Menu
Hľadať

26.10.2018  Bratislava

Spoločenská zodpovednosť

Henkel Slovensko získalo ocenenie Senior Friendly

Spoločnosť Henkel Slovensko bola ocenená za aktívnu pomoc seniorom  vo viacerých oblastiach života cenou Senior Friendly. Do tretieho ročníka súťaže s rovnomenným názvom sa spoločnosť zapojila vôbec po prvýkrát. Najvyššie ocenenie Henkel Slovensko obdržala v kategórii Veľké a stredné spoločnosti. Víťaznú plaketu v bratislavskom Zichyho paláci prevzala v mene spoločnosti CSR manažérka Marta Spustová.

„Senior Friendy si kladie za cieľ pozitívne meniť vzťah spoločnosti k aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej spolupráci a tiež motivovať a oceňovať subjekty, ktoré sú v tom pozitívnym príkladom,“ povedal na slávnostnom odovzdávaní Miloš Nemeček, člen výkonného výboru Európskej únie seniorov a prezident OZ Bagar, ktoré spolu s Klubom Luna súťaž organizujú.

Spoločnosť Henkel Slovensko si ocenenie odniesla za projekty  „Sklad v núdzi“, kde sa produkty s ukončenou distribúciou vďaka spolupráci so samosprávami miest a obcí dostávajú celoročne aj do seniorských klubov, za projekt „Shoe box“, prostredníctvom ktorého zamestnanci plnia drobné želania seniorov, ktorými vedia naplniť krabice vo veľkosti krabice od topánok, a taktiež za projekt „You are not alone“, v rámci ktorého zamestnanci pravidelne navštevujú seniorov v domovoch dôchodcov a trávia s nimi voľný čas.

„Cena Senior Friendly nás nesmierne potešila. Je to zhmotnené poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ktorí búrajú predsudky o tom, že mladšia generácia nemá záujem o tú staršiu. V Henkel Slovensko je priemerný vek zamestnancov 31 rokov  a toto nastavenie mysle nepoznáme. Naopak dobrovoľnícke projekty vychádzajú práve z radov samotných zamestnancov a naberajú na objeme i obľúbenosti,“ povedala na margo ocenenia CSR manažérka spoločnosti, Marta Spustová.

Ocenenie a plaketu Senior Friendly, ktorej autorom návrhu je architekt Ján Gallo, si v štyroch kategóriách – Zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie, Médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, Miestne a regionálne samosprávy a Veľké a stredné spoločnosti, počas slávnostného galavečera okrem Henkel Slovensko prevzalo aj desať ďalších subjektov a jednotlivcov. V kategórii Veľké a stredné spoločnosti si cenu odniesli aj COOP Jednota, spotrebné družstvo, a Poštová banka, a. s.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže sú Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie, a Občianske združenie Bagar. Záštitu prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie Ján Richter. Víťazov vyberá odborná porota zložená zo zástupcov verejnej správy a samosprávy, seniorských organizácií, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, odborníkov na seniorskú problematiku, osobností kultúrneho a spoločenského života.
Zúčastniť sa môžu subjekty, ktoré nemajú priamo v predmete činnosti starostlivosť o seniorov, ale realizujú aktivity pre seniorov.

Ďalšie informácie o súťaži možno nájsť na seniorfriendly.sk.

Prezident spoločnosti Christian Schulz a CSR manažérka Marta Spustová s ocenením Senior Friendly.

Ocenenie a plaketu Senior Friendly získala Henkel Slovensko za aktívnu pomoc seniorom  vo viacerých oblastiach života.