História spoločnosti Henkel

Viac ako 140 rokov úspešnej značky.   

Na začiatku histórie firmy v roku 1876 stál 28-ročný obchodník Fritz Henkel, ktorý sa zaujímal o vedu. Dňa 26. septembra 1876 spolu s dvomi spoločníkmi založil spoločnosť Henkel & Cie v nemeckom Aachene a na trh uviedol svoj prvý produkt, univerzálny prací prostriedok na báze kremičitanov. Počas nasledujúcich rokov táto nemecká podnikateľská rodina a tisícky ich zamestnancov urobili z firmy Henkel globálnu spoločnosť.

Zlúčenie divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do novej divízie Consumer Brands

Spoločnosť Henkel zlúčila divízie Laundry & Home Care a Beauty Care do novej obchodnej divízie: Henkel Consumer Brands. Nová divízia zastrešuje spotrebiteľské značky spoločnosti Henkel vrátane takých ikonických značiek ako Persil a Schwarzkopf a produkty profesionálnej vlasovej kozmetiky v rámci jednotnej multiproduktovej platformy, ktorá zabezpečí ich ďalší rast. Za chod divízie Henkel Consumer Brands zodpovedá Wolfgang König, ktorý predtým pôsobil ako výkonný viceprezident pre divízie Beauty Care a Laundry & Home Care.

100 rokov divízie Adhesive Technologies

K výrobe lepidiel sa spoločnosť Henkel dostala šťastnou náhodou, ktorú dokázala premeniť na obrovský úspech: V roku 1922 čelila spoločnosť nedostatku lepidiel na trhu, preto sa rozhodla začať s ich výrobou pre svoju vlastnú potrebu. V roku 1923 začala lepidlá aj predávať a postupne sa stala popredným svetovým výrobcom lepiacich a spájacích technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach.

Akvizícia divízie profesionálnej vlasovej kozmetiky spoločnosti Shiseido na ázijsko-pacifických trhoch

Spoločnosť Henkel podpísala zmluvu o prevzatí divízie profesionálnej vlasovej kozmetiky spoločnosti Shiseido na ázijsko-pacifických trhoch. Súčasťou akvizície sú popredné značky profesionálnej vlasovej kozmetiky ako Sublimic a Primience, ktoré sa predávajú pod spoločnou licencovanou značkou Shiseido Professional.

Stratégia 2030+ Sustainability Ambition Framework

Spoločnosť Henkel podrobnejšie rozpracovala svoju stratégiu v oblasti udržateľnosti: Výsledkom je nová stratégia 2030+ Sustainability Ambition Framework, ktorá obsahuje aj nové, dodatočné dlhodobé ciele, ktoré pomôžu pri transformácii hospodárstva a celej spoločnosti smerom k trvalej udržateľnosti.

Globálne centrum inovácií v oblasti lepidiel a technológií

Spoločnosť Henkel investovala viac než 130 miliónov eur do výstavby najmodernejšej budovy v centrále spoločnosti v Düsseldorfe. Viac než 350 expertov zo spoločnosti Henkel v nej bude môcť vyvýjať nové technológie a aplikácie pre rôzne odvetvia. Budova zároveň slúži ako globálne zákaznícke centrum, v ktorom spoločnosť Henkel predstavuje nové riešenia v oblasti lepidiel, tesnení a povrchových úprav.

Carsten Knobel novým predsedom predstavenstva a Marco Swoboda novým finančným riaditeľom spoločnosti Henkel

Od 1. januára 2020 je novým predsedom predstavenstva spoločnosti Henkel (CEO) Carsten Knobel (50). Vo funkcii nahradil Hansa Van Bylena, ktorý po 35 rokoch opúšťa našu spoločnosť. Rovnako od 1. januára sa novým finančným riaditeľom (CFO) stáva Marco Swoboda (48), ktorý na tejto pozícii nahrádza Carstena Knobela.

Udržateľné financovanie

Henkel je prvou spoločnosťou na svete, ktorá vydala dlhopis zameraný na zníženie množstva plastového odpadu. Príjmy z dlhopisu vydaného v roku 2020 sa použijú na projekty znižovania množstva plastového odpadu. Celková hodnota dlhopisu dosahuje asi 100 miliónov eur a jeho splatnosť je päť rokov.

