Udržateľnosť

Ako lídri v udržateľnosti chceme byť priekopníkmi vo sfére nových riešení pre udržateľný rozvoj a zároveň pokračovať vo formovaní nášho zodpovedného podnikania a zvyšovaní našej hospodárskej úspešnosti. Toto úsilie sa týka všetkých činností našej spoločnosti, a teda celého hodnotového reťazca. 

Stratégia

Naša stratégia udržateľnosti

Do roku 2030 si kladieme za cieľ strojnásobenie hodnoty, ktorú naše obchodné aktivity vytvárajú vo vzťahu k našej ekologickej stope.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Spoločensky zodpovedné podnikanie vždy tvorilo neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť. Prezrite si náš online magazín a dozviete sa viac.

Spoločnosť Henkel už viac ako 140 rokov pristupuje vizionársky k pokroku v spoločnosti i vo vzťahu k životnému prostrediu. Uvedomujeme si potenciálny vplyv, ktorý môžeme dosiahnuť vývojom udržateľných inovácií – pretože naše produkty a technológie sa po celom svete každý deň používajú milión krát. Environmentálne a sociálne kritériá sme začlenili do procesu vývoja inovácií tak, aby všetky produkty a receptúry, ktoré prinášame na trh, prispievali k udržateľnosti.

Popri sústredení na inovácie sme si v rámci našej komplexnej stratégie udržateľnosti stanovili ambiciózne ciele. Tá nám pomáha spoločne pochopiť smer, ktorým sme sa ubrali, vďaka začleneniu udržateľnosti do každodennej práce našich zamestnancov po celom svete. Stratégia zároveň motivuje k pokroku v oblasti zlepšenia udržateľnosti a obchodných výsledkov – pretože veríme, že tieto dva aspekty sú úzko prepojené. Spoločne s našimi partnermi prinášame udržateľnosť do celého hodnotového reťazca.

Naša stratégia udržateľnosti: dosiahnuť viac za menej

Aby sme si naše vedúce postavenie udržali aj v budúcnosti, vypracovali sme dlhodobú stratégiu udržateľnosti a nastavili jasný, no zároveň ambiciózny cieľ pre rok 2030. Dovtedy by mali byť všetky produkty a postupy spoločnosti Henkel trikrát efektívnejšie ako dnes. 

Tento cieľ nám umožní čeliť jednej z hlavých výziev budúcnosti: oddelenie rastu od spotreby zdrojov. Namiesto toho máme v úmysle prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom a spotrebiteľom, komunitám, v ktorých pôsobíme, ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu. „Dosiahnuť viac za menej" je myšlienka, ktorá je srdcom našej stratégie udržateľnosti a súčasťou všetkých našich obchodných procesov a aktivít.

Osobitná informácia o odpade z elektrozariadení, batérií a akumulátorov:

V rámci trvalo udržateľného rozvoja v spoločnosti Henkel kladieme dôraz na starostlivosť o životné prostredie a s tým súvisiacu zodpovednosť za obaly výrobkov, ktoré uvedieme na slovenský trh. Tieto povinnosti zabezpečujeme v celom rozsahu prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Podrobné informácie ohľadne dostupných systémov zberu, zhodnocovania a recyklácii odpadov z obalov, význame označenia obalov a o všetkých úlohách, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju nájdete na stránkach:

Náš prístup k udržateľnosti

Korporátny záväzok

 
 
  •  

Zobrazenia:

The Power of Sustainability

Join us on our journey for a better tomorrow!

2:22 min.

898076
 
 
  •  

Zobrazenia:

There is no Plan(et) B

6:42 min.

884794

Čo sa nám doposiaľ podarilo

Spolupráca a partnerstvá

Ocenení expertmi

Zlato pre Henkel v medzinárodnom hodnotení!

Ako člen iniciatívy „Spoločne za udržateľnosť“ sme boli znovu ocenení medzinárodnou ratingovou agentúrou EcoVadis. Vďaka ratingu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem sme boli ocenení najvyšším možným hodnotením.

Henkel zahrnutá do etického indexu FTSE4Good

Už osemnásty rok sme  súčasťou do etického indexu FTSE4Good, ktorý prvýkrát v roku 2001 predstavili The Financial Times a londýnska burza.

Vedúci líder priemyslu podľa Oekom-u

V prieskume o Korporátnej zodpovednosti, ktorú uskutočnila spoločnosť Oekom Research, sme boli zaradení medzi najlepšie spoločnosti v kategórii Domácnosť a osobné výrobky.