OTVORENÉ INOVÁCIE A SPOLUPRÁCA

Consumer Brands inovácie a spolupráca

Našou najvyššou prioritou je napĺňať meniace sa potreby našich zákazníkov. Svojimi inovatívnymi a udržateľnými značkami a riešeniami v oblastiach pracích a čistiacich prostriedkov a vlasovej kozmetiky obohacujeme a zlepšujeme životy miliárd ľudí každý deň. Náš potenciál je však ešte väčší.


Neustálymi inováciami prinášame našim spotrebiteľom, zákazníkom a partnerom vyššiu pridanú hodnotu v podobe lepších produktov a menšieho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Kľúčovými faktormi sú digitalizácia a spotrebiteľské informácie. Na základe analýzy potrieb a budúcich trendov na trhu vytvárame pre spotrebiteľov pridanú hodnotu prostredníctvom digitalizácie.

INOVÁCIE V SPOLUPRÁCI SO ZÁKAZNÍKMI

HCB Innovations Consumers

Aby sme dokázali rásť a uspokojovať neustále sa vyvíjajúci spotrebiteľský dopyt, svojich zákazníkov nielen poznáme, ale aj s nimi spolupracujeme. Chceme napríklad, aby nám pomohli rozhodnúť, ako zlepšiť dizajn našich výrobkov či naše služby. Spoločne budujeme naše značky a produkty, pričom do popredia dávame trvalú udržateľnosť a podporu obehového hospodárstva. Našim cieľom je ukázať, ako svojimi činmi môžeme chrániť našu planétu, a inšpirovať ostatných, aby nás v našom snažení nasledovali.

INOVAČNÉ PARTNERSTVÁ

Skupina 4 nadšených ľudí

Henkel is well known for its innovative laundry, cleaning, and hair product lines. Our aim is to offer our customers and consumers the best possible quality and offer them the most innovative solutions. To achieve this, we work with partners worldwide. We look for creative ideas for new products, materials, and solutions to meet existing challenges. Be a part of our success story and put your expertise to use.

SPOLOČNÉ PODNIKY

Propagačný obrázok Henkel dx-ventures

Henkel dx Ventures je kapitálovou investičnou jednotkou spoločnosti Henkel, ktorá sa zameriava na investície do digitálneho obchodu a trvalej udržateľnosti v sektore spotrebného tovaru. Spolupracujeme s inovatívnymi startupmi a investujeme do sľubných spoločných podnikov. Spoločne hľadáme nové nápady a rýchlo a efektívne ich prinášame na trh. Využite výhody našich bohatých znalostí trhu a technologického know-how, prístup ku globálnej sieti spoločnosti Henkel a naše znalosti spotrebiteľských trhov