x

Prosím, akceptujte súbory cookies, aby ste naplno využili možnosti týchto internetových stránok.
Niektoré funkcie tejto webstránky nemusia fungovať správne bez súborov cookies.
Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame, prečítajte si informácie o súboroch cookies na našej stránke..

Moja zbierka
Budova spoločnosti Henkel Slovensko na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Spoločnosť

Spoločnosť Henkel celosvetovo pôsobí so svojimi poprednými inováciám,značkami a technológiami v troch divíziách: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky).

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu medzi všetkými priemyselnými segmentmi. V oblastiach Beauty Care a Laundry & Home Care je Henkel na vedúcich pozíciách vo viacerých trhoch a kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 rokov úspešného podnikania. Henkel zamestnáva okolo 50 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím spájaný spoločnou firemnou kultúrou, cieľmi vytvárať hodnoty udržateľnosti a spoločné hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov.

Zistite bližšie informácie o našom pôsobení na Slovensku:

Henkel Slovensko má približne 1600 zamestnancov a momentálne sídli v troch budovách v Bratislave. Henkel stojí za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Schwarzkopf, Fa, Loctite či Ceresit. Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky).

19.9.2014 | 3:04min.

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

Zobrazenia:

208482

Najdôležitejšie čísla
Tržby rozdelené podľa obchodných divízií
Udržateľnosť

Naše obchodné divízie v skratke