Udržateľnosť

Ako lídri v udržateľnosti chceme byť priekopníkmi vo sfére nových riešení pre udržateľný rozvoj a zároveň pokračovať vo formovaní nášho zodpovedného podnikania a zvyšovaní našej hospodárskej úspešnosti. Toto úsilie sa týka všetkých činností našej spoločnosti, a teda celého hodnotového reťazca. 

Stratégia

Naša stratégia udržateľnosti

Strojnásobenie hodnoty, ktorú vytvárame prostredníctvom našich obchodných aktivít, vo vzťahu k našej ekologickej stope – to je náš cieľ do roku 2030.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská angažovanosť – alebo spoločenská zodpovednosť – vždy tvorila neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť.

Záväzok spoločnosti Henkel zastávať pozíciu lídra v udržateľnosti je hlboko zakorenený v našich hodnotách. Udržiavanie rovnováhy medzi hospodárskym úspechom, ochranou životného prostredia a spoločenskou zodpovednosťou je základom našejfiremnej kultúry už celé desaťročia. Tento prístup sa vzťahuje na všetky naše obchodné divízie a obchodné praktiky. Našich okolo 53 000 zamestnancov si skutočne osvojilo zásady trvalo udržateľného rozvoja a v súlade s nimi vo svojej každodennej práci rozmýšľajú i konajú.

Našim kolegom nie je neznáme ani dobrovoľníctvo: 65 sustainability ambasádorov sa v roku 2015 vybralo na slovenské základné školy, aby 4 010 žiakov naučilo čosi o ochrane životného prostredia. Viac ako 300 zamestnancov darovalo 78 litrov krvi v rámci Dní darcovstva krvi a celkovo 70 prispelo k skrášleniu bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Za zmienku stojí aj zber nepotrebného elektronického odpadu – len za jeden týždeň naši zamestnanci priniesli na recykláciu elektro odpad vážiaci 300 kilogramov.

Naša stratégia udržateľnosti: dosiahnuť viac za menej

Aby sme si naše vedúce postavenie udržali aj v budúcnosti, vypracovali sme dlhodobú stratégiu udržateľnosti a nastavili jasný, no zároveň ambiciózny cieľ pre rok 2030. Dovtedy by mali byť všetky produkty a postupy spoločnosti Henkel trikrát efektívnejšie ako dnes. 

Tento cieľ nám umožní čeliť jednej z hlavých výziev budúcnosti: oddelenie rastu od spotreby zdrojov. Namiesto toho máme v úmysle prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom a spotrebiteľom, komunitám, v ktorých pôsobíme, ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu. „Dosiahnuť viac za menej“ je myšlienka, ktorá je srdcom našej stratégie udržateľnosti a súčasťou všetkých našich obchodných procesov a aktivít.

Našim kolegom nie je neznáme ani dobrovoľníctvo: viac ako 100 ambasádorov udržateľnosti v roku 2017 na 116 školách v 62 slovenských mestách vyškolilo vyše 7 100 žiakov v 3. a 4. ročníkoch základných škôl a naučilo ich, ako šetriť životné prostredie pri každodenných činnostiach a ako dávať svojím správaním príklad rodičom a kamarátom, aby sa tiež správali šetrne k našej planéte.

Zamestnanci sa každoročne zapájajú aj do zbierky nepotrebného elektronického odpadu – tentokrát sa podarilo zozbierať a odovzdať na recykláciu 770 kg elektro odpadu.

V rámci trvalo udržateľného rozvoja spoločnosť Henkel kladie dôraz na starostlivosť o životné prostredie a s tým súvisiacu zodpovednosť za obaly výrobkov, ktoré uvedie na slovenský trh. Tieto povinnosti zabezpečujeme v celom rozsahu prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Podrobné informácie ohľadne dostupných systémov zberu, zhodnocovania a recyklácii odpadov z obalov, význame označenia obalov a o všetkých úlohách, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju nájdete na týchto stránkach:
Envipak
Zelený bod

Osobitná informácia o odpade z elektrozariadení, batérií a akumulátorov:
Asekol
Druhy zberných nádob

Ratings, rankings & indices

Henkel zahrnutá do etického indexu FTSE4Good

Henkel je už osemnásty rok súčasťou do etického indexu FTSE4Good, ktorý prvýkrát predstavili Financial Times a londýnska burza v roku 2001.

Zlato pre Henkel v medzinárodnom hodnotení!

Ako člen iniciatívy „Spoločne za udržateľnosť“ („Together for Sustainability“ bola spoločnosť Henkel opäť ocenená medzinárodnou ratingovou agentúrou EcoVadis. Vďaka svojmu ratingu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem bola Henkel ocenený najvyšším možným hodnotením.

Zuzana Kanuchova Henkel Corporate Communications Czech Republic, Slovakia, Hungary zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky