15. 11. 2017  Düsseldorf / Německo

Henkel rozbieha partnerstvo s organizáciou Plastic Bank

Odpad ako príležitosť

Henkel rozbieha spoluprácu s organizáciou Plastic Bank, ktorej zámerom je zabrániť tomu, aby sa plasty dostávali do oceánov, a zároveň poskytnúť chudobným ľuďom pracovné príležitosti. Na ostrove Haiti sa aktuálne stavajú nové zberné centrá na plastový odpad, ktoré prinesú miestnym komunitám nové príležitosti pre zárobok a služby vďaka zbieraniu odpadu, ktorý znečisťuje životné prostredie v krajine, ešte predtým, než sa dostane do vodných tokov či oceánov. Henkel je prvou veľkou globálnou spoločnosťou zameranou na rýchloobrátkový tovar pre spotrebiteľov, ktorá vstúpila do partnerstva s organizáciou Plastic Bank. Spoločnosť v súčasnosti intenzívne skúma, akými spôsobmi by sa takto vyzbieraný plastový odpad dal použiť na výrobu obalov pre produkty Henkel v budúcnosti.

Organizáciu Plastic Bank založil David Katz v marci roku 2013 s cieľom dať dokopy miliardu jednotlivcov, ktorí by dokázali speňažiť odpad a zlepšiť kvalitu svojho života v krajinách, v ktorých chýba infraštruktúra potrebná na riadenie zberu a spracovania odpadu. Partnerstvo s Plastic Bank predstavuje pre Henkel ďalší krok v rámci dlhoročného úsilia o vedúce postavenie vo sfére trvalej udržateľnosti. Ako spoločnosť, ktorá podniká už 141 rokov, chce do roku 2030 Henkel strojnásobiť hodnoty, ktoré vytvára, pri nezmenenom environmentálnom dopade, pričom nezávislé hodnotenia a rebríčky ju často v danom sektore považujú za lídra vo sfére trvalej udržateľnosti.

„Sme presvedčení, že náš dôraz na udržateľnosť je dôležitejší než kedykoľvek predtým,“ hovorí Kathrin Menges, ktorá pôsobí vo funkcii Executive Vice President Human Resources a zároveň je v spoločnosti Henkel predsedkyňou Rady pre udržateľnosť (Sustainability Council). „Z partnerstva s organizáciou Plastic Bank sme všetci nadšení, lebo môžeme zabrániť tomu, aby sa plastový odpad dostával do oceánu v okolí Haiti a zároveň môžeme zlepšiť kvalitu života miestnych ľudí, ktorí zápasia s chudobou. Reštartom popredných značiek v rámci našej korporácie chceme jednak zvýšiť povedomie spotrebiteľov o plastovom odpade, ale aj znova naznačiť, ako vážne pristupujeme k myšlienkam environmentálnej udržateľnosti a spoločenskému pokroku.“

Rebríček príležitostí

Spoluprácu s Plastic Bank poháňa vlajková loď divízie Beauty Care, ktorou je značka Schwarzkopf, ale aj popredné značky divízie Laundry & Home Care. Partnerstvo sa bude sprvu zameriavať na Haiti, kde môže byť pozitívny dopad tejto iniciatívy zvlášť veľký, pretože v krajine chýba infraštruktúra potrebná na riadenie zberu a spracovania odpadu. Miestne komunity na ostrove dostanú za vyzbieraný plastový odpad peniaze, tovar a služby. Všetok vyzbieraný plast sa pretriedi, spracuje a následne sa dostane späť do recyklačného hodnotového reťazca pod značkou Social Plastic®, teda „sociálny plast“ overený organizáciou Plastic Bank ako odpadový materiál, za ktorý dostali jeho zberači cenu vyššiu, než je tá trhová. „Z nášho partnerstva so spoločnosťou Henkel a jej poprednými spotrebnými produktmi máme nesmiernu radosť,“ hovorí David Katz, zakladateľ a generálny riaditeľ organizácie Plastic Bank. „Spolupráca s globálnym lídrom na poli trvalej udržateľnosti nám pomôže v tom, aby sme naše riešenie sprístupnili ešte väčšiemu počtu ľudí – a dosiahli ešte väčší pozitívny vplyv na životné prostredie. Spoločnými silami môžeme nielen znížiť objem plastu, ktorý sa dostáva do oceánov, ale aj premeniť odpad na zameniteľnú menu a vytvoriť rebríček príležitostí pre ľudí, ktorí žijú v chudobe.“

