16. 4. 2015

Výročné valné zhromaždenie 2015

Henkel potvrdil svoje ciele na rok 2015

Predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Kasper Rorsted zhodnotil úspechy spoločnosti za finančný rok 2014 na výročnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa 13. apríla konalo v Düsseldorfe. Valné zhromaždenie zároveň predložilo akcionárom návrh na zvýšenie vyplácaných dividend o 9 centov na hodnotu EUR 1,31 v prípade preferenčných akcií a na hodnotu EUR 1,29 v prípade kmeňových akcií. Takéto zvýšenie predstavuje podiel vyplácaných dividend na úrovni 30 %. Napriek tomu, že podmienky na trhu ostávajú aj naďalej náročné, Rorsted potvrdil prognózu spoločnosti na celý finančný rok 2015. Súčasťou tejto prognózy je aj nárast upravených výnosov na preferenčnú akciu približne o 10 percent.

2014: Úspešný rok pre spoločnosť Henkel

S ohľadom na zložité ekonomické prostredie v roku 2014 Kasper Rorsted uviedol: „S našimi výkonmi sme veľmi spokojní. Naše finančné ciele na rok 2014 sa nám podarilo splniť.“ Zároveň vyzdvihol pokrok v plnení stratégie spoločnosti do roku 2016 a uviedol konkrétne príklady, ako sa spoločnosti Henkel darilo napĺňať jej štyri strategické priority: Prekonať - Globalizovať - Zjednodušiť - Inšpirovať.

Simone Bagel-Trah, predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady, poďakovala predstavenstvu a všetkým zamestnancom spoločnosti za ich výnimočné pracovné nasadenie v roku 2014.

Predpoklady na rok 2015 potvrdené i napriek pretrvávajúcim náročným podmienkam

„Rok 2015 bude pre Henkel ďalším náročným rokom,“ povedal Rorsted, pričom zdôraznil vysokú mieru neistoty trhového prostredia. „Devízové trhy ostávajú volatilné. Očakávame, že americký dolár bude voči euru naďalej posilňovať, zatiaľ čo meny rozvíjajúcich sa ekonomík pravdepodobne oslabnú. Vzhľadom na neutíchajúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou očakávame stagnáciu vo východnej Európe a pokračujúci tlak na ruskú ekonomiku a menu.“

Aj napriek týmto nepriaznivým trhovým podmienkam Rorsted potvrdil prognózu spoločnosti na aktuálny finančný rok. „Očakávame, že za celý finančný rok 2015 sa nám podarí dosiahnuť organický rast obratu na úrovni 3 až 5 percent. Takisto očakávame, že upravená výnosnosť predaja dosiahne približne 16 %, pričom predpokladáme približne 10 % zvýšenie upravených výnosov na preferenčnú akciu.“

V súvislosti s obchodnými aktivitami spoločnosti v Rusku a na Ukrajine Rorsted zdôraznil význam obdivoch štátov pre Henkel. „Konflikt medzi týmito dvomi štátmi má vplyv na spoločnosti, ktoré v nich podnikajú. My však v týchto štátoch ostávame. Podarilo sa nám v nich dosiahnuť významný rast a veríme v budúcnosť obidvoch štátov,“ uviedol Rorsted.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch spoločnosti za prvý štvrťrok 2015 budú zverejnené v štvrťročnej správe 7. mája.

Viac informácií o výročnom valnom zhromaždení nájdete na našej webovej stránke: http://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2015-04-13-annual-general-meeting-2015/418822