23. 2. 2018  Düsseldorf / Německo

Henkel zverejnil Správu o udržateľnom rozvoji za rok 2017

Henkel sa môže pochváliť výnimočnými výsledkami v oblasti udržateľného rozvoja za rok 2017

 • Opätovné zlepšenie výsledkov v oblasti udržateľného rozvoja
 • Viac než 50 000 zamestnancov pôsobiacich ako ambasádori udržateľnosti
 • Partnerstvo na zastavenie znečisťovania oceánov plastmi
 • Popredné miesta v medzinárodných indexoch a hodnoteniach

„V roku 2017 sme dosiahli jednoznačný pokrok v implementácii našej stratégie udržateľného rozvoja a v plnení našich cieľov v tejto oblasti. Sme hrdí na skutočnosť, že množstvo medzinárodných ratingových agentúr ocenilo naše úspechy výbornými hodnoteniami a uznali spoločnosť Henkel za jednu z popredných svetových spoločností v oblasti udržateľného rozvoja,“ povedala Kathrin Menges, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Rady spoločnosti Henkel pre udržateľný rozvoj.

Vytvárame udržateľné hodnoty

Spoločnosť Henkel chce vytvárať udržateľné hodnoty – pre svojich zákazníkov, zamestnancov, akcionárov a celú spoločnosť. Zároveň plánuje do roku 2030 strojnásobiť svoju efektivitu. Vo finančnom roku 2017 sa spoločnosti opäť podarilo dosiahnuť reálny pokrok smerom k dosiahnutiu jej strednodobých cieľov do roku 2020 (v porovnaní s východiskovým rokom 2010):

 • Spotreba energií a emisie CO2 (na tonu výroby) sa znížili o 24 %.
 • Objem odpadu (na tonu výroby) klesol o 32 %.
 • Spotreba vody (na tonu výroby) bola nižšia o 24 %.
 • Bezpečnosť pri práci (na milión odpracovaných hodín) sa zlepšila o 17 %.
 • Čistý obrat (na tonu výroby) sa zvýšil o 5 %.
 • Celkovo spoločnosť Henkel dokázala zlepšiť pomer medzi vytvorenou hodnotou a ekologickou stopou o 43 % v porovnaní s východiskovým rokom 2010. Do roku 2020 plánuje spoločnosť zvýšiť svoju efektívnosť vo využívaní zdrojov o 75 %.

V súlade s Parížskou klimatickou dohodou a záväzkom medzinárodného spoločenstva obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 stupne Celzia sa spoločnosť Henkel zaviazala aktívne prispievať k ochrane klímy.  Na tento účel je spoločnosť odhodlaná znížiť  do roku 2030 uhlíkovú stopu celej svojej výroby o 75 %. Zároveň má ambíciu zabezpečiť do roku 2030 100 % elektrickej energie spotrebovanej pri výrobe z obnoviteľných zdrojov. Ako priebežný cieľ si stanovila dosiahnuť 50-percentné pokrytie svojej spotreby elektrickej  energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020. Spoločnosť Henkel sleduje dlhodobú víziu stať sa „klimaticky pozitívnou“ spoločnosťou.

Viac než 50 000 zamestnancov vyškolených za ambasádorov udržateľnosti

„Za pokrok, ktorý sme v roku 2017 dosiahli, vďačíme predovšetkým obrovskému odhodlaniu a úsiliu našich zamestnancov," povedala Kathrin Menges. „Od roku 2012 sme vyškolili viac než 50 000 zamestnancov za ambasádorov udržateľnosti, vďaka čomu sa tento program stal jednou z našich doposiaľ najväčších vzdelávacích iniciatív. Našim cieľom nie je odovzdávať poznatky o udržateľnom rozvoji len našim zamestnancom. Chceme ich tiež motivovať, aby sa o tieto poznatky delili so svojimi kolegami, dodávateľmi, zákazníkmi, a dokonca aj s deťmi na školách, aby mala naša iniciatíva skutočne celospoločenský prínos. Ide o dôležitý krok k tomu, aby téma udržateľného rozvoja zohrávala ešte väčšiu úlohu v každodenných činnostiach každého jedného zamestnanca.“

Partnerstvá za lepšiu udržateľnosť

Okrem svojich zamestnancov sa spoločnosť Henkel snaží zapojiť aj svojich partnerov v rámci celého hodnotového reťazca. Spoločnosť napríklad spolupracuje s medzinárodnou organizáciou Plastic Bank, ktorá bojuje proti znečisťovaniu svetových oceánov plastmi a pomáha ľuďom žijúcim v chudobe. Na zberných miestach, aké je napríklad vybudované na Haiti, môžu obyvatelia odovzdať nazbieraný plastový odpad, za ktorý dostanú finančnú hotovosť, materiálnu pomoc alebo sociálne služby. Tieto plasty sa následne spracujú na opätovné použitie ako recyklovaný materiál na podporu tzv. obehového hospodárstva.

Popredné miesta v medzinárodných indexoch a hodnoteniach

Svojimi udržateľnými podnikovými postupmi a úsilím si spoločnosť Henkel získala uznanie aj medzi nezávislými odborníkmi na udržateľný rozvoj, ratingovými agentúrami a na kapitálových trhoch: Spoločnosť je lídrom vo svojom odvetví v kategórii „Household and Personal Products“ svetového aj európskeho indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index. Spoločnosť sa nachádza aj v ďalších indexoch udržateľného rozvoja:

 • Indexy ECPI
 • Indexy Ethibel Sustainability
 • Indexy Euronext Vigeo Eiris Sustainability
 • Medzinárodný etický index FTSE4Good, 17. rok za sebou
 • Global Challenges Index
 • Indexy MSCI ESG Leaders a SRI
 • Indexy STOXX Global ESG Leaders

Ratingy organizácií Oekom Research a Sustainalytics uvádzajú spoločnosť Henkel ako lídra vo svojom priemyselnom odvetví.  

Viac informácií o udržateľnom rozvoji v spoločnosti Henkel nájdete na www.henkel.com/sustainability