30. 6. 2015

Spoločnosť Henkel otvorila v Bratislave nové laboratórium

Henkel sa zameriava  na vývoj trvale udržateľných produktov s cieľom pomôcť životnému prostrediu. Všetky tieto produkty musia byť testované skôr ako sa dostanú na trh. Henkel rozšíril svoju sieť laboratórií v Düsseldorfe, Viedni, USA, Dubaji, Barcelone, Soule a Mexiku o nové laboratórium v Bratislave.

Laboratórium v Bratislave funguje ako podpora na vykonávanie testov nielen pre strednú a východnú Európu, ale aj pre celý svet. Vykonávajú sa v ňom testy na väčšinu existujúcich pracích a čistiacich prostriedkov z portfólia spoločnosti.

Laboratórium je vybavené 32 štandardizovaným práčkami. Praním rôznych škvŕn a látok skúma a vyhodnocuje účinnosť rozličných produktov. Vďaka špecializovaným zariadeniam je možné sledovať odstraňovanie škvŕn, poškodenie vlákien, ochranu proti vyblednutiu ako aj rôzne formy usadenín na povrchu textílií. V klimatických komorách je možné simulovať rôzne podmienky uskladnenia pracích a čistiacich prostriedkov pri rôznej teplote a vlhkosti vzduchu. Následne je možné merať ich stabilitu cez rôzne parametre, ako sú napríklad viskozita alebo hodnoty pH.

Nové laboratórium oficiálne otvoril Thomas Müller-Kirschbaum, viceprezident pre výskum a vývoj divízie pracích a domácich prostriedkov. V úvodnom príhovore zdôraznil: ,,Henkel je lídrom vo vývoji trvale udržateľných produktov a inováciách pre zákazníkov. To čo robí tento moment jedinečným je to, že po prvýkrát otvárame nové laboratórium, ktoré zastrešuje centrum zdieľaných služieb. Verím, že bratislavské laboratórium má potenciál pre ďalší rast a bude sa podieľať na mnohých inovatívnych projektoch.“

Široké portfólio služieb poskytovaných expertmi v Centre zdieľaných služieb sa tak rozšírilo o laboratórne testy, čo oceňuje Rudol Steger, generálny riaditeľ Henkel Slovensko: ,,Spoločnosť Henkel sa na slovenskom trhu pohybuje už 24 rokov, a celý ten čas poskytuje zaujímavé pracovné príležitosti talentovaným ľuďom. Naším cieľom bolo vždy vyvíjať aktivity, ktoré by prilákali vzdelaných a motivovaných ľudí," dodal.

"Náš tím siedmych chemikov sa sústreďuje na získavanie presných údajov o výkone našich produktov. K dnešnému dňu prešlo testami praním 12 ton textílii a odmerali sme viac ako 112 000 škvŕn," vysvetľuje Sabine Hochkugler, vedúca vývoja a výskumu čistiacich a pracích prostriedkov pre strednú a východnú Európu.

Tlačové správy (74,74 KB)

Otvorenie laboratória v Bratislava (zľava doprava: Thomas Müller-Kirschbaum - viceprezident divízie pracích a čistiacich prostriedkov za výskum a vývoj, Christoph Giesinger - laboratórny technik, zodpovedný za výkon laboratória v Bratislave, Rudolf Steger - generálny riaditeľ Henkel Slovensko)

Tím bratislavského laboratória spoločnosti spolu s Thomasom Müllerom-Kirschbaumom, Rudolfom Stegerom, Sabine Hochkuglerovou