12. rocnik projektu Henkel Slovensko Slovensku - Ladislav Guderna

Výstava:
Ladislav Guderna – Lietajúca ryba

Miesto:
Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, BA

Termín konania:
25. Novembra 2011 – 22. januára 2012

Myslíte si, že ryba nedokáže lietať? O opaku vás presvedčí výstava výtvarných diel svetoznámeho umelca Ladislava Gudernu. Tento uznávaný umelec slovenského pôvodu svojou tvorbou výrazne ovplyvnil myslenie ako na domácej, tak i zahraničnej výtvarnej scéne.

„Henkel Slovensko Slovensku je unikátny projekt, prostredníctvom ktorého si široká verejnosť môže potykať s dielami celosvetovo uznávaných umelcov slovenského pôvodu. Sme veľmi radi, že nám 20 ročné pôsobenie spoločnosti Henkel Slovensko umožňuje podporovať kultúru a umenie,“ povedal prezident spoločnosti Henkel Slovensko Mag. Rudolf Steger. „Projekt Henkel Slovensko Slovensku v sebe skrýva myšlienku s hlbokým obsahom a poslaním. Rád by som preto vyslovil svoju úctu zakladateľovi - autorovi projektu, pánovi Jurajovi Lackovičovi,“ pokračuje R. Steger.
 
Kurátorkou výstavy a autorkou publikácie o živote a diele Ladislava Gudernu je Zsófia Kiss-Szemán. Zážitok z vystavovaných diel  opísala výstižnými slovami: „Diela tohto výborného umelca v mnohých smeroch predčili moje očakávania. Spôsob akým vnímal veci okolo seba je nenapodobiteľný“. Tvorba Ladislava Gudernu je do značnej miery ovplyvnená surrealizmom. Vo svojej maľbe a kresbe sa sústredil na imaginatívnu polohu s metaforami vyjadrujúcimi harmonický súlad, krásu a radosti života. „Som nesmierne šťastná a poctená, že môžem predstaviť tvorbu Ladislava Gudernu v takejto rozsiahlej podobe,“ pokračuje Zsófia Kiss-Szemán a na záver dodáva: „Chcel realizovať svoje sny a žiť vo svete, kde môže snívať svoj vlastný život. V roku 1968 odišiel za veľkú mláku a teraz sa po štyroch desaťročiach vracia prostredníctvom svojich diel na Slovensko ako celosvetovo uznávaný umelec.“

„Počas všetkých ročníkov projektu sme sa snažili priblížiť nielen diela významných a vo svete uznávaných slovenských umelcov, ale predovšetkým aj spôsob ich uvažovania a myslenia,“ hovorí Juraj Lackovič, autor myšlienky projektu. Výstavy pod hlavičkou spoločnosti Henkel Slovensko sa zaraďujú medzi obľúbené a vyhľadávané výstavy, ktoré každoročne prilákajú odbornú i laickú verejnosť a priaznivcov umenia všetkých vekových kategórií.

Ladislav GUDERNA

Ladislav Guderna sa narodil v roku 1921 v Nitre a študoval na ŠUR (prof. Ľ. Fulla), na súkromnej maliarskej škole M. Schurmanna, na výtvarnom oddelení SVŠT v Bratislave (prof. J. Mudroch, M. Benka) a čiastočne aj na AVU v Belehrade. Bol členom SVU Mánes v Prahe, Bloku SVU, SVU 29. augusta, neskôr SSVU. V roku 1948 vystavoval na Bienále v Benátkach, v roku 1958 získal striebornú medailu za výtvarné návrhy na EXPO ´58 v Bruseli. V roku 1968 na protest proti okupácii Československa emigroval do Kanady, kde žil a tvoril do roku 1999 (Toronto, Vancouver). Bol členom skupiny West Coast Surrealist Art v Kanade. V roku 1979 sa stal členom surrealistickej skupiny Melmoth Vencouver, so synom Martinom vydával  surrealistické revue Scarabeus. V roku 1990 sa stal členom skupiny Q v Bratislave. Absolvoval početné študijné cesty po celom svete a dostal viaceré štátne i umelecké ocenenia doma i v zahraničí.
 
V začiatkoch svojej tvorby – po stopách Rouaulta a podľa príkladu Mudrocha a Matejku – maľoval obrazy s expresívnym nasadením a využitím výrazných čiernych obrysových línií. Následne sa obrátil k tvorbe P. Picassa ako k najdôležitejšiemu inšpiračnému zdroju, čo prinieslo aj nový prístup k jeho chápaniu a riešeniu obrazu. Vo svojej tvorbe kládol dôraz na teoretické problémy umenia, čím predstavoval najradikálnejšie stanovisko oproti predchádzajúcej generácie druhej svetovej vojny. Po roku 1948 bola jeho maľba čiastočne poznačená duchom dogmatického realizmu, ktorá sa však vyznačovala istou metafyzickou statickosťou a strohou vecnosťou. Po odchode do Kanady v roku 1968 sa spočiatku vrátil k svojmu vrcholnému obdobiu z rokov 1945 – 1948, ktoré ho následne doviedlo k experimentovaniu a rozvíjaniu tvorby smerom k surrealizmu. Túto polohu surrealizmu už do konca tvorby neopustil.  Zobrazuje svet, ktorý francúzsky surrealista José Pierre nazval „rajom“.

Tlačová konferencia

web  print
web  print
web  print
web  print

Vernisáž

web  print
web  print
web  print
web  print

web  print
web  print
web  print

Diela

Edita. 1947
web 
print
Dievča / Girl. 1946
web 
print
Krajina / Landscape. 1968
web 
print
Sediaci akt / Sitting Nude. 1957
web 
print

Agresívny kvet / Aggressive Flower. 1969
web 
print
Aquamarine. 90. roky / 1990s
web 
print
Pominuteľnosť / Prechodné obdobie / Transience. 1996
web 
print
Žena s tromi očami / The Woman with 3 Eyes. 1993
web 
print

Umierajúca ryba / Dying Fish. 1995
web 
print
Kartón, tempera / Cardboard, tempera. 1989
web 
print
Drevo, olej / Wood, oil, 1990
web 
print