Spoločenská zodpovednosť

V spoločnosti Henkel je korporátne občianstvo naším spôsobom, ako „prispôsobiť spoločnosť budúcnosť“: svojimi aktivitami posilňujeme ľudí prostredníctvom vzdelávania, ktoré im poskytuje súbory zručností a kompetencií, ktoré vedú k inovatívnym nápadom, udržateľnému správaniu a novým digitálnym riešeniam. Spolupracujeme s našimi zamestnancami a dôchodcami, zákazníkmi, spotrebiteľmi a mimovládnymi organizáciami, aby sme aktívne prispievali k sociálnemu pokroku a vracali našim komunitám príspevky, ktoré zlepšujú našu spoločnosť a dodržiavajú naše ciele a firemné hodnoty.

Hlboko zakorenené v našej firemnej kultúre je hnacou silou a charakterom korporátneho občianstva ísť nad rámec našej základnej každodennej činnosti a doborovoľne sa pozdieľať na sociálnom záväzku. Týmto úsilím dávame našim komunitám vedieť viac než len slovami, že sme v srdci priekopníkmi pre dobro generácií (z angl. Pioneers at Heart for the Good of Generations)

Objavte oblasti, do ktorých premietame našu angažovanosť.

Sociálne partnerstvá:

V rámci spoločenských partnerstiev podporujeme sociálne orientované iniciatívy a verejné inštitúcie v miestach pôsobenia spoločnosti Henkel po celom svete.

Firemné dobrovoľníctvo:

Dobrovoľníctvo je miazgou našej sociálnej angažovanosti. Keď sa osobne angažujeme vie to mať život meniace dôsledky! Preto podporujeme našich zamestnancov, dôchodcov a tímy v ich aktivitách sociálneho dobrovoľníctva, ktoré prispievajú k lepšiemu svetu.

Pomoc pri mimoriadnych udalostiach:

Spoločnosť Henkel poskytuje núdzovú pomoc v prípade prírodných katastrof a pandémií poskytovaním okamžitej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v naliehavej núdzi v dôsledku neočakávanej krízy.

Spoločenská zodpovednosť na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania firmy Henkel aj na Slovensku. Zamestnanci Henkel Slovensko sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách a úspešne u nás funguje aj celosvetový interný grantový program spoločnosti Henkel s názvom Ovplyvnime zajtrajšok z angl. Make an Impact on tomorrow (M.I.T). 

V Henkel Slovensko podporujeme svojich zamestnancov aj v dobrovoľníckych aktivitách. Vytvorili sme strategickú iniciatívu Henkel Helps, ktorá funguje ako platforma pre realizovanie rôznych foriem dobrovoľníctva primárne zameraných na podporu seniorov, odbúravanie a stieranie medzigeneračných priepastí.

V rámci strategického dobrovoľníckeho programu Henkel Helps zamestnanci Henkel Slovensko pomáhajú komunite obyvateľstva v dôchodkovom veku v štyroch strategických oblastiach a zároveň budujú i upevňujú svoje vodcovské a mäkké zručnosti. Ani počas pandémie dobrovoľníci nezabúdajú na pomoc seniorom a pravidelne im prinášajú online newletter, čítajú príbehy na pokračovanie prostredníctvom videonaharávok či pomáhajú pri balíčkovaní darčekov napríklad v iniciatíve Giving Tuesday. Okrem iného sa v programe Henkel Helps venujú za nepandemických okolností aj enviromentálnej výučbe detí na školách, pravidelne darujú krv či pomáhajú skrášľovať okolie.

Celosvetovo úspešný program M.I.T – Make an Impact on Tomorrow (Ovplyvnime zajtrajšok) sa dlhodobo teší obľube aj na Slovensku a prináša radosť prostredníctvom našich zamestnancov tam, kde sú aktívni. V rámci grantového programu M.I.T firma Henkel každoročne vyčlení financie určené na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia, ako aj ochrany zdravia. Podmienkou je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu. V roku 2020 bolo na Slovensku zrealizovaných 26 M.I.T projektov a spoločne im putovala suma 48 222 Eur.

YouTube Thumbnail Nadácia Henkel Slovensko: Centrum Rodiny (Thumbnail)
YouTube Thumbnail Nadácia Henkel Slovensko: Centrum Memory (Thumbnail)