18. 1. 2016  Düsseldorf / Německo

Zmeny v predstavenstve spoločnosti Henkel

Spoločnosť Henkel vymenovala Hansa Van Bylena za nástupcu Kaspera Rorsteda na poste výkonného riaditeľa

Spoločnosť Henkel dnes zverejnila správu, podľa ktorej sa aktuálny výkonný riaditeľ Kasper Rorsted rozhodol nepredĺžiť svoju pracovnú zmluvu do roku 2017, pričom na svoju vlastnú žiadosť odíde zo spoločnosti Henkel dňa 30. apríla 2016. Funkciu člena predstavenstva spoločnosti Henkel zastával 11 rokov, pričom 8 z nich bol zároveň aj výkonným riaditeľom (CEO). Jeho nástupcom sa počnúc 1. májom 2016 stane Hans Van Bylen, ktorého úspešná kariéra v spoločnosti Henkel začala už v roku 1984 a ktorý je členom predstavenstva už od roku 2005, odkedy má na starosti divíziu Beauty Care. Keďže na post výkonného riaditeľa bude menovaný už na jar tohto roku, bude môcť nielen riadiť samotnú prípravu novej stratégie, ktorú spoločnosť Henkel zverejní koncom aktuálneho roka, ale aj jej úspešnú realizáciu.

„Menovaním Hansa Van Bylena na pozíciu nového výkonného riaditeľa (CEO) sa nám podarí v predstihu získať skutočne silného nástupcu – ostatne ako je to už v spoločnosti Henkel zvykom. Hans Van Bylen je výbornou voľbou, pretože má nielen dlhodobé medzinárodné profesionálne skúsenosti v oblasti manažmentu značiek a trhov, ale dlhodobo je aj členom predstavenstva spoločnosti Henkel. V mene našich zamestnancov a výborov pre správu spoločnosti by som chcela týmto Hansovi Van Bylenovi popriať všetko najlepšie a veľa úspechov na jeho novom poste,“ povedala doktorka Simone Bagel-Trahová, predsedníčka Dozornej rady Výboru akcionárov.

Meno nástupcu Hansa Van Bylena na post výkonného viceprezidenta divízie Beauty Care oznámi spoločnosť Henkel v dohľadnom čase.

„Veľmi si vážim dôveru, ktorú do mňa spoločnosť vložila tým, že som bol vymenovaný do tejto funkcie. Teším sa na to, že sa budem môcť spolu so svojimi kolegami z predstavenstva spoločnosti a za pomoci nášho vynikajúceho globálneho tímu podieľať na budúcom formovaní našej spoločnosti. Máme silné značky a technológie, sme lídrami na mnohých trhoch a v mnohých kategóriách produktov po celom svete, a navyše disponujeme aj veľkou silou v oblasti inovácie. Na takomto základe môžeme so spoločnosťou Henkel spoločne úspešne napredovať aj do budúcnosti,“ povedal Hans Van Bylen.

Úspechy spoločnosti pod vedením Kaspera Rorsteda

„Kasper Rorsted toho v spoločnosti Henkel dosiahol naozaj veľa. Pod jeho vedením bola spoločnosť od roku 2008 úspešná a výkonná i napriek náročným trhovým podmienkam. V tomto období výrazne narastal celkový predaj i ziskovosť a posilnili sa aj naše špičkové značky. Pretavilo sa to aj do zásadného zvýšenia trhovej kapitalizácie, ktorá sa od nástupu Kaspera Rorsteda viac než strojnásobila. Nielen v mene všetkých výborov pre správu spoločnosti, ale aj v mene všetkých zamestnancov a akcionárov spoločnosti Henkel by som chcela týmto Kasperovi Rorstedovi úprimne poďakovať,“ dodala doktorka Simone Bagel-Trahová.

Kasper Rorsted (53) nastúpil na svoju pozíciu v predstavenstve spoločnosti Henkel v roku 2005. V roku 2007 bol vymenovaný za podpredsedu predstavenstva (Deputy Chairman of the Management Board) a na valnom zhromaždení v roku 2008 bol menovaný na post výkonného riaditeľa (CEO).

„Chcel by som vyjadriť veľkú vďaku  nielen všetkým kolegom v spoločnosti Henkel za ich oddanosť a nasadenie, ale aj výborom pre riadenie spoločnosti za cenné rady a podporu, ktorú mi v posledných rokoch poskytovali. Spoločne sa nám podarilo v rámci spoločnosti dosiahnuť skvelé výkony,“ povedal Kasper Rorsted. „Som presvedčený, že sa spoločnosti Henkel bude takto dariť aj pod vedením Hansa Van Bylena na poste výkonného riaditeľa.“

O Hansovi Van Bylenovi

Hans Van Bylen (54) začal pracovať v spoločnosti Henkel v roku 1984 a jeho úspešná kariéra trvá už 31 rokov. Pracoval na rôznych manažérskych postoch, v rámci ktorých mal na starosti široké spektrum oblastí spadajúcich pod dve divízie spoločnosti Henkel – Laundry & Home Care a Beauty Care. Začínal v Belgicku, jeho kompetencie sa však zakrátko rozšírili na štáty Beneluxu a neskôr mal na starosti aj Francúzsko, západnú Európu, Blízky východ a Afriku, Severnú Ameriku, región Ázie a Tichomoria a Latinskú Ameriku. Od roku 2005 je Hans Van Bylen členom predstavenstva spoločnosti a má na starosti divíziu Beauty Care.

Narodil sa v roku 1961 v belgickom meste Berchem. Je ženatý a má tri deti. Vyštudoval manažment na univerzite v Antwerpách a získal aj magisterský titul MBA.

Podrobný životopis nájdete tu:
http://www.henkel.com/company/management-corporate-boards/management-board