Zmeny v Predstavenstve v spoločnosti Henkel

Novým výkonným riaditeľom spoločnosti Henkel sa počnúc 1. májom 2016 stal Hans Van Bylen, ktorý v pozícii nového CEO nahradil Kaspera Rorsteda. Hans Van Bylen bol od roku 2005 ako člen predstavenstva spoločnosti zodpovedný za obchodnú divíziu Beauty Care.

Pascal Houdayer, ktorý je členom predstavenstva od 1. marca 2016, sa s účinnosťou od 1. mája 2016 stal novým výkonným viceprezidentom pre divíziu Beauty Care, pričom v tejto pozícii nahradil Hansa Van Bylena.

Akvizícia The Sun Products Corporation

S účinnosťou od 1. septembra 2016 Henkel preberá americkú spoločnosť z oblasti s pracími a čistiacimi prostriedkami The Sun Products Corporation z fondu Vestar Capital Partners. Tento krok znamená zmenu v biznise v regióne Severnej Ameriky. Henkel tak nadobúda 2. pozíciu na severoamerickom trhu s pracími prostriedkami. Pod túto akvizíciu spadaju popredné značky pracích prostriedkov ako all® a Sun® ako aj aviváže Snuggle®.

Akvizíciou sa dopĺňa a posilňuje existujúce portfolio divízie Laundry & Home Care o známe a úspešné značky v Severnej Amerike. Akvizícia Sun Products s transakciou v objeme 3.2 miliárd eur je 2. najväčšou v histórii spoločnosti Henkel.

Budova spoločnosti Henkel Slovensko na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Spoločnosť Henkel Slovensko

Dlhoročný úspech spoločnosti Henkel na Slovensku

Henkel Slovensko dnes prináša na slovenský trh viac ako 50 značiek. Spoločnosť sa vo svojich aktivitách zameriava na predaj pracích a čistiacich prostriedkov, vlasovej a telovej kozmetiky, ako aj spotrebiteľských a priemyselných lepidiel. Väčšina produktov spoločnosti Henkel Slovensko zaujíma vo svojich segmentoch na slovenskom trhu popredné miesta. Spoločnosť Henkel Slovensko sa od svojho vzniku rozrástla z malého rodinného podniku s menej ako 30 zamestnancami na veľkú firmu zamestnávajúcu približne 1600 ľudí. V roku 2006 Henkel otvoril v Bratislave Centrum zdieľaných služieb, ktoré poskytuje administratívne služby pre pobočky Henklu v celej Európe.

Henkel oznámil ďalšie akvizície

V júni 2014 spoločnosť Henkel AG & Co. KGaA podpísala dohodu s fondmi doporučenými BC Partners o zakúpení všetkých akcií fancúzskej spoločnosti Spotless Group SAS so sídlom v Neuilly-sur-Seine. Transakcia vrátane splátky dlhu je ocenená na 940 mil. eur a bude vyplatená v hotovosti. Skupina The Spotless Group pôsobí najmä v oblasti pracích prostriedkov (pracích pomôcok, odstraňovačov škvŕn, textilných farbív), insekticídov a čistiacich prostriedkov pre domácnosti v západnej Európe. Medzi hlavné značky firmy patria Eau Ecarlate, Dylon, Grey a Catch. Vo fiškálnom roku 2013 vygenerovala spoločnosť tržby v hodnote približne 280 mil. eur. Skupina The Spotless Group má vedúce postavenie na rozvinutých európskych trhoch v krajinách ako Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Benelux a Spojené kráľovstvo a zamestnáva asi 470 ľudí.

