Podporu trvalo udržateľných dodávateľských reťazcov – „Together for Sustainability“

V roku 2011 založila spoločnosť Henkel spolu s firmami pôsobiacimi v chemickom priemysle iniciatívu s názvom „Together for Sustainability – The Chemical Initiative for Sustainable Supply Chains“ (TfS; „Spoločne za trvalú udržateľnosť – iniciatíva chemického priemyslu na podporu trvalo udržateľných dodávateľských reťazcov“). Cieľom tejto iniciatívy je harmonizovať čoraz zložitejšie procesy dodávateľského manažmentu a optimalizovať dialóg medzi obchodnými partnermi po celom svete.

1. decembra 2014 zmenila iniciatíva TfS svoj právny status. Vďaka partnerstvu s bruselskou Radou európskeho chemického priemyslu - European Chemical Industry Council (CEFIC) - má iniciatíva teraz status nezávislej neziskovej organizácie. Táto spolupráca povedie k ešte väčšiemu počtu synergií v rámci celého chemického priemyslu.

TfS sa v roku 2015 znova rozrástla, pričom počet jej členov sa hneď strojnásobil z pôvodných 6 na 18. Minulý rok sa k iniciatíve pridali aj prvé spoločnosti so sídlom v USA. Jednou z hlavných priorít v roku 2015 bolo opäť globálne rozšírenie programu na hodnotenie a audit, ktorý bol z časti propagovaný na dodávateľských konferenciách v Šanghaji a São Paule. Okrem toho bola iniciatíva aj stredobodom záujmu časopisu  Ethical Corporation, ktorý jej udelil „vysokú pochvalu“ v kategórii „Best Supplier Engagement“ („Najlepšie angažovanie dodávateľov“).

V roku 2015 sa geografický rámec iniciatívy TfS opäť rozšíril, a to hlavne na rozvíjajúcich sa trhoch. Na stretnutí dodávateľov v São Paule diskutovalo viac než 300 účastníkov o spoločných výzvach, ktorým čelia dodávateľské reťazce v Brazílii. Zľava Lucilene De Morais zo spoločnosti Oxiteno a Fernanda Escarimová, Bertrand Conquéret a Ricardo Filho z oddelenia Henkel Purchasing.