Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

1. Všeobecne

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., ďalej len Henkel, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové lokality. Teraz by sme vás radi informovali, aké typy údajov spoločnosť Henkel zhromažďuje a akým spôsobom ich používa. Zároveň sa tu dozviete, ako môžete uplatniť práva dotknutých osôb.

Na tejto stránke budú zverejnené akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vďaka tomu sa môžete v ľubovoľnom okamihu informovať, aké údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre webové lokality, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextových prepojení z webových lokalít Henkel.

2. Zhromažďovanie, používanie a spracovávanie osobných údajov

Názov zodpovedného subjektu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

Adresa zodpovedného subjektu: Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko

Henkel využíva osobné údaje najmä na sprístupnenie tejto webovej lokality používateľom a zabezpečenie jej riadneho fungovania a bezpečnosti. K ďalšiemu spracovaniu údajov dochádza výlučne na základe iných zákonných povinností či povolení, alebo ak príslušný používateľ na to udelil spoločnosti Henkel súhlas. 

Spoločnosť Henkel používa osobné údaje primárne na poskytovanie tejto webovej lokality používateľom. Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov prebieha len na základe iných zákonných povinností alebo povolení, alebo ak na to príslušný používateľ vyslovil spoločnosti Henkel súhlas. Spoločnosť Henkel ukladá a spracováva údaje výslovne na nasledujúce účely:

Keď používateľ navštívi webovú lokalitu, spoločnosť Henkel automaticky zhromažďuje a ukladá určité údaje. Medzi ne patrí: IP adresa alebo ID zariadenia priradené k príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré potrebujeme na prenos požadovaného obsahu (napr. a najmä obsah, text, obrázky a produktové informácie, ďalej dátové súbory na stiahnutie atď.), aktivity používateľa v kontexte webovej lokality, typ príslušného koncového zariadenia, použitý typ prehliadača, ako aj dátum a čas použitia.

Spoločnosť Henkel uchováva tieto informácie najviac 7 dní na účel rozpoznania a riešenia prípadného zneužitia.

Spoločnosť Henkel využíva tieto informácie tiež na zlepšenie prezentácie služieb, ich vlastností a funkcií, ako aj na všeobecné administratívne úlohy.

Okrem toho spoločnosť Henkel bez zbytočného odkladu vymaže alebo anonymizuje údaje o používaní vrátane IP adries, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely. Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že (1) je spracovanie nevyhnutné na poskytovanie webovej lokality; alebo (2) ak prevažuje oprávnený záujem spoločnosti Henkel zabezpečiť a zlepšovať funkčnosť a bezchybnú prevádzku webovej lokality a ak je táto prispôsobená potrebám používateľa.

Príjemcami zozbieraných údajov môžu byť členovia príslušných interných oddelení, ostatné spoločnosti prepojené so spoločnosťou Henkel, externí poskytovatelia služieb (napr. hostingové služby a správa obsahu, marketingové agentúry alebo iní poskytovatelia, ktorí sú tretími stranami, ak údaje potrebujú na poskytovanie príslušných služieb), orgány pri výkone svojich povinností a právomocí, napríklad ak o to oficiálne požiadajú alebo ak je to potrebné na vymedzenie, výkon a obhajobu práv spoločnosti Henkel, a súčasní a budúci nadobúdatelia spoločností Henkel v prípade obchodnej transakcie, napríklad predaja, fúzie alebo akvizície.

3. Ďalšie spracovanie osobných údajov

Kontaktujte našu spoločnosť

Kontaktné údaje ste možno poskytli prostredníctvom nášho kontaktného formulára (Kontaktujte našu spoločnosť). Tieto vaše údaje použijeme na účel odpovede na vašu požiadavku.

Spracovanie a používanie osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so verejnosťou, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť. 

4. Súbory cookie, Pixel, Fingerprints a podobné technológie

Na tejto webovej lokalite sa využívajú súbory cookies a podobné technológie. Súbory cookies sú malé súbory údajov, ktoré prehliadač dočasne ukladá na pevný disk vášho zariadenia a ktoré sú potrebné na používanie našej webovej lokality. Súbor cookies často obsahuje unikátny identifikátor. Ide o náhodne vygenerované číslo, ktoré sa ukladá vo vašom zariadení. Platnosť niektorých súborov cookies vyprší, keď ukončíte návštevu webovej lokality, iné vo vašom zariadení zostávajú dlhší čas. Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné z technických dôvodov, sa použijú automaticky. Ostatné súbory cookies (alebo podobné technológie) sa budú používať len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. 

Existujú rôzne typy súborov cookies. Súbory cookies prvej strany sú tie, ktoré vytvára webová lokalita, na ktorej sa nachádzate, a čítať ich dokáže len uvedená webová lokalita. Súbory cookies tretej strany sú tie, ktoré vytvárajú iné organizácie, ktoré využívame na rôzne služby. Napríklad využívame externých poskytovateľov služieb analytiky, ktorí v našom mene vytvárajú súbory cookies, aby nám mohli poskytnúť informácie o tom, ktoré časti našej webovej lokality sa ľuďom páčia a ktoré nie. Okrem toho môže webová lokalita, ktorú navštevujete, obsahovať vložený obsah napr. z platformy YouTube, ktorý môže vytvárať vlastné súbory cookies.

Pixel je priesvitný obrázok zvyčajne s maximálnou veľkosťou 1 x 1 pixel, ktorý sa umiestňuje na webovú lokalitu na zber údajov, napr. IP adresy, typu prehliadača, času prístupu či existujúcich súborov cookies, na prispôsobenie obsahu alebo na zefektívnenie či zjednodušenie prehliadania. Často sa využívajú v kombinácii so súbormi cookies, lebo pixely súbory cookies vytvárajú a spravujú.

Ak na to udelíte súhlas, webová lokalita bude zbierať údaje o operačnom systéme zariadenia, prehliadači, jazyku, nainštalovaných písmach, IP adrese, doplnkoch a iné informácie. Vďaka tomu je možné zariadenie opätovne identifikovať na účely marketingu relevantného pre používateľa. 

Viac informácií o súboroch cookies a iných technológiách, ktoré na našej webovej lokalite používame, a ich účele sa dozviete na našej webovej lokalite v časti “Zoznam súborov cookies” a “Zoznam súborov cookies”. Na tom istom mieste môžete takisto kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím príslušných nastavení súborov cookie.

Ak ste na to udelili súhlas, táto webová lokalita zbiera a ukladá údaje na účely marketingu a optimalizácie s využitím technológie spoločnosti Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Nemecko, umiestnenej v Nemecku. Na tento účel sa do vášho zariadenia inštaluje súbor cookie. Tento súbor cookie bude zbierať údaje, napríklad informácie o prehliadači a zariadení, vašu IP adresu, navštívené stránky a čas prístupu. Údaje sa ukladajú a následne spracúvajú na základe anonymných alebo pseudonymných používateľských profilov (v závislosti od príslušnej technológie a použitej služby). Uvedené používateľské profily sa ukladajú v súboroch cookies alebo iných podobných technológiách vymedzených vyššie. Okrem údajov zozbieraných pri návšteve webovej lokality (ako je uvedené vyššie) môže ísť aj o informácie, ktoré sa týkajú webovej lokality, na ktorej nás navštevujete, webové lokality, ktoré navštevujete počas toho, ako ste u nás, a ak je to relevantné, vyhľadávané výrazy, ktoré ste použili na nájdenie našej webovej lokality.
Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Mapp nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka a ani sa nespájajú s inými osobnými údajmi príslušného používateľa.
Ďalšie informácie o sledovaní webu nájdete v smernici ochrany údajov nášho poskytovateľa:  https://mapp.com/privacy/

Námietka voči zberu údajov 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookie na našej webovej lokalite pod “
Zoznam súborov cookies” v časti “Nastavenia cookie”. Ak vo všeobecnosti s používaním súborov cookies súhlasíte, no prekáža vám používanie súboru cookie technológie Mapp Intelligence, môžete prejsť na tento odkaz a nastaviť si súbor cookie vyjadrujúci nesúhlas („opt-out“). Tento súbor cookie sa nastavuje pre uvedenú doménu, pre konkrétny prehliadač a zariadenie. Ak teda chcete našu webovú lokalitu navštevovať doma a v práci alebo cez rôzne prehliadače, ukladanie údajov musíte odmietnuť na každom zariadení a v každom prehliadači. 

Ak ste na to udelili súhlas, táto webová lokalita využíva „Google Ads“, službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), s cieľom zhodnotiť efektívnosť reklamnej činnosti a opätovne vás osloviť. Keď navštívite našu webovú lokalitu, „Google Ads“ nainštaluje na vaše zariadenie súbor cookie. Pomocou uvedeného súboru cookie Google spracúva informácie, ktoré vaše zariadenie vygeneruje o používaní našej webovej lokality, interakciách s našou webovou lokalitou a reklamnou činnosťou, ako aj vašu IP adresu, informácie o prehliadači, predtým navštívené webové lokality a dátum a čas prístupu, a to na účely analýzy a grafického zobrazenia meraní dosahu našich reklám a zobrazovania prispôsobených reklám. Na tento účel sa tiež môže zisťovať, či vám alebo vašej domácnosti patria rôzne koncové zariadenia. Pomocou „remarketingu“ je možné používateľov našej webovej lokality opätovne identifikovať a rozpoznať na iných stránkach v rámci reklamnej siete Google (napr. vo vyhľadávaní Google alebo na platforme YouTube). Následne im môže byť zobrazená reklama prispôsobená ich záujmom. 

Informácie, ktoré súbor cookie vygeneruje o vašom využívaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), budú prenesené na servery spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde budú aj uskladnené. Spojené štáty nezaručujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa európskeho práva. Štátne orgány môžu mať k týmto údajom prístup na základe zákonov o masovom dohľade. Vaše osobné údaje po sprístupnení nebudú podliehať rovnakej úrovni ochrany a je možné, že si vo vzťahu k týmto údajom nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Ak povolíte používanie súborov cookie na webovej lokalite spoločnosti Henkel, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním spoločnosťou Google.

Viac informácií o súkromí v službách spoločnosti Google nájdete tu: 

Námietka voči zberu údajov: 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookies na našej webovej lokalite pod “
Zoznam súborov cookies” v časti “Nastavenia cookie”. Ak vo všeobecnosti s používaním súborov cookies súhlasíte, no neželáte si dostávať prispôsobenú reklamu, informácie o jednotlivých nastaveniach reklamy Google nájdete na tomto odkaze. Môžete si nainštalovať aj doplnok prehliadača vyjadrujúci nesúhlas („opt-out“).

Ak ste na to udelili súhlas, využívame službu Google Campaign Manager 360, ktorú poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby sme vám mohli zobrazovať relevantné reklamy. Na tento účel vám spoločnosť Google s použitím vašej IP adresy nainštaluje do zariadenia súbor cookie. Okrem IP adresy, informácií o prehliadači a zariadení, navštívených webových lokalitách a času prístupu zbiera tento súbor cookie aj informácie o reklamách, ktoré sa vám v prehliadači zobrazili a na ktoré ste klikli. To umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským stránkam zobrazovať reklamy podľa záujmov na základe predchádzajúcich návštev stránok spoločnosti Henkel či iných webových lokalít. Na sledovanie zobrazených reklám a reklám, ktoré vás zaujali, využívajú súbory cookies služby Campaign Manager pseudonymné identifikačné číslo pridelené vášmu prehliadaču. Na tento účel sa váš prehliadač identifikuje pri zobrazovaní reklám a ich cielení na určitú cieľovú skupinu. Súbory cookies, ktoré do vášho zariadenie uložila spoločnosť Google, teda umožňujú, aby vám bola zobrazovaná opätovná cielená reklama na stránkach spoločnosti Google (napr. v rámci „Google Ads“), a zároveň na našej webovej lokalite a v závislosti od vašich záujmov aj počas návštevy webových lokalít iných partnerov (napr. v rámci „Google Campaign Manager 360“). 

Tieto informácie sa použijú aj na zhodnotenie vášho používania webovej lokality, prípravu správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu.

Spoločnosť Google môže využívať vaše údaje na akékoľvek vlastné účely, napríklad profilovanie a prepájanie vašich údajov s inými údajmi, ktoré o vás získali (napríklad prostredníctvom vášho účtu Google).

Informácie o vašom používaní webovej lokality vygenerované súborom cookie budú prenesené na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde budú aj uskladnené. Spojené štáty nezaručujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa európskeho práva. Štátne orgány môžu mať k týmto údajom prístup na základe zákonov o masovom dohľade. Vaše osobné údaje po sprístupnení nebudú podliehať rovnakej úrovni ochrany a je možné, že si vo vzťahu k týmto údajom nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Ak povolíte používanie súborov cookies na webovej lokalite spoločnosti Henkel, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním spoločnosťou Google.
Viac informácií o súkromí v službách spoločnosti Google nájdete tu: 

Námietka voči zberu údajov:
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookie na našej webovej lokalite pod “
Zoznam súborov cookiesv časti Nastavenia cookie”. Ak vo všeobecnosti s používaním súborov cookies súhlasíte, no prekáža vám používanie súborov cookies Google Campaign, môžete prejsť na tento odkaz a deaktivovať si službu Campaign Manager od spoločnosti Google.

