Udržateľnosť

Ako lídri v udržateľnosti chceme byť priekopníkmi vo sfére nových riešení pre udržateľný rozvoj a zároveň pokračovať vo formovaní nášho zodpovedného podnikania a zvyšovaní našej hospodárskej úspešnosti. Toto úsilie sa týka všetkých činností našej spoločnosti, a teda celého hodnotového reťazca. 

Stratégia

Naša stratégia udržateľnosti

Strojnásobenie hodnoty, ktorú vytvárame prostredníctvom našich obchodných aktivít, vo vzťahu k našej ekologickej stope – to je náš cieľ do roku 2030.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská angažovanosť – alebo spoločenská zodpovednosť – vždy tvorila neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť.

Záväzok spoločnosti Henkel zastávať pozíciu lídra v udržateľnosti je hlboko zakorenený v našich hodnotách. Udržiavanie rovnováhy medzi hospodárskym úspechom, ochranou životného prostredia a spoločenskou zodpovednosťou je základom našejfiremnej kultúry už celé desaťročia. Tento prístup sa vzťahuje na všetky naše obchodné divízie a obchodné praktiky. Našich okolo 53 000 zamestnancov si skutočne osvojilo zásady trvalo udržateľného rozvoja a v súlade s nimi vo svojej každodennej práci rozmýšľajú i konajú.

Naša stratégia udržateľnosti: dosiahnuť viac za menej

Aby sme si naše vedúce postavenie udržali aj v budúcnosti, vypracovali sme dlhodobú stratégiu udržateľnosti a nastavili jasný, no zároveň ambiciózny cieľ pre rok 2030. Dovtedy by mali byť všetky produkty a postupy spoločnosti Henkel trikrát efektívnejšie ako dnes. 

Tento cieľ nám umožní čeliť jednej z hlavých výziev budúcnosti: oddelenie rastu od spotreby zdrojov. Namiesto toho máme v úmysle prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom a spotrebiteľom, komunitám, v ktorých pôsobíme, ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu. „Dosiahnuť viac za menej“ je myšlienka, ktorá je srdcom našej stratégie udržateľnosti a súčasťou všetkých našich obchodných procesov a aktivít.
Envipak
Zelený bod

Osobitná informácia o odpade z elektrozariadení, batérií a akumulátorov:

Dobrovoľníctvo má v HENKEL SLOVENSKO dlhodobú tradíciu. Len za minulý rok sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac ako 900 dobrovoľníkov.Pozrite sa s nami čo sme za minulý rok spoločne dokázali:

Viac ako 120 dobrovoľníkov v roku 2018 darovalo krv odbery ktorej organizujeme pravidelne počas roka, pretože nám zaleží na tých, ktorí ju potrebujú. 

935 Eur sme spoločne vyzbierali počas Dňa narcisov, aby sme pomohli ľuďom bojujúcim so zákerným ochorením. 

2092 detí v 31 školách, naprieč Slovenskom, bolo vyškolených našimi Ambasádormi udržateľnosti. Žiaci 3. a 4. ročníkov základných škôl sa vďaka nim naučili ako šetriť životné prostredie pri každodenných činnostiach i ako dávať svojím správaním príklad rodičom a kamarátom, aby sa tiež správali šetrne k našej planéte.

Kufre dvoch dodávok plných detského oblečenia, hračiek a školských potrieb putovali z našej spoločnosti do krízových centier a do sociálne slabších rodín, aby sme im uľahčili vstup do nového školského roka. 

Nesmeli sme chýbať ani na celoslovenskej akcii Naše mesto.  99 z nás, spolu s naším prezidentom pomáhalo skrášliť okolie a pomáhalo tam, kde bolo potrebné.

Dvesto kilogramov nepotrebného elektronického odpadu, ktorý sme vyzbierali medzi našimi zamestnancami sme odovzdali na recykláciu.

Počas akcie CSR market sme sa vela naučili o bezodpadovom varení, up-cyklingu oblečenia či o tom ako správne separovať odpad a novým kolegom sme ukázali čo všetko v oblasti udržateľnosti a dobrovoľníctva robíme. Do celej akcie sa spolu s nami zapojili aj organizácie zmýšľajúce rovnako a mnohí naši zamestnaci ich podporili kúpov ich produktov alebo zapojením sa do ich iniciatív. 

Každoročne nesmieme chýbať ani pri charitatívnom predaji kníh počas Bratislavských mestských dní, kedy knihy najprv interne vyzbierame, odovzádme Bratislavskej mestskej knižnici a následne ich naši dobrovoľníci prídu predávať. Výťažok z predaja putuje na nákup audiovizuálnych kníh pre potreby Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Len za minulý rok sa nám podarilo vyzbierať 636 kníh a v charitatívnom predaji získať 2 294 Eur.

39 rodín zo sociálne slabšieho prostredia žijúcich v Ružinove malo krajšie vianoce vďaka predvianočnej zbierke darčekov podľa ich želania. 300 zamestnancov sa spojilo s jedinou myšlienkou dopriať krajšie Vianoce deťom.

324 seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov vďaka projektu Krabica od topánok našlo rovnako pod vianočným stromčekom pozdrav od našich zamestnancov a osobne sme im boli darčeky v mene všetkých, ktorí sa zapojili aj odovzdať. 

Mysleli sme aj na opustené zvieratá a v zbierke pre útulky sme spoločne vyzbierali viac ako 430 vecí, ktoré sme rozdistribuovali do potrebných inštitúcií. 

V rámci trvalo udržateľného rozvoja v spoločnosti Henkel kladieme dôraz na starostlivosť o životné prostredie a s tým súvisiacu zodpovednosť za obaly výrobkov, ktoré uvedieme na slovenský trh. Tieto povinnosti zabezpečujeme v celom rozsahu prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Podrobné informácie ohľadne dostupných systémov zberu, zhodnocovania a recyklácii odpadov z obalov, význame označenia obalov a o všetkých úlohách, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju nájdete na stránkach:
Asekol
Druhy zberných nádob

Novinky v oblasti udržateľnosti

Tlačové správy a publikácie

Ratings, rankings & indices

Henkel zahrnutá do etického indexu FTSE4Good

Henkel je už osemnásty rok súčasťou do etického indexu FTSE4Good, ktorý prvýkrát predstavili Financial Times a londýnska burza v roku 2001.

Zlato pre Henkel v medzinárodnom hodnotení!

Ako člen iniciatívy „Spoločne za udržateľnosť“ („Together for Sustainability“ bola spoločnosť Henkel opäť ocenená medzinárodnou ratingovou agentúrou EcoVadis. Vďaka svojmu ratingu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem bola Henkel ocenený najvyšším možným hodnotením.