7. 5. 2015  Düsseldorf / Nemecko

Silné výsledky za prvý štvrťrok

Spoločnosť Henkel oznamuje dobrý štart do účtovného roku 2015

  • Obrat vzrástol o +12.7 % na 4 430 miliónov eur (organický rast: +3,6 %)
  • Prevádzkový zisk:* +14,1 % na 707 miliónov eur
  • Marža EBIT*: + 0,2 percentuálneho bodu na 16,0 %
  • Zisk na prioritnú akciu* (EPS): +13,5 % na 1,18 eura
  • Veľmi silný rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch: organický rast: + 7,7 %

„V náročnom prostredí sa spoločnosti Henkel podarilo dosiahnuť veľmi dobré výsledky za prvý štvrťrok, ktoré potvrdili dobrý štart spoločnosti do účtovného roku 2015. Opäť sa nám podarilo zvýšiť obrat aj výnosy. Vďaka dobrému organickému rastu obratu, vplyvu minuloročných akvizícií a silnému US doláru sme dosiahli doposiaľ najvyšší štvrťročný rast obratu. K týmto úspešným štvrťročným výsledkom prispeli všetky obchodné divízie. Zároveň sme znovu dosiahli veľmi dobré výsledky na našich rozvíjajúcich sa trhoch,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Kasper Rorsted.


V súvislosti s účtovným rokom 2015 Rorsted ďalej uviedol: „Očakávame, že ekonomické prostredia ostane aj naďalej zložité. Vzhľadom na pretrvávajúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále predpokladáme, že východoeurópska ekonomika bude v roku 2015 pokračovať v stagnácii. V tomto zmysle bude kľúčom k úspechu i naďalej vysoký stupeň flexibility a akcieschopnosti. Preto budeme pokračovať v zjednodušovaní a zrýchľovaní našich procesov a štruktúr.“


Výhľad na rok 2015 potvrdený


Rorsted potvrdil výhľad na aktuálny účtovný rok: „V roku 2015 očakávame rast organického obratu na úrovni 3 až 5 %. Takisto očakávame, že upravená výnosnosť predaja sa zvýši približne na 16 %, a predpokladáme približne 10 % zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu.


Obrat a zisk v prvom štvrťroku 2015

Obrat sa v prvom štvrťroku 2015 zvýšili o výrazných 12,7 % a dosiahol nový štvrťročný rekord vo výške 4 430 mil. eur. Po upravení o pozitívne kurzové vplyvy vo výške 5,8 % sa obrat zlepšil o 6,9 %. Organicky - t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja - sa obrat zvýšil o 3,6 %.

Divízia Laundry & Home Care zaznamenala výrazný 5,2 % organický rast obratu. V divízii Beauty Care vzrástol obrat organicky o presvedčivé 2,1 %. Divízia Adhesive Technologies tiež zaznamenala výrazné zvýšenie organického obratu vo výške 3,3 %.

Po zahrnutí jednorazových poplatkov, jednorazových ziskov a nákladov na reštrukturalizáciu sa upravený prevádzkový zisk zvýšil o 14,1 %, zo 619 mil. eur na 707 mil. eur. Vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) vzrástol o 6,5 %, zo 608 mil. eur na 648 mil. eur.
Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 16,0 %. Vykázaná výnosnosť predaja sa v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka zvýšila zo 14,6 % na 15,5 %.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel sa zlepšil o 6 mil. eur na -9 mil. eur. Uvedené zlepšenie je možné pripísať zlepšeniu v položke čisté úroky a priaznivému kurzovému vývoju. Zlepšenie v položke čisté úroky bolo čiastočne spôsobené splatením prioritných dlhopisov, ako aj uplynutím fixácií úrokových sadzieb v marci 2014. Daňové zaťaženie predstavovalo 24,6 % v porovnaní s 23,1 % v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Upravený čistý štvrťročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 12,8 %, zo 452 mil. eur na 510 mil. eur. Vykázaný čistý zisk v prvom štvrťroku vzrástol o 5,7 %, zo 456 mil. eur na 482 mil. eur. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 12 mil. eur sa čistý zisk zvýšil na 470 mil. eur (449 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 1,04 eur na 1,18 eur, teda o 13,5 %. Vykázaný EPS sa zvýšili z 1,04 eur na 1,09 eur.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa medziročne zvýšil o 1,4 percentuálneho bodu na 6,2 %. Hlavnou príčinou tohto zvýšenia sú najmä akvizície uskutočnené v roku 2014 a kurzové vplyvy.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 31. marcu 2015 predstavovala 10 mil. eur. K 31. decembru 2014 bola čistá finančná pozícia na úrovni -153 mil. eur.

