29. 11. 2017

Zamestnanci firmy Henkel vyučujú ako sa správať úsporne voči životnému prostrediu

Projekt Šampióni udržateľnosti prináša na základné školy tému udržateľnosti

Inšpirovaní mottom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba,“ školia zamestnanci Henkel Slovensko deti na základných školách po celom Slovensku. Téma je jednouchá, naučiť ich správať sa šetrne voči  životnému prostrediu a  byť vzorom súrodencom, rodičom a  okoliu. Projekt Šampióni udržateľnosti v tomto roku vďaka stovke ambasádorov absolvovalo  viac ako 5 000 detí na desiatkach slovenských škôl naprieč krajinou. Vďaka tomu sa môže ušetriť ročne až 50 miliónov litrov vody či 2,6 milióna kWh elektriny.

Ak nič nezmeníme, budeme v roku 2050 potrebovať päť planét

Projekt Šampióni udržateľnosti prináša do 3. a 4. ročníkov základných škôl vzorovú hodinu, na ktorej sa deti hravou formou učia, ako môžu veľmi jednoducho šetriť vodou, energiami či znížiť množstvo odpadu. Interaktívna hodina, vedená zamestnancami spoločnosti Henkel Slovensko, dáva deťom praktický návod, ako môžu šetriť životné prostredie tým, že:

  • vypínajú vodu, keď ju nepotrebujú (napríklad pri umývaní zubov),
  • zhasnú svetlo vždy, keď odídu z miestnosti,
  • úplne vypnú televízor (nestačí šťuknúť ovládač, pretože vtedy je televízor  v pohotovostnom móde a stále spotrebúva elektrinu),
  • zatvoria chladničku hneď potom, ako z nej vyberú jedlo,
  • použijú namiesto jednorazovej kuchynskej utierky radšej textilnú,
  • používajú uteráky tak, aby neputovali hneď do koša na pranie.

Ak nič nezmeníme na súčasnom štýle života, budeme v roku 2050 potrebovať k životu päť planét. Je dôležité, aby sme sa všetci voči našej planéte správali udržateľne. Každý z nás to vie ovplyvniť. Preto sme sa rozhodli ukazovať deťom, kde všade môžu pomôcť životnému prostrediu a  zároveň inšpirovať rodičov a súrodencov, aby sa správali rovnako,“ vysvetľuje prezident spoločnosti Henkel Slovensko Christian Schulz. „Keďže naši zamestnanci sú naším najdôležitejším zdrojom pri vytváraní udržateľnejších riešení a zvyšovaní povedomia o tejto téme, rozhodli sme sa vytvoriť program, ktorý im umožní stať sa jej ambasádormi," dodáva Ch. Schulz.

5-tisíc detí vie, ako sa správať úsporne voči životnému prostrediu

Dobrovoľníci, zamestnanci firmy Henkel, absolvujú na úvod špeciálne školenie tzv. Šampiónov udržateľnosti. Zároveň do rúk dostávajú všetky podklady pre interaktívnu hodinu, ako napríklad animované video s postavičkou zemegule. Pomocou tipov získaných na hodine sa zo žiakov stávajú malí ambasádori, ktorí tému udržateľnosti šíria aj vo vlastnej rodine,  domácnosti a okolí. „Pre tento rok sme si stanovili cieľ naučiť zásadám udržateľnosti 3 000 detí. Túto ambíciu sme naplnili už v júni. Našich zamestnancov motivujeme vrátiť sa na svoju školu, stretnúť bývalých učiteľov a absolvovať s deťmi užitočnú hodinu. Počet našich aktívnych ambasádorov už vďaka tomu prekročil číslo 100 a dnes môžeme hrdo prehlásiť, že sme prekročili hranicu 5 000 detí. Trúfame si povedať, že do konca roka sa priblížime k číslu 5 500 vyškolených detí,“ hovorí Christian Schulz.

Hodinu udržateľnosti si môže objednať každá škola

O tom, že vyučovanie o udržateľnosti a ekológii vie byť zábavné aj užitočné zároveň, sa presvedčili aj žiaci ŽŠ na Nobelovom námestí 6 v Bratislave. „Dôležitosť témy udržateľnosti si stále viac uvedomujeme aj my v škole. Práve preto sme uvítali iniciatívu spoločnosti Henkel Slovensko zorganizovať interaktívnu vyučovaciu hodinu práve u nás. Žiaci sa z nej veľmi tešili a hravou formou spoznali zdroje a dôležitosť šetrenia akejkoľvek energie v záujme ochrany prírody. Verím, že vedomosti, ktoré dnes získali, budú ďalej rozvíjať a využívať v bežnom živote, ako doma, tak aj v prostredí školy,“ hodnotí riaditeľka školy, Valéria Fogašová.

Do projektu Šampióni udržateľnosti sa môže prihlásiť každá základná škola na Slovensku cez webovú stránku zriadenú spoločnosťou Henkel Slovensko, sampioni.sk. Web obsahuje všetky informácie o projekte vrátane kvízu, v ktorom si otestujete svoje znalosti.


Projekt Šampióni udržateľnosti môže pomôcť ušetriť ročne

  • 50 miliónov litrov vody
  • 2,6 milióna kWh elektriny

* Ak všetci členovia 5000 domácností raz týždenne namiesto kúpeľa vo vani použijú sprchu, úplne vypnú TV a znížia pri veľkom týždennom praní teplotu zo 60 na 30 °C.