť s niektorou z oblastí našej činnosti je výhodou. Čím jasnejšie popíšete svoju špecializáciu, konkrétny záujem a cieľ, tým pravdepodobnejšie sa vám svojím návrhom podarí presvedčiť vášho budúceho mentora.
 

Partnerstvá

Spoločnosť Henkel spolupracuje s renomovanými univerzitami a študentskými iniciatívami, čo je výhra pre obe stany. Už na začiatku študenti získajú profesionálne skúsenosti – napríklad prostredníctvom prípadových štúdií alebo prednášok vrcholových manažérov. Zároveň spoločnosť Henkel nadviaže kontakt s tými najnadanejšími ľuďmi.

Základy svojej kariéry v spoločnosti Henkel môžete položiť ešte pred ukončením univerzity, a tým získať cenné skúsenosti už na samom začiatku. Nadviazali sme partnerstvá s poprednými univerzitami a obchodnými vzdelávacími inštitúciami, ako aj vybranými študentskými organizáciami. Ide o vzrušujúcu príležitosť na to, aby ste sa nechali inšpirovať „Duchom Henklu“. K dispozícii sú:

  • Prednášky
  • Spolupráca na výskume
  • Workshopy a prípadové štúdie
  • Exkurzie
  • Neformálne rozhovory s vrcholovými manažérmi

Tešíme sa na to, ako nás presvedčíte svojou angažovanosťou – stále hľadáme nadaných ľudí, ktorí by zapadli do našej firemnej kultúry zameranej na vysoké výkony. Neustále rozširujeme naše kontakty so študentmi, ktorí na nás urobia dojem a hodia sa do našej spoločnosti, pretože vieme, že váš potenciál je vzácny – môže sa stať dôležitou súčasťou našej budúcnosti.