Henkel tiež podpísal dohodu s TSG Consumer Partners so sídlom v San Franciscu v USA o zakúpení troch amerických spoločností profesionálnej vlasovej kozmetiky SexyHair, Alterna a Kenra za približne 270 mil. eur v hotovosti. Tieto firmy posilnia americké portfólio spoločnosti Henkel v oblasti profesionálnej vlasovej kozmetiky, a to najmä v kategórii starostlivosti a účesov. Vďaka akvizícii sa Henkel stane jednou z vedúcich spoločností na najväčšom svetovom trhu profesionálnej starostlivosti o vlasy. Vo fiškálnom roku 2013 zakúpené spoločnosti vygenerovali tržby vo výške približne 140 mil. eur.

V septembri 2014 Henkel ďalej podpísal dohodu o akvizícii spoločnosti The Bergquist Company, hlavného globálneho dodávateľa riešení tepelného manažmentu pre elektronický priemysel, ktorý bol vo vlastníctve súkromných osôb. Bergquist so sídlom v Chanhassen v štáte Minnesota v USA dodáva riešenia tepelného manažmentu pre elektronické aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach od automobilového až po spotrebnú a priemyselnú elektroniku ako aj LED osvetlenia. Hlavnými trhmi pre Bergquist sú Severná Amerika, Ázia, Tichomorie a Európa. Vo fiškálnom roku 2013 Bergquist vygeneroval tržby vo výške približne 130 mil. eur. Spoločnosť má približne 1 000 zamestnancov a šesť výrobných závodov: päť v USA a jeden v Číne. Akvizícia posilní postavenie divízie Adhesive Technologies spoločnosti Henkel ako globálneho lídra.
 

Predstavenie novej stratégie Henkel a stratégie udržateľnosti

Henkel predstavil svoju novú stratégiu a finančné ciele na obdobie do roku 2016. Stratégia sa zameriava na strategické priority outperform, globalize, simplify a inspire.

Súčasne spoločnosť zverejnila svoju novú Stratégiu udržateľnosti do roku 2030. Jej hlavnou súčasťou je cieľom dosiahnuť viac s vynaložením menších zdrojov a strojnásobenie efektívnosti. Nová stratégia udržateľnosti sa vzťahuje na všetky divízie a celý hodnotový reťazec.

Nový firemný branding

Spoločnosť Henkel predstavila svoj nový firemný branding súvisiaci s novým sloganom „Excellence is our Passion“ („Výnimočnosť je našou vášňou“).

  

Zahájenie programu Forscherwelt

Henkel spustil iniciatívu „Forscherwelt,“ vzdelávací program pre deti, ktorý má za úlohu podporiť záujem o vedu a výskum.

Ďalší vývoj a firemná kultúra

Spoločnosť Henkel vyvinula svoju firemnú kultúru, aby reagovala na zvyšujúcu sa medzinárodnosť a rôznorodosť firmy. Jasná vízia a spoločné hodnoty by mali zabezpečiť spoločný smer, vedenie a schopnosť zamestnancov stotožniť sa s kolegami na celom svete. Vízia „svetového lídra v oblasti značiek a technológií“ určuje každému zamestnancovi spoločnosti Henkel jasný cieľ. Pri snahe tento cieľ dosiahnuť sa každý v spoločnosti Henkel riadi piatimi hodnotami: zákazníci, ľudia, finančné výsledky, udržateľnosť a rodina.

Spoločnosť sa premenovala na Henkel AG & Co. KGaA

Po riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 14. apríla, bola spoločnosť Henkel Management AG menovaná za jediného osobne zodpovedného partnera spoločnosti Henkel KGaA, a preto sa premenovala na Henkel AG & Co. KGaA.

Otvorenie Centra zdieľaných služieb v Bratislave

Centrum zdieľaných služieb Bratislava (Shared Service Center Bratislava, SSC Bratislava) začalo fungovať v roku 2006. Za 8 rokov svojej existencie sa SSC Bratislava rozrástlo z 30 na súčasných 1300 zamestnancov a stalo sa najväčším centrom zdieľaných služieb spoločnosti Henkel na svete. V súčasnosti poskytuje Centrum zdieľaných služieb v Bratislave služby v širokej škále oblastí pre viac než 30 krajín v Európe. Ide predovšetkým o oblasti financií, účtovníctva, daní, kontrolingu, spracovania dát, nákupu, marketingu a predaja, dodávateľského reťazca, výskumu trhu, služieb zákazníkom, personalistiky či informačných technológií.