Výsledky obchodných divízií v prvom štvrťroku 2015

Divízia Laundry & Home Care v prvom štvrťroku 2015 znovu zaznamenala nárast svojej ziskovosti. Obrat sa organicky medziročne zvýšil o 5,2 %, čím prekonal vývoj na relevantných trhoch. Výsledkom bolo zvýšenie trhových podielov tejto obchodnej divízie. V nominálnom vyjadrení zaznamenal obrat dvojciferný rast, o 13,2 %, na 1 298 mil. eur (1 147 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Výrazné zvýšenie organického obratu možno pripísať najmä vývoju na rozvíjajúcich sa trhoch. Afrika a Blízky východ zaznamenali dvojciferný rast, východná Európa pokračovala vo veľmi silnom raste a Latinská Amerika vykázala solídne výsledky. Rast obratu na vyspelých trhov bol celkovo pozitívny. Hlavným dôvodom boli najmä pozitívne výsledky v západnej Európe, predovšetkým výrazný rast na nemeckom trhu. Obrat na severoamerických trhoch si udržal rovnakú úroveň ako v prvom štvrťroku 2014.

Upravený prevádzkový zisk divízie Laundry & Home Care sa zvýšil o 16,7 % na 222 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2014 zlepšila o 0,5 percentuálneho bodu na 17,1 %. Vykázaný prevádzkový zisk dosiahol hodnotu 192 mil. eur v porovnaní so 196 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Aj divízia Beauty Care v prvom štvrťroku 2015 zaznamenala pokračujúci rast ziskovosti. Organický rast obratu dosiahol 2,1 %, čím opäť prekonal rast relevantných trhov a prispel k zvýšeniu trhových podielov. Nominálne sa obrat zvýšil o 9,9 % na 940 mil. eur (856 mil. eur v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Divízia pokračovala v úspešnom raste na rozvíjajúcich sa trhoch, na ktorých zaznamenala veľmi silný organický rast obratu. Regióny Ázie (okrem Japonska), Afriky a Stredného východu a Latinskej Ameriky vykázali dvojciferný rast, zatiaľ čo východná Európa pokračovala v solídnom vývoji. Situácia na vyspelých trhoch bola charakterizovaná pretrvávajúcim zložitým trhovým prostredím. Výsledkom bol mierne nižší obrat v porovnaní s číslami za prvý štvrťrok 2014. Severoamerické trhy zaznamenali solídny rast, obrat na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu však zaostal za úrovňou z rovnakého štvrťroku predchádzajúceho roka.

Upravený prevádzkový zisk divízie Beauty Care sa medziročne zvýšil o 11,4 % a po prvýkrát dosiahol hodnotu 150 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zlepšila o 024 percentuálneho bodu na 15,9 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 17,0 % na 133 mil. eur.

