VÝSKUM A VÝVOJ

Výskumno-vývojové oddelenie divízie Adhesive Technologies

Inovatívne myslenie a podnikateľský duch sú súčasťou našej DNA. Sme zvedaví a zanietení odborníci s hlbokými znalosťami trhu a aplikácií založených na bezkonkurenčnom portfóliu technológií. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi a partnermi na celom svete, aby sme im mohli ponúknuť na mieru šité riešenia – navrhujeme nové produkty, zlepšujeme výkonnosť a zvyšujeme udržateľnosť výrobkov.

KĽÚČOVÉ OBLATI VÝSKUMU A VÝVOJA

Výskum v divízii Adhesive Technologies

Divízia Adhesive Technologies zameriava svoje inovačné aktivity a zdroje na vývoj technológií a rozširovanie spolupráce s partnermi, dodávateľmi, odberateľmi, univerzitami a startupmi s ohľadom na hlavné megatrendy. Okrem iných sem patria urbanizácia, mobilita, konektivita, digitalizácia a trvalá udržateľnosť.

Urbanizácia

Naše inovatívne riešenia podporujú transformáciu mestského prostredia s cieľom zlepšiť jeho obývateľnosť, znížiť negatívne dopady na životné prostredie a zároveň maximalizovať jeho ekonomické a spoločenské benefity. Jedným z príkladov sú spojovacie riešenia, vďaka ktorým je možné využívať drevo ako vysokovýkonný a odolný stavebný materiál.

Mobilita

Vývoj e-mobility sa rapídne zrýchľuje. Ľudia si čoraz viac uvedomujú negatívne dôsledky zmeny klímy, proti ktorým chcú bojovať udržateľnou mobilitou. Naše inovatívne spájacie materiály a tmely hrajú kľúčovú úlohu pri výrobe batérií a zvyšovaní bezpečnosti elektromobilov, ktoré predstavujú budúcnosť dopravy.

Konektivita

Od pokročilých asistenčných systémov v autách cez smartfóny až po prepojené domáce spotrebiče – konektivita sa týka takmer všetkých aspektov nášho života, rovnako ako naše riešenia. Vyvíjame produkty, ktoré zlepšujú existujúce elektronické technológie a približujú nás k digitálnej budúcnosti.

Digitalizácia

Umelá inteligencia či rozšírená realita: nové produkty systematicky analyzujeme a hodnotíme pomocou rozmanitých digitálnych nástrojov. Dátová analytika a platformy nám umožňujú nielen sledovať údaje v reálnom čase, ale tiež zlepšovať transparentnosť výsledkov nášho výskumu. Využívame analýzu životného cyklu, profily surovín a technológie 3D tlače.

Udržateľnosť

Divízia Adhesive Technologies chce byť lídrom v oblasti trvalej udržateľnosti. Aby sa tento cieľ stal realitou, neustále pracujeme na nových materiáloch a vedeckom know-how v oblasti spojov, tmelov a povrchových náterov. Cieľ: Každému zákazníkovi ponúknuť riešenia, ktoré znižujú tvorbu emisií a posilňujú obehové hospodárstvo.
 

Transformujeme know-how a technológie na účinné inovácie

.

Naša globálna výskumno-vývojová sieť


Adhesive Technologies R&D Locations