7. 5. 2014  Düsseldorf / Nemecko

Predpoklady pre rok 2014 potvrdené i napriek náročnému ekonomickému prostrediu

Spoločnosť Henkel oznamuje dobrý štart do účtovného roku 2014

  • Presvedčivý organický rast obratu o 4.3%
  • Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol 3 929 miliónov EUR (-2,6%)
  • Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 3,3% na 619 miliónov EUR
  • Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 0,9 percentuálneho bodu na 15,8%
  • Upravené výnosy na preferenčnú akciu stúpli o 8,3% na 1,04 EUR
  • Organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch sa zvýšil o výrazných 9,2%

„I napriek pokračujúcemu náročnému prostrediu na trhu zaznamenala spoločnosť Henkel dobrý začiatok účtovného roku 2014. Všetky naše obchodné jednotky hlásia nárast organických tržieb a vyššiu ziskovosť,“ povedal Kasper Rorsted, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Na rozvíjajúcich sa trhoch sme podali veľmi silný výkon a zároveň sme rástli aj na našich stálych trhoch. Oproti predchádzajúcemu roku bol však vykázaný obrat oveľa viac ovplyvnený kurzovými vplyvmi.“

„Neočakávame, že by sa situácia ohľadne kurzových vplyvov v krátkodobom horizonte zlepšila,“ povedal K. Rorsted pri hodnotení aktuálneho účtovného roku. „Ekonomické prostredie bude aj naďalej náročné, aj kvôli najnovšiemu vývoju vo Východnej Európe, čo spôsobí ďalšiu neistotu na trhoch. Z tohto dôvodu je veľmi náročné robiť akékoľvek prognózy hospodárskeho vývoja v tomto roku. Kľúčom k úspechu bude i naďalej vysoký stupeň flexibility a akcieschopnosti. Preto budeme pokračovať v zjednodušovaní a zrýchľovaní našich procesov a štruktúr.“

Prognózy na rok 2014 potvrdené

I napriek náročnému ekonomickému prostrediu K. Rorsted potvrdil výhľad: „Očakávame, že organický rast obratu za celý účtovný rok 2014 dosiahne 3 až 5 percent. Upravená výnosnosť predaja by sa mala zvýšiť asi na 15,5 percenta a rast upravených výnosov na preferenčnú akciu by sa mal pohybovať okolo hornej hranice jednomiestnych čísiel.“

Obrat a zisk pred zdanením v prvom štvrťroku 2014

V 1. štvrťroku 2014 boli hlavne meny rozvíjajúcich sa trhov, ale tiež americký dolár, pod veľkým tlakom. Následkom toho, obrat dosiahol hodnotu 3 929 miliónov eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2,6 %. Naopak, organický rast obratu, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, dosiahol 4,3%.

Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov zaznamenala výrazný 6,0% organický rast obratu. V divízii Beauty Care rástol obraz organicky o presvedčivé 3,0 %. Divízia Lepidiel a technológií tiež zaznamenala výrazné zvýšenie organického obratu vo výške 4,1%.

Po zahrnutí jednorazových poplatkov, jednorazových ziskov a nákladov na reštrukturalizáciu, upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 3,3 %, zo 600 miliónov eur na 619 miliónov eur. Vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) vzrástol o 7,6 %, z 565 miliónov eur na 608 miliónov eur.

Upravená výnosnosť predajov (marža EBIT) sa zvýšila o výrazných 0,9 percentuálneho bodu z 14,9% na 15,8 %. Vykázaná výnosnosť predajov sa zvýšila zo 14,0% na 15,5 %.

Hospodársky výsledok sa zlepšil o 15 miliónov eur na -15 miliónov eur. Príčinou je hlavne zlepšenie čistého úrokového výnosu, ale tiež výnosov z predaja iných investícií. Zlepšenie čistých úrokových výnosov došlo čiastočne vďaka splateniu našich prioritných obligácií v júni 2013 a marci 2014. Sadzba dane bola 23,1 % v porovnaní s 24,7 % v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roku.

