21. 1. 2014  Bratislava

Zmena dividendovej politiky

Henkel zvýši podiel vyplácaných dividend

Predstavenstvo spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA na svojom dnešnom zasadnutí rozhodlo o návrhu zvýšiť podiel budúcich vyplácaných dividend na 25 až 35 % z čistého zisku spoločnosti, upraveného o menšinové podiely a výnimočné položky, v závislosti od výšky aktív a zisku spoločnosti a jej finančných požiadaviek. Podiel vyplácaných dividend sa doposiaľ pohyboval okolo úrovne 25 %. Na výročnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2014, predstavenstvo akcionárom navrhne vyplatiť dividendy za finančný rok 2013 vo výške približne 30 %. Dnešné uznesenie predstavenstva musí ešte odsúhlasiť dozorná rada a výbor akcionárov spoločnosti.

„V uplynulých rokoch sme kontinuálne posilňovali finančnú pozíciu a ziskovosť spoločnosti Henkel. Chceme, aby z nášho zlepšeného výkonu profitovali aj naši akcionári,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Kasper Rorsted. „Vďaka výrazne zlepšenej ziskovosti a silnému finančnému postaveniu si môžeme dovoliť zvýšiť podiel vyplácaných dividend bez toho, aby sa to dotklo našej strategickej flexibility a konzervatívnej finančnej stratégie,“ dodal.

Svoje hospodárske výsledky za finančný rok 2013 Henkel zverejní 20. februára 2014.

Od svojho vstupu na burzu v roku 1985 spoločnosť Henkel každoročne vypláca dividendy, ktoré sa pravidelne zvyšujú, resp. si zachovávajú úroveň predchádzajúceho roka.