Prečo Henkel: „Duch Henklu”

Čím sa však ako zamestnávateľ spoločnosť Henkel líši od ostatných? Čo očakávame od našich kolegov a partnerov? Aké benefity a školenia pre zamestnancov Henkel ponúka? A ako podporujeme kariérny rast a individuálny rozvoj zamestnancov? Na tomto mieste vám na všetky tieto otázky veľmi radi zodpovieme.

Zamestnancov spoločnosti Henkel po celom svete spája jedna spoločná myšlienka: sme jedným veľkým tímom! Ako jeden globálny tím plný vášne a radosti spoločne formujeme aj trh. Hľadáme kolegov, ktorí sú podobne naladení a pripravení čeliť novým výzvam.

Čo môžete očakávať od tímu Henkel

Chceme byť najlepší vo všetkom, čo robíme. Pre našu podnikovú kultúru je charakteristické podnikateľské myslenie a neustála pripravenosť na zmeny. Skutočnú hodnotu poskytujú našim zákazníkom inovácie. Dôležitým faktorom nášho úspechu je už dlhý čas úsilie o trvalú udržateľnosť. Dôležitou hodnotou a konkurenčnou výhodou našej spoločnosti je aj pestrosť na pracovisku, čo sa napokon odzrkadľuje aj na preferenciách, vedomostiach a zručnostiach našich zamestnancov. Práve preto podporujeme rozvoj každého z našich zamestnancov.

Je to pre vás atraktívne a vnímate to ako výzvu? Potom rozmýšľate presne ako my! 


  • Globálny líder v značkách a technológiách
  • Inovácie
  • Rozmanitosť
  • Udržateľnosť
  • Flexibilný prístup k práci a súkromiu

Niektorí vravia, že je dôležité zúčastniť sa. V Henkli však hráme preto, aby sme vyhrali. Práve táto extra dávka motivácie, ambicióznosti a vášne spája zamestnancov spoločnosti Henkel po celom svete. Vidieť to na každej divízii, na každej pozícii a na každej úrovni našej spoločnosti.

Zoznámte sa so značkami všetkých našich divízií!

Niektorí vravia, že práca by mala byť aj zábavou. V Henkli všetci svoju prácu milujeme – inšpirujeme sa navzájom, aby sme mohli neustále rásť a nachádzať nové výzvy. Nech už sú tieto výzvy akékoľvek, stále vydávame zo seba maximum, aby sme ich úspešne zdolali.

Niektorí vravia, že pestrosť je korením života. V spoločnosti Henkel sú pre nás zmeny a rôznorodosť na dennom poriadku. Žiadna úloha nie je taká ako tá predošlá. Razíme nové cesty a ženie nás dopredu podnikateľský duch, kreativita a dobrodružstvo. Inováciu poháňame neustále vpred.

Všetky naše divízie – Adhesive TechnologiesBeauty Care i Laundry & Home Care

Všetky naše produkty – Loctite či Ceresit. Pur či SomatPersil, Fa či Palette. Milióny ľudí po celom svete si vážia naše značky, veria im a dennodenne používajú naše produkty a technológie. Za týmto úspechom stojí veľké spoločenstvo jednotlivcov – talentovaných ľudí so skúsenosťami, vášňou a odhodlaním žať úspechy.

My nereagujeme – my stojíme na čele. Naše myslenie je podnikavé a náš prístup založený na iniciatíve. Rozvíjame naše trhy a formujeme budúcnosť spoločne ako jeden celok, ktorý drží pokope vďaka vzájomnému rešpektu, spoľahlivosti a férovosti.

Spoznajte lepšie našu spoločnosť!

Inovácie sú kľúčom úspechu našej spoločnosti: zoznámte sa s vynálezcom prvého samočinného čistiaceho prostriedku, prvého deodorantu v guličke či prvého lepidla v podobe tuhej tyčinky. Každý deň sa s kreativitou, odvahou a zvedavosťou snažíme napĺňať našu jednoduchú, ale zato veľkolepú víziu: vybudovať zo spoločnosti Henkel globálneho lídra v značkách a technológiách.

Kľúč k nášmu úspechu

Náš inovačný potenciál je strategicky životne dôležitý. Je základom úspechu našich obchodných aktivít. Zhruba jednu tretinu nášho zisku za posledné tri roky priniesli nové produkty a technológie. Práve takto môžeme formovať budúcnosť našich obchodných aktivít a vytvárať hodnoty nielen pre zákazníkov z nášho odvetvia priemyslu, ale aj pre našich koncových zákazníkov a zamestnancov.

Ak sa pozriete na špičkové značky, akými sú napríklad Loctite (priemysel a maloobchod), Schwarzkopf (koncoví spotrebitelia) č iPersil, zistíte, že každý z našich produktov bol vyvinutý vďaka širokým vedomostiam a inovatívnym technológiám.

Ak sa chcete dozvedieť viac o výskume a vývoji v spoločnosti Henkel, prečítajte si našu výročnú správu.

Henkel má okolo 53 000 zamestnancami. Každý z nich je iný. Každý z nich je jedinečný. Rozmanité vlastnosti každého z nich sú hodnotným príspevkom k finančným úspechom spoločnosti Henkel. Sme presvedčení o tom, že práve rozmanitosť je v globálnom konkurenčnom prostredí kľúčovou vlastnosťou na ceste „od dobrého k skvelému“.

Rešpektujeme unikátnosť jednotlivých zamestnancov a považujeme ju za hodnotnú súčasť našej podnikovej kultúry. Dávame vám príležitosti na to, aby ste dosiahli sebanaplnenie. Kdekoľvek. Po celom svete. V Henkli sme presvedčení o tom, že práve toto zvyšuje strategickú hodnotu našej spoločnosti. Základom úspechov založených na rozmanitosti je pochopenie a akceptovanie rôznych názorov.

Výkonnosť a šikovnosť sa počíta!
Henkel pomáha svojim zamestnancom v tom, aby všestranne rozvíjali svoj talent – s ohľadom na financie, kreativitu aj inovácie – a následne využili svoje nadanie na pracovisku. Keďže je naším cieľom vybudovať najlepšie možné tímy, rozvíjame našich zamestnancov s ohľadom na ich odborné vedomosti, potenciál a výkonnosť. Tento princíp pestrosti a individuálnej slobody je súčasťou našej podnikovej kultúry a voláme ho rozmanitosť a inklúzia.

Hľadáme pokrokových mysliteľov.
Usilujeme o to, aby sa všetci naši zamestnanci správali v súlade s myšlienkou udržateľnosti. Naši manažéri idú príkladom a opakovane dokazujú, aká dôležitá je trvalá udržateľnosť. Práve preto je udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou školení, ktoré ponúkame našim zamestnancom po celom svete. Spoločnosť Henkel už napríklad vyškolila viac než 50 000 ambasádorov trvalej udržateľnosti.

Sústredíme sa aj na tých zamestnancov, ktorí vnímajú dôsledky trvalej udržateľnosti – a zvlášť tých, ktorí chápu, že vyšší stupeň udržateľnosti nám reálne pomáha dosahovať naše obchodné ciele. Ľudia, ktorí majú takýto názor a zároveň sa podľa toho aj správajú, sú súčasťou našej podnikovej kultúry a do spoločnosti Henkel veľmi ľahko zapadnú.

Prečítajte si viac o udržateľnosti v spoločnosti Henkel.

V spoločnosti Henkel kladieme veľký dôraz na to, aby mali naši zamestnanci priestor na rozvoj, preto ich podporujeme vo flexibilnom prístupe k pracovnému životu. Podstatné sú napokon len dosiahnuté výsledky: to, kde a kedy zamestnanec pracuje, je menej dôležité.

Mnohé prevádzky a pracoviská spoločnosti Henkel ponúkajú flexibilnú pracovnú dobu. Na centrále v nemeckom Düsseldorfe ponúka Henkel tri denné centrá pre deti s celkovou kapacitou 240 detí. Okrem toho vytvára naša spoločnosť flexibilnejšie pracovné podmienky vďaka prenosným počítačom, deleným pracovným miestam, pružnej pracovnej dobe a práci z domu. Zamestnanci majú teda prakticky dokonalé pracovné podmienky, v ktorých si môžu zorganizovať úlohy a zoptimalizovať svoje výkony.