Na našej webovej lokalite sú vložené služby správy obsahu na sociálnych sieťach, napríklad súbory cookies a doplnky rôznych sociálnych sietí. Konkrétne spoločnosti („prevádzkovatelia“) poskytujú príslušné služby, iba ak na to udelíte svoj súhlas. Účelom týchto služieb je umožniť vám zobrazovať a zdieľať náš obsah s vašimi priateľmi a sieťou. Prevádzkovateľmi sú:

  • Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a v EÚ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Prehľad doplnkov pre sieť YouTube a ich vlastnosti nájdete na adrese: https://developers.google.com/youtube/documentation

Na zvýšenie ochrany údajov pri návšteve našich webových stránok sú tieto služby sociálnych sietí implementované ako „dvojklikové tlačidlá“. Táto forma integrácie zabezpečuje, že pri prístupe na stránku z našej webovej lokality obsahujúcej takéto doplnky nebudete automaticky pripojení k serveru poskytovateľa. V prehliadači sa vytvorí priamy odkaz na servery poskytovateľov, len ak aktivujete služby sociálnych sietí, a tým povolíte prenos údajov. Príslušný poskytovateľ potom vysiela obsah rôznych doplnkov priamo do vášho prehliadača, kde sa zobrazí na obrazovke. 

Nástroj sociálnych sietí oznámi prevádzkovateľovi, že ste už navštívili našu webovú lokalitu, a odovzdá mu informácie o vašej IP adrese, prehliadači a dátume a čase požiadavky odoslanej serveru. Aj pri použití niektorej z funkcií sociálnych sietí (napr. kliknutie na tlačidlo zdieľať, pridanie komentára) prenesie prehliadač príslušné informácie priamo prevádzkovateľovi na uchovanie. Títo prevádzkovatelia môžu vaše údaje používať na akékoľvek vlastné účely, napr. analytiku, marketing, profilovanie a prepájanie vašich údajov s inými údajmi, ktoré o vás získali (napríklad prostredníctvom používateľského účtu príslušného prevádzkovateľa), a to aj vtedy, ak nie ste do svojho účtu na sociálnej sieti prihlásení. 

Títo poskytovatelia údaje spracúvajú čiastočne aj v USA. Spojené štáty nezaručujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa európskeho práva. Štátne orgány môžu mať k týmto údajom prístup na základe zákonov o masovom dohľade. Vaše osobné údaje po sprístupnení nebudú podliehať rovnakej úrovni ochrany a je možné, že si vo vzťahu k týmto údajom nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Ak povolíte používanie súborov cookies na webovej lokalite spoločnosti Henkel, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním prevádzkovateľmi.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a využívaní údajov jednotlivými poskytovateľmi a o právach a možnostiach, ktoré máte k dispozícii na ochranu súkromia v týchto situáciách, nájdete v zásadách (politike) ochrany údajov či súkromia každého poskytovateľa:

Námietka voči zberu údajov:
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookie na našej webovej lokalite pod “Zoznam súborov cookies” v časti “Nastavenia cookie”. Svoje preferencie si môžete upraviť aj zmenou nastavení prehliadača alebo konkrétnej sociálnej siete.

5. Vaše práva dotknutej osoby

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k svojim údajom. Ak sú okrem toho splnené príslušné požiadavky, môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo podať sťažnosť príslušnému kompetentnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov
  • Právo na prenos údajov (k 25. máju 2018)

Právo na vymazanie
V prípade činností spracovania údajov zahŕňajúcich vaše osobné údaje, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Henkel, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Spoločnosť Henkel ukončí toto spracovanie, pokiaľ nepreukáže také dôležité dôvody na spracovanie, ktoré si zaslúžia ochranu a ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obranu proti právnym nárokom.

Ak ste udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

V takých prípadoch alebo ak máte akékoľvek iné otázky či želania súvisiace s vašimi osobnými údajmi, pošlite e-mail alebo list, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko (E-Mail: dataprotectionsk@henkel.com).