sk-teams-and-locations-header-collage

Kariéra v našej spoločnosti je skutočne medzinárodná

Produkty a technológie Henkel sú k dispozícii po celom svete. So zamestnancami zo 125 krajín a pobočkami v 79 krajinách ponúkame nekonečné medzinárodné kariérne príležitosti.

Nájdite si prácu

World-map

Zažite jedinečného ducha našich medzinárodných tímov

Skvelé výsledky vychádzajú z kultúry založenej na dôvere, zábave a tímovom duchu. Preto podporujeme tímové podujatia a nápady ako posilniť zmysel pre spolupatričnosť po celom svete. Naším cieľom je vytvoriť najlepšie čo prostredie pre kariéru budúcnosti.

Preskúmajte celé spektrum príležitostí v našej spoločnosti

Vďaka našim silným značkám, inováciám a technológiám zastávame popredné pozície v oblasti priemyslu aj spotrebiteľského tovaru. Ak máte záujem každé dva-tri roky zmeniť sféru kompetencií či dokonca priemyselné odvetvie, v ktorom sa pohybujete, spoločnosť Henkel vám túto možnosť ponúka.

Nájdite si dokonalé miesto v našich rôznorodých funkčných oblastiach

Či už ide o marketing, predaj, kontroling, výskum a vývoj alebo digitálne podnikanie – príležitosti na rozvoj sú v spoločnosti Henkel rovnako rôznorodé ako samotné značky a technológie.

Oddelenie Financie a kontroling riadi a dohliada na všetky činnosti v rámci finančného hodnotového reťazca a zabezpečuje, aby postupy v rámci oddelenia Finančných služieb boli i naďalej „najlepšie vo svojej triede“: likvidita, riadenie rizík, daňová optimalizácia, menový manažment, manažment úrokov, štvrťročné a výročné správy a vzťahy s investormi. Nezáleží na tom, či chcete svoju kariéru začať v našej spoločnosti ako nováčik vo svojom odbore, alebo máte v úmysle vydať sa novým smerom ako skúsený profesionál, budeme radi, keď prispejete k dlhotrvajúcemu úspechu spoločnosti Henkel!

Ako silný lokálny a regionálny partner vykonávame všetky druhy finančného reportingu v kombinácii s reguláciou a dohľadom. Zachovávaním vysokej kvality a uplatňovaním prvotriednych postupov od začiatku do konca dokážeme prichádzať s optimálnymi komplexnými riešeniami, ktoré spĺňajú náročné kvalitatívne a časové požiadavky spoločnosti Henkel. Pridajte sa k nám na tejto ceste a presvedčte sa, čo znamená prijať výzvu svetového hráča so širokým spektrom výrobkov, značiek a trhov.

Náš globálny tím rozvíjame pomocou budovania zručností a kompetencií, školením a naberaním nových talentov. Týmto spôsobom posilňujeme kultúru založenú na výkonoch a vytvárame priestor pre digitálnu transformáciu spoločnosti Henkel. Všetko, čo robíme, robíme, aby sme „zabezpečili úspešné podnikanie vďaka sile ľudí a budovaniu silného pocitu spolupatričnosti“. Pridajte sa k tomuto oddeleniu a pomôžte nám podporiť to najlepšie v našich zamestnancoch.

Vďaka Henkel Digital Business (dx) sme začali celkom novú kapitolu a spojili sme digitálnu sféru, riadenie obchodných procesov a IT expertízu s cieľom riešiť najťažšie výzvy a pretaviť hrozby na príležitosti. Zameriavame sa na mega trendy, napríklad platformové hospodárstvo, zmeny u zákazníkov a spotrebiteľov, poskytovanie služieb založené na výsledkoch a princíp Lean-Fast-Simple. Zameraním sa na individuálne potreby zákazníkov a spotrebiteľov budujeme digitálne podnikateľské modely založené na dátach s cieľom optimalizovať, transformovať a meniť. Vďaka spoločnému úsiliu obchodných a digitálnych tímov sa púšťame na vzrušujúcu cestu, ktorá pred nami stojí.

Korporátny audit je multinadaný, rôznorodý a kultúrne zmiešaný tím. Vykonávame systematické audity s cieľom hodnotiť a zlepšovať účinnosť procesov riadenia rizík, vnútornej kontroly a riadenia spoločnosti Henkel. Spolupracujeme so všetkými obchodnými divíziami a funkčnými oblasťami spoločnosti Henkel na celom svete v duchu nezávislej spolupráce založenej na faktoch. Svojou audítorskou činnosťou prispievame k zlepšovaniu fungovania celej organizácie. Aktívne pomáhame v kariérnom rozvoji a raste našich zamestnancov.

Zamestnanci pôsobiaci v oblasti logistiky sú zodpovední za organizáciu dodávateľských služieb. Vaša pôsobnosť bude zahŕňať celý dodávateľských reťazec – od plánovania dopytu až po distribúciu tovaru k zákazníkovi. Supply Chain Management v spoločnosti Henkel prekračuje tradične stanovené hranice. Niektorým zákazníkom ponúkame Vendor-Managed-Inventory (VMI), teda možnosť riadenia zásob dodávateľom. Na optimalizáciu postupov v rámci dodávateľských reťazcov používame Supplier-Managed-Inventory (SMI). Preto nám dodávatelia poskytujú prístup k svojim údajom o stave zásob.

Marketing je v spoločnosti Henkel zameraný všestranne, môžete pracovať na B2C alebo B2B marketingu. Pridajte sa k jednému z našich medzinárodných alebo národných tímov alebo sa staňte členom oddelenia digitálneho marketingu – všetky budujú sofistikované marketingové riešenia v rýchlo sa meniacom a konkurenčnom prostredí. Získajte šancu riadiť kreatívne a mediálne agentúry s optimálnym využitím rozpočtu na médiá a komunikáciu, použiť dáta a komplexné informácie o trendoch a preferenciách zákazníkov a pracovať na reklamných stratégiách, inováciách výrobkov a opätovnom uvádzaní výrobkov na trh.

Oddelenie predaja zodpovedá za naše distribučné kanály a riadenie vzťahov so zákazníkmi. Služby pre zákazníkov spájajú v sebe jasné ciele a veľký priestor na realizáciu. Vďaka nášmu širokému portfóliu silných značiek budete mať priamy kontakt so zákazníkom a môžete realizovať kampane v spolupráci s manažérmi obchodných spoločností. Na tomto oddelení dostávate priamu spätnú väzbu a vidíte jasný dopad na naše značky a spoločnosť.

Našou kľúčovou úlohou je zabezpečiť najlepšie možné výsledky v procese obstarávania v celosvetovom meradle zosúladením najlepších riešení v oblasti obstarávania zdrojov s ekonomickými a strategickými cieľmi spoločnosti Henkel. Okrem podmienok nákupu tu hrá kľúčovú úlohu aj kvalita a spoľahlivosť našich obchodných partnerov. Pridajte sa k nášmu cieľu a zažite výzvy, ktoré vám môže ponúknuť len svetový hráč a líder na zrelých aj rozvíjajúcich sa trhoch v sektore B2B aj B2C. Nech už sa rozhodnete uplatniť sa na našom oddelení akýmkoľvek spôsobom, máme správnu výzvu pre každého, kto je pripravený prinášať zmeny.

Vedci a inžinieri v oblasti výskumu a vývoja budujú základ pre náš obchodný úspech a realizujú výskumné aktivity v rôznych oblastiach. Prichádzajú s novými nápadmi, prinášajú odpovede na otázky budúcich zákazníkov a vylepšujú naše značky a technológie. Ako člen tímu výskumníkov a vývojárov vytvárate základ pre ešte väčší celosvetový úspech našich značiek a technológií.

Ako Product Developer budete pracovať v tíme, ktorý sa zaoberá určitým medzinárodným výrobkom, napr. farbou na vlasy. Vyvíjate nové výrobky a zavádzate ich na vybraných trhoch. Navyše je vašou úlohou zaručovať výhody súčasných výrobkov. Práve preto je dôležité správne porozumieť základným receptúram, vlastnostiam surovín a metódam merania. V medzinárodnom interdisciplinárnom tíme je kľúčový výrazný komunikačný talent, ktorý je dôležitý na zabezpečenie úspešnej spolupráce s kolegami z rôznych krajín a oblastí odborných znalostí.

Inžinieri spoločnosti Henkel pracujúci v oblasti obalov sú súčasťou medzinárodnej skupiny. Navrhujú a vyvíjajú nové obalové materiály pre produkty a zavádzajú ich na vybrané trhy. Sú navyše zodpovední za zabezpečovanie a optimalizáciu zložiek, ktoré sa používajú v súčasnosti na výrobu obalov. Podmienkou práce na tejto pozícii sú dôkladné vedomosti o spracovaní plastov. Technici v oblasti obalov musia držať krok s novými trendmi, aby dokázali udržať našu poprednú pozíciu v dizajne obalov.

Pevná dôvera v našu spoločnosť je základom nášho podnikateľského úspechu, partnerstiev a vzťahov so zákazníkmi. Oddelenie Firemnej komunikácie sa zaoberá internou a externou komunikáciou spoločnosti. Máme za cieľ budovať a chrániť dobré meno spoločnosti Henkel v očiach verejnosti a pred konkrétnymi partnermi, vrátane novinárov a ľudí, ktorí formujú verejnú mienku. V rámci internej komunikácie poskytujeme zamestnancom a vedeniu všetky dôležité informácie s ohľadom na našu firemnú stratégiu a činnosti. Oddelenie Firemnej komunikácie má celosvetový dosah, pričom riadi komunikáciu vo väčšine dôležitých oblastí a na väčšine trhov na celom svete.

Ako inžinier zaoberajúci sa technickými metódami ste súčasťou medzinárodnej skupiny. V rámci tejto skupiny ste zodpovední za štandardizáciu postupov a strojov v súvislosti s najmodernejšími technológiami v oblasti technológií plniacich zariadení. Staráte sa o zlepšenie výkonov a kvality i zavádzanie nových druhov obalov. Optimalizácia súčasných postupov a efektívnejšia práca sú tajomstvom úspechu mnohých podnikov. Ide o čoraz dôležitejší faktor udržateľnosti a úspechu riadenia podniku v budúcnosti.

Ako zamestnanec v oblasti Strategy & Business Developmentu ste podporou vrcholového manažmentu v procese optimalizácie budúceho obchodného portfólia, určujete oblasti rozvoja a trhového potenciálu – je to vzrušujúca oblasť, v rámci ktorej pracujete na strategickom smerovaní spoločnosti Henkel. Pre budovanie obchodnej stratégie a optimalizáciu prevádzkových výsledkov spoločnosti Henkel vykonávate analýzu situácie spoločnosti z ekonomického hľadiska, skúmate nové trhy a hľadáte možnosti vstupu, skúmate potenciálnych kandidátov na akvizíciu, analyzujete a pozorujete rôzne cieľové skupiny.

Všetky pozície

Zistite viac o svojej budúcnosti v spoločnosti Henkel

Tváre rôznych zamestnancov spoločnosti Henkel. Vyžaruje z nich sebavedomie a usmievajú sa.

Poďme spoločne priniesť zmenu

Kariéra v našej spoločnosti znamená rast v energickej a rôznorodej kultúre založenej na dôvere a spolupatričnosti a možnosť realizovať nové idey v praxi. 
Máte odvahu prispievať k zmenám? Ozvite sa nám.