Digitálna transformácia

Henkel verí v silu digitalizácie. Dáva veci do pohybu, mení náš život – spája ľudí na celom svete a prináša im personalizované produkty, zážitky a úroveň pohodlia, ktoré sme si pred niekoľkými rokmi nedokázali ani predstaviť. Vítame tento trend, ale nikdy nezabúdame na skutočnosť, že sú to práve ľudia – naši zákazníci, spotrebitelia a celý globálny tím spoločnosti Henkel -, kto rozhoduje o tom, kam nás táto cesta zavedie.

TVORÍME BUDÚCNOSŤ CEZ DIGITÁLNE INOVÁCIE


Creating the next through Innovation

Vytváranie pridanej hodnoty, ktorú prinášajú inovácie a nové technológie, je našou vášňou. Hnacou silou digitálnej transformácie spoločnosti Henkel je naša organizácia Henkel dx, ktorá spája digitálnu odbornosť, riadenie podnikových procesov a IT. Henkel dx už od roku 2020 pomáha identifikovať podnikateľské výzvy a premieňať hrozby na príležitosti. S dôrazom na potreby individuálnych zákazníkov a spotrebiteľov budujeme digitálne biznis modely založené na využívaní dát, ktoré vedú k optimalizácii, transformácii a digitálnej disrupcii. V úzkej spolupráci s našimi obchodnými divíziami a funkčnými organizáciami spájame odborníkov na podnikanie a technologických expertov, ktorí vyvíjajú nové, spoločné, lepšie a rýchlejšie digitálne riešenia a biznis modely. Zákazníci a spotrebitelia sú stále v centre našej pozornosti.

Michael Nilles sitting intently

   

Potrebujeme lepšie porozumieť našim koncovým zákazníkom. Snažíme sa predvídať, čo chcú, či už sú to personalizované produkty a služby, alebo predaj priamo zákazníkom, aby sme si udržali ich lojalitu aj do budúcnosti.

DIGITÁLNEMEGATRENDY MENIA DYNAMIKU NAŠICH TRHOV


Digitalization

PLATFORMOVÁ EKONOMIKA

Umožňuje podnikovým ekosystémom podporovať produkciu a výmenu tovarov a služieb na základe otvorenej, participatívnej digitálnej infraštruktúry. Vytvára hodnoty pre všetkých zúčastnených tým, že využíva výhody komplementárnych produktov a služieb a agregovanej ponuky a dopytu. Tento megatrend narúša tradičné podnikateľské modely založené na produkte a vytvára prostredie, v ktorom „víťaz berie všetko“.

GRAVITAČNÝ POSUN MEDZI SPOTREBITEĽMI A ZÁKAZNÍKMI

Stále častejšie sme svedkami fundamentálnych zmien v správaní spotrebiteľov. Poznať svojich spotrebiteľov a zákazníkov je v súčasnosti kľúčové. Hra dostala nové pravidlá – všetko sa orientuje na personalizáciu, produkty a služby na požiadanie, pohodlie a nonstop dostupnosť. Zákazníci očakávajú jedinečný zážitok v rámci všetkých online aj offline kanálov.

SLUŽBY ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDOK

Tento trend, ktorý sa pozerá ďalej než len na produkt samotný, je charakteristický transformáciou biznis modelu z čisto produktovej ponuky smerom k popredajnej starostlivosti, službám a riešeniam, ktoré prinášajú výsledky. Stojí na špičkových informáciách o využívaní a výkonnosti produktu, ktoré vychádzajú z dostupných dát. Tento megatrend využíva výhody využívania aktív vo vlastníctve iných osôb, napríklad strojové dáta.

EFEKTÍVNE. RÝCHLE. JEDNODUCHÉ.

Spoločnosti presadzujú hodnoty v rámci celého hodnotového reťazca aj v rámci svojich organizácií. Novými pracovnými postupmi – s väčšou rýchlosťou a agilitou – zvyšujú svoju produktivitu a efektívnosť a získavajú lepšie informácie pre svoje rozhodovanie.

DIGITALIZÁCIAAKO SÚČASŤNAŠEJ DNA


Sparc

POSADNUTOSŤ PODNIKANÍM A ZÁKAZNÍKMI

Každý deň bez výnimky žijeme podnikaním, zákazníkmi a spotrebiteľmi.


ODBORNOSŤ V PODNIKANÍ

Pre naše podniky sme dôveryhodnými expertmi, ktorí rozumejú biznis modelom, produktom, procesom a dynamike našich trhov.


HRDÍ NA TECHNOLÓGIE

S nadšením objavujeme najnovšie technológie a naplno využívame ich potenciál.


BizDevOps

Spojením našich odborníkov na podnikanie a expertov na technológie prinášame lepšie a rýchlejšie výsledky.


MENTALITA STARTUPU

Hnaní trhom, testujeme a učíme sa, tvoríme rýchlo – za týždne, nie mesiace – a vždy sme pripravení prispôsobiť sa.

NAŠE INOVAČNÉ CENTRÁ

michael-hdx-buz2565-1-89-

Centrá Henkel dx v Berlíne a Šanghaji vznikli ako špecializované inovačné centrá pre digitálnu transformáciu a špičkové digitálne riešenia spoločnosti Henkel. Tieto centrá sú miestom, kde sa naši digitálni a technologickí experti stretávajú so startupmi, digitálnym ekosystémom a technologickými gigantmi. Cieľom je spoločne vyvíjať digitálne biznis modely a špičkové technologické riešenia a zároveň budovať a podporovať inovatívne myslenie.

PRINÁŠAME RIEŠENIASOLUTIONS


Creating te next Solutions

NAŠA DIGITÁLNA
OBCHODNÁ PLATFORMA


RAQN

Správanie spotrebiteľov a zákazníkov sa výrazne posúva smerom k hyperpersonalizovanému digitálnemu nakupovaniu na požiadanie. Preto sme vyvinuli RAQN. Toto riešenie integruje rôzne digitálne vstupné miesta do jednotnej digitálnej obchodnej platformy, ktorá prináša jedinečnú zákaznícku skúsenosť. RAQN je základ, na ktorom môžeme rozširovať svoje aktivity v oblasti elektronického obchodu a zároveň zohľadňovať individuálne preferencie našich zákazníkov a spotrebiteľov, zrýchliť uvádzanie produktov na trh a zlepšovať výkonnostný marketing na základe dátovej analýzy. Platforma stavia na našich znalostiach odvetvia, softvérových možnostiach a schopnostiach umelej inteligencie, ktoré sa spájajú s technologickými poznatkami spoločnosti Adobe tak, aby spĺňali špecifické požiadavky všetkých našich obchodných divízií v rámci všetkých segmentov spotrebného a priemyselného tovaru.

OUR IT BACKBONE
FOR CPG BUSINESS


SPARC

Trade promotion management (TPM) is of vital strategic importance at Henkel. That’s why we have built SPARC – our Sales Promotions and Revenue Cloud – to provide greater transparency and efficiency for us and better relationships with our customers. SPARC enables just-in-time monitoring of spend, creates efficiencies, and increases profitability. SPARC was custom-made using latest SAP cloud technology and self-built Henkel-tailored algorithms. Our goal is to become industry best-in-class in Trade Spend Management. 

NÁŠ HACKATHON PRE
PODNIKATEĽKÝ


XATHON

Sme presvedčení, že rozmanitosť a posilnenie postavenia podnikateliek sú kľúčom k vybudovaniu prosperujúceho technologického odvetvia. Preto sme vytvorili XATHON – náš každoročný hackathon pre podnikateľky, ktorým chceme podporiť podnikateľky v oblasti technológií a umožniť zakladateľkám technologických startupov posunúť svoje nápady na vyššiu úroveň. Xathon predstavuje platformu, kde podnikateľky môžu prezentovať svoje nápady, stretnúť sa so svojimi vzormi a mentormi, ktorí ich usmernia, a získať potrebné networkingové príležitosti. Xathon bude i naďalej odrazovým mostíkom pre budúce generácie podnikateliek.