Vedenie spoločnosti Henkel Slovensko

Výkonné vedenie spoločnosti Henkel Slovensko sa významnou mierou podieľa na riadení celej firmy. Pre Henkel Slovensko je dôležité správne riadenie spoločnosti, ktorého rozhodujúcimi kritériami sú zodpovednosť, transparentnosť a udržateľnosť. Základom manažérskeho prístupu musí byť aj snaha o dlhodobé vytváranie hodnôt pre akcionárov. Vedenie spoločnosti sa snaží aktívne a otvorene informovať o svojich aktivitách.

Christian Schulz

Výkonný riaditeľ (CEO)

Richard Krejčí

Richard Krejčí

Riaditeľ divízie Adhesive Technologies

Martin Egger

Finančný riaditeľ

Gera Csilla

Csilla Gera

Riaditeľka ľudských zdrojov

Roman Kýr

Riaditeľ divízie Laundry & Home Care

Aleš Malenka

Aleš Malenka

Riaditeľ divízie Beauty Care