x

Prosím, akceptujte súbory cookies, aby ste naplno využili možnosti týchto internetových stránok.
Niektoré funkcie tejto webstránky nemusia fungovať správne bez súborov cookies.
Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame, prečítajte si informácie o súboroch cookies na našej stránke..

Moja zbierka

Impresum

Obsah zabezpečil:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. 

Sídlo: 
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava, Slovensko

Poštová adresa:
820 09 Bratislava 29, Slovensko
P.O. Box 66

Telefón:
00421 2 33319 111

Fax:
00421 2 33319 301

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

IČO:
17324246

IČ-DPH.:
SK2020325384

E-mail kontakt:
natalie.lorencova@henkel.com