Za udržateľnosťou prostredníctvom popredných značiek

Toto nové partnerstvo stavia na rozbehnutých aktivitách spoločnosti Henkel súvisiacich s udržateľnými obalmi a recykláciou. V roku 2016 použil v globále Henkel recyklovaný plast na výrobu obalov pre zhruba 1,1 miliardy čistiacich a pracích prostriedkov a produktov Beauty Care. Tento úspech naznačuje, ako vážne berie spoločnosť Henkel svoje záväzky týkajúce sa udržateľných obalov. Tie sú konkrétne založené na troch hlavných pilieroch: menšie množstvo obalov a odpadu, lepšie obaly a implementácia cirkulárnej ekonomiky. „Plastic Bank ponúka unikátne riešenie problému s plastovým odpadom v oceánoch, lebo eliminuje odpad priamo pri zdroji a takéto riešenie je navyše aplikovateľné globálne,“ hovorí Thomas Müller-Kirschbaum, Head of Global Research and Development v divízii Laundry & Home Care spoločnosti Henkel. „Toto partnerstvo s našimi značkami je rozšírením našich aktuálnych iniciatív, lebo kladie dôraz na podporu spoločenského pokroku.“

Podpora organizácie Plastic Bank predstavuje pre Henkel ďalší krok v rámci záväzkov spoločnosti vo sfére environmentálnej udržateľnosti a spoločenského pokroku. Toto nové partnerstvo je napríklad nadstavbou k aktivitám, ktoré boli rozbehnuté prostredníctvom iniciatívy „Milión šancí“ zameranej na vlajkovú značku Schwarzkopf. Ide o iniciatívu, ktorá pomáha dievčatám a ženám po celom svete v tom, aby si pre seba vytvorili optimistickú budúcnosť. Za posledný rok sprostredkoval Schwarzkopf profesionálne školenia a vzdelávacie príležitosti tisíckam dievčat a žien po celom svete – od Chorvátska a Slovinska cez Čínu a Indiu až po Kolumbiu, Juhoafrickú republiku a viaceré iné krajiny. „Schwarzkopf a Plastic Bank majú spoločné dve kľúčové oblasti: starostlivosť o životné prostredie a zlepšovanie kvality života ľudí,“ hovorí Marie-Ève Schröder, ktorá v divízii Henkel Beauty Care pracuje ako Corporate Senior Vice President International Marketing. „Spoločnými silami môžeme vytvoriť životne dôležité príležitosti pre chudobných ľudí a poskytnúť jednotlivcom i celým komunitám možnosť zabezpečiť si príjem, na ktorí sa vedia spoľahnúť.“

Viac informácií o tom, ako spoločnosť Henkel pristupuje k udržateľným obalom, získate na stránke henkel.com/sustainability/positions/packaging.

Tlačové správy (148,01 KB)

Spoločnosť Henkel sa stala prvou globálnou spoločnosťou s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom, ktorá uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Plastic Bank. Na predstavení partnerstva (zľava) Schaun Frankson a David Katz, zakladateľ Plastic Bank, Marie-Ève Schröder, Senior viceprezidentka pre medzinárodný marketing v divízie Henkel Beauty Care a Thomas Müller-Kirschbaum, vedúci globálneho výskumu a vývoja divízie Henkel Laundry and Home Care.

Henkel rozbieha spoluprácu s organizáciou Plastic Bank, ktorej zámerom je zabrániť tomu, aby sa plasty dostávali do oceánov, a zároveň poskytnúť chudobným ľuďom pracovné príležitosti.

Všetok vyzbieraný plast sa pretriedi, spracuje a následne sa dostane späť do recyklačného hodnotového reťazca pod značkou Social Plastic®, teda „sociálny plast“ overený organizáciou Plastic Bank ako odpadový materiál, za ktorý dostali jeho zberači cenu vyššiu, než je tá trhová.

Mnoho komunít na Haiti žije bez prístupu k infraštruktúre odpadového hospodárstva. To znamená, že odpad - vrátane plastového odpadu - sa dostáva do malých vodných tokov. Odtiaľ putuje do oceánu.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky