PODPORA UDRŽATEĽNOSTI

Petriho misky so zelenými listami

Sme overený technologický líder, ktorý prináša účinné inovácie a udržateľné riešenia. Ak sa pozrieme do histórie našej spoločnosti, už niekoľkokrát sa nám podarilo priniesť na trh revolučné výrobky, či už v podobe prvého moderného pracieho prostriedku alebo prvého tekutého vlasového šampónu.
 
V kategóriách vlasovej kozmetiky a pracích a čistiacich prostriedkov prinášame našim zákazníkom inovatívne produkty, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti. Zároveň budujeme partnerstvá, ktoré podporujú systémové zmeny.

NAŠE PRODUKTY

Dve zeleno-modré pracie kapsule Persil, okolo ktorých sa nachádzajú kvety čerešne

Produkty a technológie sú základom všetkého, čo robíme. Neustálymi inováciami prinášame našim zákazníkom a spotrebiteľom vyššiu pridanú hodnotu v podobe lepších produktov a zníženého negatívneho vplyvu na životné prostredie.

PARTNER­STVÁ

Dvaja muži stoja pri stole, na ktorom je položená nádoba Persil a laptop.

Partnerstvá majú rozhodujúcu úlohu v presadzovaní trvalej udržateľnosti v rámci našich dodávateľsko-odberateľských vzťahov i mimo nich. Zákazníkom a spotrebiteľom pomáhame znižovať ich environmentálnu stopu a zodpovedne využívať zdroje. S dodávateľmi spolupracujeme na presadzovaní udržateľných postupov a dodržiavaní ľudských práv a spolu s partnermi zdieľame poznatky a presadzujeme systémové riešenia.

Naše záväzky a pozície

V spoločnosti Henkel sme odhodlaní viesť dialóg s partnermi, ktorí rovnako ako my rešpektujú pluralitu názorov a konštruktívnu výmenu informácií. Preto sa aktívne zapájame do dôležitých spoločensko-politických diskusií a podrobnejšie sa venujeme vybraným naliehavým otázkam.