6. 5. 2014  Düsseldorf / Nemecko

Ambasádori spoločnosti Henkel ukazujú ostatným, ako sa dá dosiahnuť viac pomocou menšieho množstva zdrojov

Henkel školí 2 000 zamestnancov, z ktorých budú ambasádori udržateľnosti

Prostredníctvom programu ambasádorov sa spoločnosť Henkel usiluje dosiahnuť lepšie pochopenie pre udržateľnosť medzi verejnosťou. Od roku 2012 spoločnosť Henkel vyškolila 2 000 ambasádorov.

Prostredníctvom programu ambasádorov sa spoločnosť Henkel usiluje dosiahnuť lepšie pochopenie pre udržateľnosť medzi verejnosťou. Od roku 2012 spoločnosť Henkel vyškolila 2 000 ambasádorov.

Spoločnosť Henkel si dala za cieľ do roku 2030 strojnásobiť vytváranú hodnotu prepočítanú na základe environmentálnej stopy svojich produktov a technológií. Snahou tohto ambiciózneho cieľa je zabezpečiť, aby si ľudská spoločnosť naďalej udržala vysokú životnú úroveň, ale v rámci možností našej planéty.

Podobne ako každá firma aj každý jednotlivec môže svojím správaním prispieť k udržateľnejšej budúcnosti. Napríklad osobné rozhodnutia majú významný dopad na množstvo energie, vody a ďalších zdrojov, ktoré jednotlivci spotrebujú.

Preto spoločnosť Henkel v roku 2012 spustila Projekt ambasádorov v snahe zvýšiť povedomie verejnosti o udržateľnosti. Vďaka tomuto programu zamestnanci Henkel jasne chápu udržateľnosť a povedomie o jej dôležitosti môžu ďalej šíriť medzi ostatných ľudí.

Od zavedenia programu spoločnosť Henkel vyškolila v 55 krajinách sveta 2 000 ambasádorov vrátane všetkých členov predstavenstva spoločnosti.

Ambasádori zvyšujú povedomie v základných školách v 32 krajinách sveta

Súčasťou programu sú návštevy zaškolených ambasádorov na základných školách, kde vysvetľujú žiakom to, ako môžu osobne prispieť k udržateľnosti. Od roku 2012 ambasádori Henkel navštívili vyše 17 000 žiakov v 32 krajinách sveta.

Program sa bude v roku 2014 ďalej rozvíjať

Spoločnosť Henkel bude v roku 2014 naďalej globálne rozširovať Program ambasádorov. „Naši zamestnanci sú naším najvýznamnejším zdrojom inšpirácie pri tvorbe udržateľnejších riešení a zvyšovaní povedomia,“ povedala Kathrin Menges, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Výboru udržateľnosti spoločnosti Henkel. „Preto je ich pochopenie udržateľnosti a záväzok voči nej nevyhnutným predpokladom uvedenia stratégie do života a plnenie cieľov.“

Okrem zaškoľovania nových ambasádorov spoločnosť Henkel zintenzívni svoju spoluprácu s partnermi naprieč hodnotovým reťazcom. Napríklad spoluprácou s maloobchodnými partnermi spoločnosť Henkel plánuje zaangažovať pre udržateľnosť viac spotrebiteľov a vysvetľovať im, ako môžu produkty používať zodpovedne voči životnému prostrediu.

Projekt “Šampióni v udržateľnosti” v spoločnosti Henkel Slovensko oslávil prvý rok od svojho spustenia. Doteraz sa v rámci neho vyškolilo takmer 40 zamestnancov, ktorí s interaktívnou hodinou navštívili školy v takmer všetkých regiónoch Slovenska. Aj vďaka nim o udržateľnosti už vedia viac ako dve tisícky detí, ktoré šíria posolstvo o zelenej budúcnosti našej planéty ďalej.

Školiteľov, tzv. ambasádorov udržateľnosti podporili aj ďalší kolegovia vytvorením audioknihy s jedenástimi rozprávkami, z ktorej sa tešia školáci navštívených škôl.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Henkel Kasper Rorsted sa rozpráva o udržateľnosti so školákmi v Düsseldorfe

Interaktívna hodina a diskusia s deťmi v bratislavskej škole s globálnou ambasádorkou Jaroslavou Haid-Járkovou a lokálnou ambasádorkou Evou Čerbovou

Norbert Koll, prezident spoločnosti Henkel Consumer Goods Inc. sa stretol so školákmi v Scottsdale v Arizone

Deti v Spojených arabských emirátoch sa zúčastňujú workshopu Ambasádorov spoločnosti Henkel