23. 2. 2017  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel zverejnila správu o udržateľnom rozvoji za rok 2016

Udržateľný rozvoj v spoločnosti Henkel: Presvedčivé výsledky a vedúca pozícia

  • Výsledky v oblasti udržateľného rozvoja sa opäť zlepšili
  • Vedúca pozícia v medzinárodných hodnoteniach a indexoch
  • Jednoznačné priority do budúcnosti
  • Komplexné elektronické podávanie správ o udržateľnom rozvoji

„V roku 2016 sme v oblasti udržateľnosti opäť dosiahli zlepšenie a hmatateľné výsledky. Naše úsilie v oblasti zlepšovania udržateľného rozvoja sa odzrkadlilo aj na vynikajúcich výsledkoch vo významných medzinárodných hodnoteniach a indexoch,” hovorí Kathrin Menges, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Rady spoločnosti Henkel pre udržateľný rozvoj.

„Chceme prispieť ku globálnemu udržateľnému rozvoju medzinárodného spoločenstva a k dosiahnutiu cieľov v oblasti ochrany ovzdušia. V záujme tohto cieľa budeme presadzovať udržateľný rozvoj v rámci celého nášho reťazca tvorby hodnôt,” povedala Kathrin Menges. „Stanovili sme si ambiciózne ciele: chceme sa stať spoločnosťou, ktorá z dlhodobého hľadiska pozitívne prispieva k ochrane ovzdušia, a chceme ešte viac podporovať sociálny pokrok.“

Tvorba udržateľných hodnôt

Dosiahnuť viac s menšou spotrebou: toto je cieľom stratégie spoločnosti Henkel v oblasti dlhodobo udržateľného rozvoja. Henkel chce vytvárať udržateľné hodnoty – pre zákazníkov a spotrebiteľov, ako aj pre spoločnosť ako celok. Zároveň by spoločnosť chcela výrazne zlepšiť vlastné využívanie prostriedkov: Henkel chce do roku 2030 strojnásobiť efektívnosť v tejto oblasti.

V uplynulom finančnom roku spoločnosť opäť zaznamenala hmatateľný pokrok v dosahovaní svojich priebežných cieľov na rok 2020 (v porovnaní s východiskovým rokom 2010):

  • Spotreba energie a produkcia emisií CO2 (na tonu výroby) sa znížili o 22 % (cieľ na rok 2020: zníženie o 30 %).
  • Objem tvorby odpadov (na tonu výroby) sa znížil o 26 % (cieľ na rok 2020: zníženie o 30%).
  • Spotreba vody (na tonu výroby) klesla o 23 % (cieľ na rok 2020: zníženie o 30 %).
  • Bezpečnosť na pracovisku (na milión odpracovaných hodín) sa zlepšila o 17 % (cieľ na rok 2020: zvýšenie o 40 %).
  • Čistý obrat (na tonu výroby) sa zvýšil o 8 % (cieľ na rok 2020: zvýšenie o 22 %).

V celkovom vyjadrení spoločnosť Henkel zlepšila pomer medzi vytvorenou hodnotou a ekologickou stopou o 42 % v porovnaní s východiskovým rokom 2010. Do roku 2020 by spoločnosť chcela zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov o 75 %.

Potvrdenie vedúcej pozície v hodnoteniach a indexoch

Udržateľné obchodné postupy a úsilie spoločnosti Henkel robia dojem aj na expertov v oblasti udržateľného rozvoja, ratingové agentúry a kapitálové trhy: spoločnosť Henkel figuruje napr. v indexoch Dow Jones Sustainability Index (DJSI World), FTSE4Good, STOXX Global ESG Leaders, Euronext Vigeo World 120, Global Challenges Index a MSCI World ESG Index. Umiestnila sa na 15. priečke v rebríčku „Global 100 Most Sustainable Corporations“, ktorý zverejňuje spoločnosť Corporate Knights pôsobiaca v oblasti médií a investičného poradenstva. V hodnoteniach Oekom Research and Sustainalytics sa Henkel považuje za lídra vo svojej oblasti.