Predaj spoločnosti Cognis

Spoločnosť Cognis bola predaná konzorciu investorov.

Dr. Ulrich Lehner sa stáva generálnym riaditeľom

Na riadnom valnom zhromaždení prenechal Dr. Hans- Dietrich Winkhaus, generálny riaditeľ spoločnosti Henkel KGaA, pri príležitosti svojho odchodu do dôchodku svoju funkciu Dr. Ulrichovi Lehnerovi.

Akvizícia Loctite

Spoločnosti Henkel sa podarilo získať všetky akcie firmy Loctite Corporation. Loctite je popri remeselných a domácich lepidlách najväčším svetovým špecialistom na technické lepidlá, predovšetkým v oblasti miniaturizácie ako je napríklad Chipbonding alebo mikroelektronika.

Spojením s firmou Loctite dosiahla spoločnosť Henkel postavenie absolútneho lídra v oblasti lepidiel a zlepšila si štruktúru predaja v Spojených štátoch a vo svete. Dnes je Loctite najväčšou značkou obchodnej divízie Adhesive Technologies.

 

Rozšírenie obchodu v ázijsko-tichomorskom regióne

Spoločnosť Henkel rozširuje svoju pôsobnosť. Ide predovšetkým o obchodovanie v ázijsko-tichomorskom regióne prostredníctvom rôznych podnikov so spoločnou majetkovou účasťou, start-upov a akvizícií. Ako spoločný projekt spoločnosti Henkel (Čína) Investment Co. Ltd. a Shanghai Jiao Tong University bolo v Šanghaji otvorené Stredisko pre školenie riadiacich pracovníkov spoločnosti Henkel Jiao Tong.

Premenovanie spoločnosti na Henkel Slovensko

V roku 1997 Henkel Austria Gruppe prebrala 49 % podiel spoločnosti Palma Tumys, a.s., v Henkel-Palme a stala sa tak jej 100 % vlastníkom. Henkel-Palma následne začala vystupovať pod novým obchodným menom Henkel Slovensko, spol. s r.o. V súčasnosti je Henkel Slovensko so sídlom v Bratislave dcérskou spoločnosťou Henkel Central Eastern Europe (Henkel CEE), niekdajšej Henkel Austria Gruppe, ktorá má sídlo vo Viedni. Henkel CEE je koordinačným centrom medzinárodného koncernu Henkel pre strednú a východnú Európu.

Budova spoločnosti Henkel Slovensko na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Spoločnosť Henkel Slovensko

Akvizícia Schwarzkopf

V júli 1995 Henkel kúpil firmu Schwarzkopf, ktorá je odvtedy súčasťou spoločnosti. Touto akvizíciou Henkel zdvojnásobil tržby svojej divízie Beauty Care. Schwarzkopf je v súčasnosti jednou z vedúcich značiek vlasovej kozmetiky na svete a najväčšou značkou v portfóliu Henkel.

Nová dohoda o spoločnom postupe akcionárov

Ako vlastníci kmeňových akcií uzatvorili členovia rodiny Henkel novú dohodu o spoločnom postupe akcionárov na dobu neurčitú, od ktorej jednotliví signatári nemôžu odstúpiť do roku 2016. Nová dohoda zaručovala, že rodina Henkel bude mať dlhodobú kontrolu nad viac ako 50 % akcií s hlasovacím právom.

S kmeňovými akciami spoločnosti Henkel sa po prvýkrát začalo obchodovať na burzách vo Frankfurte nad Mohanom, Düsseldorfe (obe v Nemecku) a vo Švajčiarsku. Kmeňové akcie mohli teda získať aj investori mimo rodiny Henkel. Zároveň sa nominálna hodnota akcií znížila z 50 na 5 DM (nemecká marka).

Henkel prichádza na slovenský trh

Začiatky spoločnosti Henkel Slovensko siahajú do roku 1991, keď bola založená Henkel-Palma, s.r.o., ako spoločný podnik rakúskej spoločnosti Henkel Austria GmbH a vtedajšieho štátneho podniku Palma, š.p (v súčasnosti Palma-Tumys, a.s.). Až do rozdelenia Československa na prelome rokov 1992/1993 pôsobila spoločnosť Henkel-Palma so svojim najznámejším produktom, pracím práškom Palmex, v rámci celého československého trhu.

Vytvorenie spoločnosti Cognis

Cognis, spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológie a technológie pre životné prostredie, bola založená ako dcérska spoločnosť firmy Henkel (v roku 1994 začlenená do Centrálneho výskumu).

Vstup na nové trhy

Spoločnosť Henkel vstúpila na východoeurópsky trh prostredníctvom rôznych investícií a vytvorila podniky so zahraničnou účasťou (joint venture) v krajinách ako napríklad Rusko, Poľsko, Maďarsko a Slovinsko.

Spoločnosť Henkel navyše spustila svoj prvý spoločný podnik v Číne v spolupráci s výrobným závodom Shanghai Henkel Chemicals, Ltd. v meste Gu Lang Lu.

Henkel predáva svoje akcie

Dňa 11. októbra spoločnosť ponúkla svoje akcie na predaj a vydala prioritné akcie bez hlasovacích práv. Pri tejto príležitosti Henkel prvýkrát celosvetovo zverejnil svoju finančnú správu.

Spoločnosť Henkel GmbH sa zmenila na Henkel KGaA

Dňa 1. januára sa spoločnosť Henkel GmbH (s.r.o.) zmenila na Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) [komanditná spoločnosť na akcie]. Rozhodovacím orgánom rodiny Henkel sa stal Výbor akcionárov.

Uvedenie oválneho loga Henkel

Leva, ktorý bol doteraz logom spoločnosti Henkel, na obaloch vystriedalo oválne logo.

Prvé lepidlo Loctite

V roku 1956 predstavil prof. Vernon Krieble svoje lepidlo “Loctite – tekutú maticu na skrutky.” Krieble prisľúbil, že jeho lepidlo vyrieši problém uvoľnených skrutiek a matíc na strojoch. Spolu so svojím susedom Paulom G. Havilandom založili firmu American Sealants Company v Hartforde v štáte Connecticut v USA. V roku 1963 sa firma premenovala na Loctite Corporation.

V roku 1985 Henkel od rodiny Krieble odkúpil niečo vyše 25 percent bežných akcií Loctite. Do roku 1996 sa podiel v niekoľkých krokoch zvýšil na 35 percent. Henkel úplne odkúpil Loctite v roku 1997. Dnes je Loctite najväčšou značkou divízie Adhesive Technologies.

Uvedenie prášku Pril

Prášok Pril, prostriedok na riad určený pre domácnosti, bol na trh uvedený v roku 1951.

Do firmy prichádza Dr. Konrad Henkel

Dr. Konrad Henkel, druhý syn Dr. Huga Henkela, prichádza do firmy ako chemik.

Reorganizácia predstavenstva a poradného výboru

Dňa 21. novembra sa rodina Henkel vrátila do spoločnosti a bývalí členovia predstavenstva získali späť všetky práva, ktoré s výkonom tejto funkcie súviseli. Dňa 10. decembra spoločnosť Henkel uskutočnila reorganizáciu predstavenstva a poradného výboru.

Tretia generácia rodiny Henkel preberá riadenie firmy

Tretia generácia rodiny Henkel preberá riadenie firmy. Dr. Hugo Henkel vstúpil do novovytvoreného Poradného výboru a Dozornej rady. Výkonnými riaditeľmi sa stali jeho syn Jost, synovec Werner Lüps a Carl August Bagel, zať Fritza Henkela mladšieho.

Do firmy prichádza Dr. Jost Henkel

Do firmy prichádza Dr. Jost Henkel, najstarší syn Dr. Huga Henkela. Na čele firmy stál od roku 1942 a previedol ju i 2. svetovou vojnou. Položil tiež základy pre ďalší rozvoj spoločnosti, ktorá sa od výroby čistiacich prostriedkov posunula k pôsobeniu v oblasti chemického priemyslu.

Spolupráca s kaderníckymi salónmi

V roku 1930 začal Schwarzkopf spolupracovať s kaderníckymi salónmi.

Prvé lepidlo od firmy Henkel

Začiatkom roku začala spoločnosť Henkel v pivnici budovy, v ktorej sídlila baliaca divízia firmy Holthausen, vyrábať lepidlá pre vlastnú spotrebu: Sula (lepidlo na papier), Desula (lepidlo na dosky) a Buba (lepidlo na balíky). V priebehu prvého roku spoločnosť pre vlastnú spotrebu vyrobila spolu 123 ton lepidla. V roku 1923 lepidlo po prvýkrát predali susednej firme. V roku 1928 začala spoločnosť Henkel lepidlá vyvážať, predovšetkým do susedných európskych krajín a v roku 1929 dokonca i do Austrálie a Južnej Ameriky.
   

Premiéra „Bielej pani“

„Biela pani“ sa po prvýkrát objavila v reklame na Persil.

Persil – prvý samoaktívny prášok na pranie

V roku 1907 bol na trh uvedený Persil ako prvý samoaktívny prací prášok na svete, ktorý je odvtedy základným pilierom rastu spoločnosti Henkel. Prací prostriedok, ktorý čistí a bieli bielizeň bez chlóru, nielen odstránil fyzicky náročné ručné pranie a trenie, kvôli ktorému sa textílie rýchlejšie opotrebovali, ale zároveň zlepšil hygienu v domácnostiach. Boli to hmatateľné prínosy Henkel pre spoločenské napredovanie. Dnes je Persil jednotkou na trhu v Nemecku a jednou z najvýznamnejších značiek divízie Laundry & Home Care.

Šampón – prvý prášok na umývanie vlasov v Nemecku

V roku 1903 uviedol Schwarzkopf na trh Shampoon, prvý prášok na umývanie vlasov na nemeckom trhu. Na obale bolo dnes už preslávené logo s čiernou siluetou – čierna ikona s profilom hlavy. Úspech šampónu viedol Hansa Schwarzkopfa k tomu, aby sa vzdal svojej lekárne a zameral sa na výrobu a predaj šampónu.

Založenie značky Schwarzkopf

V roku 1898 certifikovaný chemik Hans Schwarzkopf prevzal fabriku na výrobu farieb, liekov a kozmetiky v Berlíne-Charlottenburgu. Schwarzkopf je súčasťou Henkel od jeho akvizície v roku 1995. Od roku 1898 je meno Schwarzkopf synonymom odborníka na vlasy a hodnôt modernosti, kvality a inovatívnej sily. Vďaka tomu je Schwarzkopf ideálnym zastrešením portfólia rôznych značiek pre zákazníkov ako aj medzinárodný segment profesionálnych kaderníckych salónov Schwarzkopf Professional.

Premiestnenie spoločnosti do Düsseldorfu

Vďaka úspechu svojho prvého produktu Bleich-Soda (bielidla) Fritz Henkel svoju fabriku presťahoval v roku 1878 do Düsseldorfu. Spočiatku si prenajal továreň v okrsku Flingern, neskôr v roku 1880 postavil svoju vlastnú fabriku v Düsseldorfe-Oberbilk. V roku 1899 Fritz Henkel kúpil pozemok v Holthausene na predmestí Düsseldorfu. V tom istom roku začal stavať fabriku na výrobu bieliacej sódy, fabriku na výrobu kremičitanu sodného, kotolňu s dielňami a administratívnu budovu. V marci 1900 bol Henkel pripravený začať vyrábať v novej prevádzke.

Fritz Henkel založil fabriku na pracie prostriedky Henkel

Dňa 26. septembra 1876 založil 28-ročný Fritz Henkel a dvaja spoločníci firmu Henkel & Cie v Aachene. Fabrika vyrábala prací prostriedok na báze kremičitanu sodného, ktorý nazvali „Universal-Waschmittel“ (univerzálny prací prostriedok). Na rozdiel od všetkých ostatných podobných produktov, ktoré sa v tom čase predávali sypané, tento prací prostriedok na odolné nečistoty bol na trhu dostupný v praktickom balení.