Čistý výnos vzrástol o 13,2 % zo 403 miliónov eur na 456 miliónov eur. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 7 miliónov eur, čistý zisk bol 449 miliónov eur (rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roku: 393 miliónov eur). Upravený čistý zisk po odpočítaní menšinových podielov vzrástol o 8,4 percenta, zo 417 miliónov eur na 452 miliónov eur. Výnosy na preferenčnú akciu (EPS) sa zvýšili z 0,91 eur na 1,04 eur. Upravené výnosy na preferenčnú akciu sa zvýšili o 8,3%, na 1,04 eur (v porovnaní s 0,96 eur v 1. štvrťroku 2013).

Pomer čistého pracovného kapitálu na obrate sa opäť zlepšil na 4,8 %. K 31. marcu 2014, čistá finančná pozícia vykázala čistú hotovosť vo výške 923 miliónov eur, čo je o 809 miliónov eur viac ako v rovnakom štvrťroku minulého roku.

Výkon jednotlivých obchodných divízií v 1. štvrťroku 2014

Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov pokračovala v 1. štvrťroku v raste výnosnosti a ešte viac rozšírila svoju pozíciu na relevantných trhoch. Jej obrat organicky medziročne vzrástol o 6,0 %. Obrat dosiahol výšku 1 147 miliónov eur v porovnaní s 1 177 miliónov eur v 1. štvrťroku 2013.

Presvedčivý vývoj organického obratu sa opieral hlavne o výkon na rozvíjajúcich sa trhoch. Tieto trhy opäť dosiahli dvojciferný rast, pričom najviac k tomuto výsledku prispely regióny Afriky, Stredného východu i Latinskej Ameriky. Východná Európa znovu zaznamenala solídny nárast obratu. Obraty na vyspelých trhoch boli celkovo pozitívne. Západná Európa dosiahla solídny nárast obratu i napriek negatívnym vývojom na trhu. Obrat v Severnej Amerike sa znížil z dôvodu spomaľujúceho trhu a náročnému konkurenčnému prostrediu.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 7,8 %na 190 miliónov eur. Upravená výnosnosť predajov sa medziročne zvýšila o 1,6 percentuálneho bodu na 16,6 %. Vykázaný prevádzkový zisk zaznamenal nárast o 11,8 % na 196 miliónov eur.

Divízia Beauty Care taktiež v 1. štvrťroku 2014 pokračovala vo vytváraní rastu zisku. Organický rast obratu dosiahol 3,0 %, čo opäť prekonalo rast relevantných trhov a prispelo k zvýšeniu podielov na trhu. Obrat dosiahol hodnotu 856 miliónov eur v porovnaní s 873 miliónov eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roku.

Pokračoval tiež výrazný organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch. Aktivity v Ázii boli i naďalej hnacím motorom, dosiahli dvojciferný nárast obratu. Región Afriky a Stredného východu dosiahol výrazný nárast, zatiaľ čo Východná Európa pokračovala v solídnom vývoji. Obrat na vyspelých trhoch sa zvýšil i napriek negatívnemu vývoju trhu, rastu reklamných aktivít a tlaku na ceny. Západná Európa a vyspelé trhy v regióne juhovýchodnej Ázie dosiahli solídny rast. Naopak, obrat v Severnej Amerike klesol pod úroveň 1. štvrťroku 2013 z dôvodu vyostrujúcej sa cenovej konkurencie.

Upravený prevádzkový zisk sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil o 3,1 % na 134 miliónov eur. Upravená výnosnosť predajov sa veľmi výrazne zvýšila o 0,8 percentuálneho bodu na 15,7 %. Vykázaný prevádzkový zisk dosiahol hodnotu 114 miliónov eur v porovnaní so 124 miliónmi eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roku.

Divízia Lepidiel a technológií vykázala v 1. štvrťroku ďalší rast zisku a presvedčivým organickým rastom obratu na úrovni 4,1 % opäť prekonala trh. Obrat dosiahol hodnotu 1 893 miliónov eur v porovnaní s 1 944 miliónmi eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roku.

Rozvíjajúce sa trhy dosiahli veľmi dobrý výsledok, čo sa týka organického obratu, pričom najvyšší nárast dosiahli regióny Latinskej Ameriky, Ázie (okrem Japonska) a Východnej Európy, ktoré dosiahli veľmi silný medziročný rast.

Obrat v regióne Afriky a Stredného východu dosiahol solídny vývoj. Celkovo, vyspelé trhy zaznamenali organický rast obratu, hoci vývoj v jednotlivých regiónoch sa líšil. V Severnej Amerike výrazne ovplyvnili obchodné aktivity extrémne poveternostné podmienky na začiatku roku, kde zastavenie výroby u niektorých zákazníkov spôsobilo, že obrat bol nižší ako v predchádzajúcom roku. Naopak, Západná Európa zaznamenala solídny rast. Firmy v rámci tejto divízie zaznamenali výrazný nárast príjmov z vyspelých trhov v regióne juhovýchodnej Ázie.

Upravený prevádzkový zisk na úrovni 319 miliónov eur je približne rovnaký ako v rovnakom období minulého roku. Upravená výnosnosť predajov sa zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 16,9 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 5,5 % na 331 miliónov eur.

Výsledky v 1. štvrťroku 2014 v jednotlivých regiónoch

Vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí západnej Európy sa obrat zvýšil o 2,0 % na 1 450 miliónov eur. Organický obrat sa zvýšil o 2,4 %, pričom mierny pokles v južnej Európe vykompenzoval rast v takmer všetkých ostatných krajinách. Obrat vo východnej Európe dosiahol výšku 670 miliónov eur v porovnaní so 718 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roku. K organickému rastu 5,4% prispeli hlavne Rusko a Turecko. V regióne Afrika a Stredný východ obrat dosiahol 277 miliónov eur v porovnaní s 289 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roku. I napriek politickým nepokojom v niektorých krajinách, tento región opäť dosiahol dvojciferný organický rast obratu vo výške 17,9 %, pričom k tomuto vývoju prispeli všetky divízie.

Na vysoko konkurenčnom trhu Severnej Ameriky spoločnosť zaznamenala 8,1 % pokles obratu na 670 miliónov eur. Organický obrat medziročne klesol o 3,1 %. Príčinou bola mimoriadne chladná zimou a intenzívnejšia konkurencia v oblasti reklamy v segmente spotrebného tovaru. Obrat v Latinskej Amerike sa znížil o 6,2 % na 241 miliónov eur, zatiaľ čo organicky vzrástol o 8,4 %, za prispenia podnikov v Mexiku a Brazílii. Región juhovýchodnej Ázie vykázal 1,4 % rast obratu na 588 miliónov eur. Veľmi silný organický nárast obratu o 9,3 % podporil hlavne dvojciferný rast v Číne.

Obrat na rozvíjajúcich sa trhoch východnej Európy, Afriky, Strednom východe, Latinskej Amerike a Ázii (okrem Japonska) v nominálnych číslach znížili nepriaznivé kurzové vplyvy o 3,3 % na 1 669 miliónov eur. Organicky tieto regióny vykázali rast o 9,2 %, k čomu prispeli všetky divízie. Podiel rozvíjajúcich sa trhov na celkovom obrate v 1. štvrťroku 2014 v dôsledku nepriaznivých kurzových vplyvov mierne klesol z sa 43% v rovnakom období predchádzajúceho roku na 42%. Na vyspelých trhoch obrat organicky vzrástol o 0,8 % a dosiahol hodnotu 2 226 miliónov eur.

Prognóza skupiny Henkel na rok 2014

Spoločnosť Henkel očakáva v účtovnom roku 2014 organický rast obratu vo výške 3 až 5 %. Podľa predpokladov by organický rast obratu v tomto rozmedzí mali dosiahnuť všetky divízie. V súlade so stratégiou pre obdobie do roku 2016, spoločnosť Henkel ďalej očakáva mierny nárast podielu rozvíjajúcich sa trhov na celkovom obrate. V porovnaní s výsledkami z roku 2013, spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (EBIT) na úroveň asi 15,5 % a zvýšenie upravených výnosov na preferenčnú akciu v okolí hornej hranice rozsahu jednociferných čísiel.