x

Prosím, akceptujte súbory cookies, aby ste naplno využili možnosti týchto internetových stránok.
Niektoré funkcie tejto webstránky nemusia fungovať správne bez súborov cookies.
Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame, prečítajte si informácie o súboroch cookies na našej stránke..

Moja zbierka
Budova spoločnosti Henkel Slovensko na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Spoločnosť

Spoločnosť Henkel celosvetovo pôsobí so svojimi poprednými značkami a technológiami v troch divíziách: Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky), Beauty Care (Kozmetika) a Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie).

V spoločnosti Henkel presadzujeme celistvý prístup podporujúci rozmanitosť a inklúziu. Rôznorodosť našich zamestnancov, ich vzdelania a prostredia, z ktorého pochádzajú, ich skúseností, talentu, vedomostí a tvorivosti, a zároveň rešpektovanie všetkých ich individuálnych rozdielov tvoria základ našej konkurenčnej výhody. Ako globálne pôsobiaca spoločnosť zamestnáva Henkel ľudí vyše 120 národností vo viac ako 75 krajinách sveta. Vyše 80 percent našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka a viac ako polovica v rozvíjajúcich sa krajinách. Naša vízia – stať sa globálnym lídrom v značkách a technológiách – si vyžaduje silný globálny tím a rozmanitú pracovnú silu. Sme presvedčení, že rozmanitosť a inkluzívna firemná kultúra sú hnacou silou tvorivosti, inovácií a vynálezov. Naša schopnosť dosahovať výborné výsledky závisí od našej schopnosti zakomponovať rozmanitosť a inklúziu do našej firemnej kultúry a spôsobu podnikania.

Zistite bližšie informácie o našom pôsobení na Slovensku:

Henkel Slovensko má približne 1600 zamestnancov a momentálne sídli v troch budovách v Bratislave. Henkel stojí za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Schwarzkopf, Fa, Loctite či Ceresit. Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky), Beauty Care (Kozmetika) a Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie).

19.9.2014 | 3:04min.

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

Zobrazenia:

208482

Najdôležitejšie čísla
Tržby rozdelené podľa obchodných divízií
Udržateľnosť

Naše obchodné divízie v skratke