Divízia Adhesive Technologies v prvom štvrťroku tiež zaznamenala výrazné posilnenie organického obratu vo výške 3,3 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 14,1% na 2 160 mil. eur (1 893 mil. eur v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Silný organický rast obratu zaznamenali rozvíjajúce sa trhy, pričom región Afriky a Blízkeho východu vykázal dvojciferný percentuálny rast. Silný rast dosiahli aj ázijské trhy (okrem Japonska). Východoeurópske trhy tiež dosiahli dobré výsledky, a to aj napriek pretrvávajúcej zložitej politickej situácii v niektorých častiach regiónu. Latinská Amerika zaznamenala solídny rast obratu. Organický rast na vyspelých trhoch možno celkovo charakterizovať ako pozitívny. Solídne zvýšenie zaznamenal severoamerický región. Výsledky na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu boli v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka pozitívne, obrat v západnej Európe ostal stabilizovaný.

Upravený prevádzkový zisk divízie Adhesive Technologies medziročne dosiahol dvojciferný rast o 10,6 % na hodnotu 353 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 16,4 % zaostala za vysokými hodnotami z prvého štvrťroka minulého roku najmä z dôvodu negatívneho vplyvu oslabovania dôležitých mien a investícií do značiek a inovácií. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 4,2 % na 345 mil. eur.

Výsledky za prvý štvrťrok 2015 v jednotlivých regiónoch

Obrat spoločnosti Henkel sa v západnej Európe zvýšil o 5,6 % na 1 531 mil. eur. Organický obrat dosiahol rovnakú úroveň ako v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka. Obrat vo východnej Európe dosiahol výšku 625 mil. eur v porovnaní so 670 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Organický rast predstavoval výrazných 6,7 %. Dvojciferný nárast organického obratu v Rusku bol hlavným motorom rastu na východoeurópskych trhoch. Obrat v regióne Afriky a Blízkeho východu sa zvýšil z 277 mil. eur na 350 mil. eur. Aj napriek tomu, že podnikanie v regióne bolo negatívne ovplyvňované politickou situáciou, organický obrat dosiahol dvojciferný rast na úrovni 12,3 %. Na uvedenom zvýšení sa podieľali všetky obchodné divízie.

V Severnej Amerike sa obrat zvýšil zo 670 mil. eur na 885 mil. eur. Organický rast obratu dosiahol presvedčivé 2,4 %. V Latinskej Amerike sa obrat zvýšil o 13,7 % na 274 mil. eur. Organický obrat vzrástol o 5,3 %. Toto výrazné zlepšenie bolo spôsobené predovšetkým dobrými výsledkami na mexickom trhu. Obrat v ázijsko-pacifickom regióne sa zvýšil z 588 mil. eur na 732 mil. eur. Organicky sa obrat zvýšil o 5,9 %, predovšetkým vďaka výnimočne silnému rastu v Číne. Výrazné zvýšenie organického obratu zaznamenala India, Indonézia dosiahla dvojciferný rast.

Obrat na rozvíjajúcich sa trhoch východnej Európy, Afriky a Blízkeho východu, Latinskej Ameriky a Ázie (okrem Japonska) sa zvýšil o 12,0 % na 1 870 mil. eur. Organický rast bol opäť veľmi silný, keď dosiahol hodnotu 7,7 %. Na tomto zvýšení mali podiel všetky tri obchodné divízie. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ostal podiel obratu z rozvíjajúcich sa trhov na nezmenenej úrovni 42 %. Na vyspelých trhoch obrat organicky vzrástol o 0,6 % a dosiahol hodnotu 2 528 mil. eur.

Výhľad skupiny Henkel na rok 2015

Spoločnosť Henkel v účtovnom roku 2015 naďalej očakáva organický rast obratu na úrovni 3 až 5 percent. Spoločnosť predpokladá, že organický rast v uvedenom rozmedzí dosiahnu divízie Adhesive Technologies a Laundry & Home Care. V prípade divízie Beauty Care Henkel očakáva rast približne na úrovni 2 %. Ako doposiaľ, spoločnosť Henkel očakáva stabilný vývoj podielu obratu z rozvíjajúcich sa trhov. V porovnaní s výsledkami z roku 2014 spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (EBIT) približne na úroveň 16 % a zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu o približne 10 %.

* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne.