25. 2. 2016  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel zverejňuje 25. správu o udržateľnom rozvoji

Ciele v oblasti udržateľného rozvoja na roky 2011 až 2015 boli splnené

Spoločnosť Henkel splnila priebežné ciele svojej Stratégie udržateľného rozvoja do roku 2030, stanovila nové míľniky do roku 2020 a zverejnila svoju 25. správu o udržateľnom rozvoji. Prvá správa bolo zverejnená približne pred štvrťstoročím v roku 1992, t. j. v roku, keď sa konala Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji.

„Rok 2015 bol dôležitým rokom pre spoločnosť Henkel: splnili sme priebežné ciele stanovené na prvých päť rokov našej dlhodobej Stratégie udržateľného rozvoja do roku 2030. My však pokračujeme ďalej, a už teraz myslíme o krok vpred. Aby sme mohli ďalej presadzovať udržateľný rozvoj, vytvorili sme nové ambiciózne ciele do roku 2020 a definovali sme ďalšie oblasti našich aktivít v rámci celého reťazca tvorby hodnôt,” hovorí Kathrin Menges, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Rady spoločnosti Henkel pre udržateľný rozvoj.

Priebežné ciele splnené – nové ambície do roku 2020

Dosahovať viac a zároveň využívať menej zdrojov, strojnásobiť efektivitu do roka 2030 – to je cieľom stratégie udržateľného rozvoja spoločnosti Henkel. Spoločnosť dosiahla veľký pokrok a prekročila svoje priebežné ciele na obdobie rokov 2011–2015:

  • zvýšenie energetickej účinnosti o 18 percent
  • zníženie spotreby vody o 23 percent
  • zníženie produkcie odpadov o 17 percent
  • zvýšenie bezpečnosti na pracovisku o 33 percent a
  • zvýšenie obratu o 11 percent.

V celkovom meradle spoločnosť Henkel zlepšila pomer medzi vytvorenou hodnotou a jej ekologickou stopou o 38 %.

Nové ciele: do roku 2020 spoločnosť plánuje znížiť emisie CO2 vo svojich prevádzkach, spotrebu vodu a produkciu odpadu na tonu výroby o 30 percent v porovnaní s rokom 2010.

Bezpečnosť na pracovisku by sa mala zvýšiť o 40 % a obrat o 22 % na tonu výroby. Splnenie týchto cieľov by do roku 2020 zlepšilo celkovú efektívnosť o 75 percent v porovnaní s rokom 2010.

Projekt pre školy má dosah na približne 63 000 detí

Spoločnosť Henkel sa zo svojej pozície snaží ponúknuť vyššiu hodnotu, ktorá zanechá menšiu ekologickú stopu. Takisto sa snažiť povzbudiť aj iné subjekty, aby prispeli k udržateľnému rozvoju, a to aj nad rámec svojich dodávateľov, zákazníkov a spotrebiteľov. Zamestnanci spoločnosti Henkel sú v centre diania programu Ambasádori v udržateľnosti. V rámci tohto programu sa v roku 2015 ďalej rozvíjala iniciatíva spoločnosti pre projekty na školách: zamestnanci spoločnosti Henkel absolvujú školenia, aby dokázali vysvetliť dôležitosť udržateľného správania iným ľuďom, vrátane detí na školách. Od roku 2012 sa približne 6 200 zamestnancov spoločnosti Henkel stalo Ambasádormi v udržateľnosti, pričom tento program mal dosah na 63 000 detí na školách v 43 krajinách.

Úspechy spoločnosti Henkel v oblasti udržateľného rozvoja boli ocenené aj roku 2015 prostredníctvom rôznych hodnotení a rebríčkov udržateľnosti. Spoločnosť Henkel bola opäť súčasťou rebríčka „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” a v ratingovom systéme EcoVadis dostala hodnotenie „Gold“. Získala aj ocenenie Silver Class od spoločnosti RobecoSAM.