Toto jeHENKEL

Spoločnosť Henkel celosvetovo pôsobí so svojimi poprednými inováciami, značkami a technológiami v troch divíziách: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky).

Budova spoločnosti Henkel Slovensko na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu medzi všetkými priemyselnými segmentmi. V oblastiach Beauty Care a Laundry & Home Care je Henkel na vedúcich pozíciách vo viacerých trhoch a kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 rokov úspešného podnikania. V roku 2021 spoločnosť Henkel vykázala tržby vo výške 20 miliárd eur a prevádzkový zisk 2,7 miliardy eur (očistený o jednorazové zisky / poplatky a náklady na reštrukturalizáciu). Henkel zamestnáva viac ako 52 000 zamestnancami po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím spájaný spoločnou firemnou kultúrou, účelom a hodnotami. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov.

Henkel Slovensko

Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky). Sídlime v Bratislave, kde sa okrem obchodných divizií nachádza aj naše expertná pobočka Global Business Solutions+ Bratislava (v minulosti známa ako Centrum zdieľaných služieb Bratislava). V súčastnosti Henkel Slovensko zamestnáva takmer 1 900 zamestnancov a aj vďaka nášmu Global Business Solutions+ Bratislava patríme k strategickým lokalitám pobočiek spoločnosti Henkel. 

Po celom svete stojíme za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Pur, Somat, Bref, Schwarzkopf, Nature Box, Fa, Loctite, Pritt či Ceresit.