Moja zbierka

Henkel is actively engaged in projects and partnerships that support smallholder palm oil farmers worldwide in driving sustainable practices.

Udržateľnosť

Ako lídri v udržateľnosti chceme byť priekopníkmi vo sfére nových riešení pre udržateľný rozvoj a zároveň pokračovať vo formovaní nášho zodpovedného podnikania a zvyšovaní našej hospodárskej úspešnosti. Toto úsilie sa týka všetkých činností našej spoločnosti, a teda celého hodnotového reťazca. 

Udržateľnosť na Slovensku

Henkel chce byť lídrom v udržateľnosti aj na Slovensku. Naše úsilie sa stretáva s nadšením zamestnancov, ktorí sa aktívne zapájajú do našich iniciatív a projektov na podporu udržateľnosti. O našich snahách správať sa zodpovedne k životnému prostrediu bola prostredníctvom médií oboznámená aj slovenská verejnosť.

Kathrin Menges

Naša stratégia udržateľnosti

„Faktor 3“: Strojnásobenie hodnoty, ktorú vytvárame prostredníctvom našich obchodných aktivít, vo vzťahu k našej ekologickej stope – to je náš cieľ do roku 2030.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská angažovanosť – alebo spoločenská zodpovednosť – vždy tvorila neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť.

Záväzok spoločnosti Henkel zastávať pozíciu lídra v udržateľnosti je hlboko zakorenený v našich hodnotách. Udržiavanie rovnováhy medzi hospodárskym úspechom, ochranou životného prostredia a spoločenskou zodpovednosťou je základom našejfiremnej kultúry už celé desaťročia. Tento prístup sa vzťahuje na všetky naše obchodné divízie a obchodné praktiky. Našich viac ako 50 000 zamestnancov si skutočne osvojilo zásady trvalo udržateľného rozvoja a v súlade s nimi vo svojej každodennej práci rozmýšľajú i konajú.

Našim kolegom nie je neznáme ani dobrovoľníctvo: 65 sustainability ambasádorov sa v roku 2015 vybralo na slovenské základné školy, aby 4 010 žiakov naučilo čosi o ochrane životného prostredia. Viac ako 300 zamestnancov darovalo 78 litrov krvi v rámci Dní darcovstva krvi a celkovo 70 prispelo k skrášleniu bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Za zmienku stojí aj zber nepotrebného elektronického odpadu – len za jeden týždeň naši zamestnanci priniesli na recykláciu elektro odpad vážiaci 300 kilogramov.

Naša stratégia udržateľnosti: dosiahnuť viac za menej

Aby sme si naše vedúce postavenie udržali aj v budúcnosti, vypracovali sme dlhodobú stratégiu udržateľnosti a nastavili jasný, no zároveň ambiciózny cieľ pre rok 2030. Dovtedy by mali byť všetky produkty a postupy spoločnosti Henkel trikrát efektívnejšie ako dnes. (“Faktor 3”). 

Tento cieľ nám umožní čeliť jednej z hlavých výziev budúcnosti: oddelenie rastu od spotreby zdrojov. Namiesto toho máme v úmysle prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom a spotrebiteľom, komunitám, v ktorých pôsobíme, ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu. „Dosiahnuť viac za menej“ je myšlienka, ktorá je srdcom našej stratégie udržateľnosti a súčasťou všetkých našich obchodných procesov a aktivít.

V rámci trvalo udržateľného rozvoja spoločnosť Henkel kladie dôraz na starostlivosť o životné prostredie a s tým súvisiacu zodpovednosť za obaly výrobkov, ktoré uvedie na slovenský trh. Tieto povinnosti zabezpečujeme v celom rozsahu prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Podrobné informácie ohľadne dostupných systémov zberu, zhodnocovania a recyklácii odpadov z obalov, význame označenia obalov a o všetkých úlohách, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju nájdete na týchto stránkach:
Envipak
Zelený bod

Osobitná informácia o odpade z elektrozariadení, batérií a akumulátorov:
Asekol
Druhy zberných nádob

Novinky v oblasti udržateľnosti

Služby

Správa o udržateľnosti za rok 2016 (po anglicky)

Zuzana Kanuchova Henkel Corporate Communications Czech Republic, Slovakia, Hungary zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky