4. 4. 2014  Düsseldorf / Nemecko

Výročné valné zhromaždenie 2014

S dôrazom na implementáciu stratégie

Predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Kasper Rorsted zhodnotil jej úspešné pôsobenie za finančný rok 2013 na výročnom valnom zhromaždení v Düsseldorfe. V súvislosti s náročnými ekonomickými podmienkami uviedol: „Napriek zložitej situácii sme splnili všetky naše finančné ciele. Naše obchodné jednotky majú dobrú trhovú pozíciu a znovu sa nám podarilo dosiahnuť presvedčivý rast.“ Rorsted vyzdvihol aj pokrok v implementácií stratégie spoločnosti do roku 2016. „V roku 2013 sme urobili ďalší krok smerom k naplneniu vízie spoločnosti Henkel, a to stať sa globálnym lídrom na trhu značkových produktov a technológií. Definovali sme si jasnú stratégiu s ambicióznymi cieľmi. Teraz sa zameriavame na implementáciu našich strategických priorít z globálneho hľadiska.“

V posledných rokoch spoločnosť Henkel výrazne zlepšila svoju ziskovosť. „Chceme, aby naši akcionári profitovali z tohto úspešného vývoja v podobe vyšších dividend. Preto na výročnom valnom zhromaždení navrhujeme zvýšiť dividendu na 1,22 eur na preferenčnú akciu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o zvýšenie o viac ako 28 percent,“ skonštatoval Rorsted. Vyšší podiel vyplácaných dividend tak predstavuje 30 % z čistého výnosu upraveného o menšinové podiely a mimoriadne položky v porovnaní s priemerom na úrovni 25 % v predchádzajúcich rokoch. V budúcnosti by sa mal podiel vyplácaných dividend pohybovať na úrovni 25 až 35 %. Uvedené zvýšenie sa nedotkne strategickej flexibility spoločnosti Henkel ani jej konzervatívnej finančnej stratégie.

Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady, poďakovala predstavenstvu a všetkým zamestnancom spoločnosti za ich pracovné odhodlanie a úsilie v roku 2013.

Pri pohľade na aktuálny finančný rok Rorsted upozornil najmä na vysokú mieru neistoty na trhoch: „Nielen politická situácia vo východnej Európe sťažuje predpoveď vývoja podnikateľského prostredia v roku 2014.“ V súvislosti s pohybmi menových kurzov Rorsted v blízkej budúcnosti nepredpokladá ich zlepšenie. „Meny niektorých hlavných rozvíjajúcich sa trhov budú pravdepodobne pokračovať v devalvácii. Tieto negatívne vplyvy budú najviac viditeľné v prvej polovici roka,“ dodal.

Podrobnejšie údaje za prvý štvrťrok 2014 budú zverejnené v rámci štvrťročných výsledkov 7. mája.
Rorsted zdôraznil význam rozvíjajúcich sa trhov pre ďalší rozvoj spoločnosti Henkel: „V posledných štyroch rokoch sme na rozvíjajúcich sa trhoch organicky rástli v priemere o 10 percent. Na porovnanie, organický rast na našich rozvinutých trhoch predstavoval len 2 percentá.“ Zároveň však upozornil aj na riziká rozvíjajúcich sa trhov: „Vidíme, aké volatilné sú tieto trhy. S vysokým rastom sa nevyhnutne spája určité riziko. Na našej stratégii to však nič nemení, vlastne práve naopak. Sme plne odhodlaní týmto výzvam čeliť.“

Viac informácií o výročnom valnom zhromaždení získate na
http://www.henkel.com/press/annual-general-meeting-2014-44802.htm

  • Priamy streamovaný prenos z valného zhromaždenia (od 10:00)
  • Vystúpenie Kaspera Rorsteda (od 10:15)
  • Fotografie z valného zhromaždenia (poobede)
  • Tlačová správa o výsledku valného zhromaždenia (v priebehu popoludnia)

Henkel CEO Kasper Rorsted & Dr. Simone Bagel-Trah, Chairwoman of the Shareholders’ Committee & Supervisory Board

Henkel Annual General Meeting in Duesseldorf / Germany

Natálie Lorencová Henkel Corporate Communications Czech Republic, Slovakia, Hungary +420-220-101-116 natalie.lorencova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky