19. 9. 2014  Düsseldorf / Nemecko

Ôsmy rok po sebe na indexe udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index

Henkel je opäť medzi svetovými lídrami v udržateľnosti

Spoločnosť Henkel sa už ôsmy rok po sebe dostala na svetový index udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) aj európsky index udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe). Zaradenie do oboch indexov je potvrdením výnimočného postavenia spoločnosti Henkel medzi poprednými spoločnosťami v kategórii výrobkov pre domácnosť. Indexy obsahujú zoznam spoločností, ktoré sa pri svojom podnikaní riadia zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

Indexy S&P Dow Jones a švajčiarska spoločnosť RobecoSAM dnes oznámili výsledky hodnotenia udržateľnosti za rok 2014. Hodnotenie vychádza z dôkladnej analýzy ekonomického, environmentálneho a spoločenského pôsobenia spoločností, pričom sa venuje oblastiam ako corporate governance, riadenie rizík, značka, efektívne využívanie zdrojov, dodávateľsko-odberateľské štandardy a pracovné prostredie. Len desať percent z 2 500 najväčších svetových spoločností spĺňa podmienky na zaradenie do indexu DJSI World a len dvadsať percent zo 600 najväčších európskych spoločností sa kvalifikuje do rebríčka DJSI Europe.

„Nárast svetovej populácie a neustále sa zvyšujúci dopyt vyžadujú, aby sme odbúrali prepojenie medzi rastom a kvalitou života a spotrebou zdrojov,“ uviedla Kathrin Menges, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Výboru spoločnosti Henkel pre udržateľnosť. „Na základe našich skúseností zavádzame nové riešenia, ktoré podporia udržateľný rozvoj a zároveň úspešný rast našich podnikateľských aktivít. Výsledky indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index a ďalšie globálne hodnotenia potvrdzujú, že na ceste k implementácii našej ambicióznej stratégii udržateľnosti ideme správnym smerom.“

Výnimočné výsledky spoločnosti Henkel v oblasti trvalo udržateľného rozvoja opakovane oceňujú mnohé ratingové agentúry aj kapitálové trhy: Spoločnosť Henkel sa tretí raz dostala na indexy Stoxx ESG Leaders ako popredná globálna spoločnosť v rámci plnenia kritérií v oblasti životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a riadenia (governance). Zároveň je od roku 2010 uvádzaná na indexe Global Challenge Index za svoj mnohostranný pozitívny prístup k udržateľnosti. Spoločnosť Henkel sa po druhýkrát ocitla aj na troch nových indexoch - Euronext Vigeo World 120, Europe 120, Eurozone 120. Zároveň je držiteľom Prime Status podľa hodnotenia udržateľnosti agentúry Oekom, ktorý potvrdzuje, že vo svojom odvetví patrí Henkel medzi najlepšie svetové spoločnosti.

V porovnaní s environmentálnou stopou, ktorú zanechávajú jej produkty a technológie, plánuje Henkel do roku 2030 strojnásobiť hodnotu, ktorú vytvára. Tento ambiciózny cieľ by mal zabezpečiť kontinuálny spoločenský rozvoj, primeraný možnostiam našej planéty. Za posledných jedenásť rokov sa spoločnosti Henkel napríklad podarilo znížiť spotrebu vody o 51%, energií o 44% a produkciu odpadu o 47% na tonu výroby. Počet pracovných úrazov sa v rovnakom období znížil o 90 %.