„V pokroku, ktorý dosahujeme, zohrávajú naši zamestnanci kľúčovú úlohu“

V záujme upevnenia vedúcej pozície v oblasti udržateľného rozvoja si spoločnosť Henkel stanovila jednoznačný súbor priorít do budúcnosti: okrem ďalšieho upevňovania základov prostredníctvom ešte efektívnejších obchodných postupov sa spoločnosť chce zamerať aj na väčšie zapojenie svojich zamestnancov do problematiky udržateľného rozvoja. „Naši zamestnanci zohrávajú kľúčovú úlohu v ďalšom pokroku, ktorý sa nám darí dosahovať v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,“ povedala Kathrin Menges. „K dnešnému dňu viac než 10 000 zamestnancov absolvovalo školenia, ktoré im umožňujú plniť úlohu ambasádorov v udržateľnosti a získať potrebné znalosti, aby mohli zvyšovať povedomie svojich kolegov, dodávateľov, zákazníkov alebo aj detí v školách o význame opatrení v oblasti udržateľného rozvoja. Sme hrdí na vysoký stupeň ich angažovanosti, pričom tieto činnosti chceme podporovať a ďalej na nich stavať. Naším cieľom je, aby sa zo všetkých zamestnancov spoločnosti Henkel stali ambasádori a aktívni zástancovia ešte výraznejšieho udržateľného rozvoja.“

Pozitívny príspevok k ochrane ovzdušia z dlhodobého hľadiska

Ďalšou z priorít spoločnosti Henkel je maximalizovanie svojho dosahu na trvalo udržateľnú činnosť, pričom v tejto oblasti má ambiciózny cieľ stať sa spoločnosťou, ktorá pozitívne prispieva k ochrane ovzdušia. Do roku 2030 Henkel plánuje znížiť uhlíkovú stopu vlastnej výroby o 75 %. „Tieto ciele však splníme len vtedy, ak uskutočníme zmeny a dosiahneme pokrok v rámci celého reťazca tvorby hodnôt – od našich dodávateľov až po našich zákazníkov,“ povedala Kathrin Menges. Napríklad spoločnosť Henkel si stanovila ako svoj cieľ pomôcť svojim zákazníkom a spotrebiteľom pri znížení emisií CO2 o 50 miliónov ton do roku 2020. Cielená podpora skupiny v oblasti zabezpečenia sociálneho pokroku sa bude zameriavať najmä na ďalšie zlepšovanie príjmových príležitostí, možností rozvoja pre ženy a dievčatá, ako aj sociálnych noriem pre pracovníkov v rámci dodávateľských reťazcov spoločnosti.

Komplexné podávanie správ elektronickou formou

Výročná správa spoločnosti Henkel o udržateľnom rozvoji predstavuje hlavný zdroj informácií o jej cieľoch a činnostiach v tejto oblasti. V predchádzajúcom roku spoločnosť zverejnila svoju 25. správu o udržateľnom rozvoji v tlačenej aj elektronickej forme, pričom oznámila, že ďalšie informácie k tejto téme budú poskytované výhradne elektronickou formou – ako interaktívne PDF s množstvom odkazov, podrobných informácií a vysokým komfortom pre používateľa vďaka jednoduchšiemu pohybu v rámci dokumentu, ako aj prostredníctvom kompaktnejšieho formátu určeného pre širšiu cieľovú skupinu. Spolu so súbežne zverejňovanou výročnou správou bude poskytovať komplexné informácie o obchodných, environmentálnych a sociálnych perspektívach.

Viac informácií o udržateľnom rozvoji v spoločnosti Henkel je k dispozícii na www.henkel.com/sustainability

Tlačové správy (1,18 MB)
Zuzana Ozanová Henkel Slovensko Manažérka korporátnej komunikácie
Henkel Beauty Care
+421 918 421 739 zuzana.ozanova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky