29. 4. 2016  Düsseldorf / Německo

Zmeny v predstavenstve od 1. mája 2016

Hans Van Bylen je novým výkonným riaditeľom (CEO) spoločnosti Henkel

Od 1. mája 2016 je novým výkonným riaditeľom spoločnosti Henkel Hans Van Bylen. Vystrieda Kaspera Rorsteda, ktorý bol posledných 11 rokov členom predstavenstva spoločnosti Henkel.

„Som rád, že spoločnosť Henkel bude riadiť práve Hans Van Bylen, pretože pre post výkonného riaditeľa je dokonalým kandidátom – v spoločnosti Henkel získal dlhoročné skúsenosti na medzinárodnej úrovni, má výnimočné manažérske schopnosti a má vášnivý vzťah k značkám, inováciám i zákazníkom. Sme presvedčení, že budúcnosť spoločnosti Henkel je v tých najlepších rukách,“ povedala Dr. Simone Bagel-Trahová, predsedníčka dozornej rady a výboru akcionárov.

Hans Van Bylen vysvetľuje: „Vymenovanie do funkcie výkonného riaditeľa vnímam ako veľkú poctu i záväzok. Teším sa na to, že sa budem môcť spolu s naším globálnym tímom podieľať na ďalšom úspešnom formovaní spoločnosti Henkel.“

Hans Van Bylen (55) začal pracovať v spoločnosti Henkel v roku 1984 a jeho úspešná kariéra trvá už 31 rokov. V priebehu tohto obdobia pracoval na rôznych manažérskych postoch, v rámci ktorých mal na starosti široké spektrum oblastí spadajúcich pod dve divízie spoločnosti Henkel – Laundry & Home Care a Beauty Care. Svoju kariéru naštartoval v Belgicku a štátoch Beneluxu, no zakrátko sa jeho obchodné aktivity rozrástli aj na Francúzsko, západnú Európu, Blízky východ a Afriku, Severnú Ameriku, región Ázie a Tichomoria a Latinskú Ameriku. Od roku 2005 je Hans Van Bylen členom predstavenstva spoločnosti a má na starosti divíziu Beauty Care.

Narodil sa v roku 1961 v belgickom meste Berchem. Je ženatý a má tri deti. Vyštudoval manažment na univerzite v Antwerpách, kde získal diplom z obchodného manažmentu a titul MBA (Master of Business Administration).

Pôvodnú agendu Hansa Van Bylena preberie Pascal Houdayer, ktorý sa tak stane členom predstavenstva spoločnosti Henkel pre divíziu Beauty Care.

Pascal Houdayer (46) začal v spoločnosti Henkel pracovať v roku 2011. Bol zodpovedný za medzinárodný marketing v rámci divízie Home Care, rozvoj nových obchodných aktivít a digitálne aktivity divízie Laundry & Home Care. Okrem toho bol v rámci svojej divízie zodpovedný aj za región Ázie a Tichomoria. Pred svojou kariérou v spoločnosti Henkel pracoval od roku 1993 na rôznych pozíciách v oblasti medzinárodného manažmentu v spoločnosti Procter & Gamble v Európe, Severnej Amerike a Spojených štátoch amerických v rámci divízií Laundry & Home Care a Body Care. Od 1. marca 2016 je členom predstavenstva spoločnosti Henkel.

Pascal Houdayer sa narodil v roku 1969 v parížskej časti Eaubonne. Je ženatý a má tri deti. Študoval na parížskej ekonomickej vysokej škole ESSEC Business School, kde získal diplom z matematiky a titul MBA (Master of Business Administration).


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.

Zuzana Ozanová Henkel Slovensko Manažérka korporátnej komunikácie
Henkel Beauty Care
+421 918 421 739 zuzana.ozanova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky