Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská angažovanosť tvorí súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách.

Spoločenská angažovanosť – alebo spoločenská zodpovednosť – vždy tvorila neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť. Je to tradícia, ktorá siaha až k nášmu zakladateľovi Fritzovi Henkelovi, a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách. V spolupráci s našimi zamestnancami, bývalými zamestnancami, zákazníkmi a spotrebiteľmi, môže spoločnosť Henkel a nadácia Fritz Henkel Stiftung po celom svete podporovať rôzne spoločensky prospešné projekty založené na udržateľnosti. Naša firma aj nadácia Henkel podporujú aktivity v oblasti sociálnych potrieb, vzdelávania a vedy, telesnej kondície a zdravia, umenia a kultúry, ako aj životného prostredia.

Svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti sme rozdelili podľa štyroch základných pilierov, ktoré sú uvedené nižšie.

Naše štyri piliere

Firemné dobrovoľníctvo:

Prostredníctvom našej iniciatívy s názvom „Make an Impact on Tomorrow“ podporujeme dobrovoľnícke spoločensky prospešné aktivity zamestnancov a našich bývalých pracovníkov na dôchodku.

Sociálne partnerstvá:

V rámci spoločenských partnerstiev podporujeme sociálne orientované iniciatívy a verejné inštitúcie v miestach pôsobenia spoločnosti Henkel po celom svete.

Angažovanosť našich značiek:

Okrem sféry spoločenskej zodpovednosti naše značky vstupujú aj do rôznych partnerstiev so sociálne orientovanými iniciatívami a verejnými inštitúciami po celom svete.

Pomoc pri mimoriadnych udalostiach:

Henkel reaguje promptne a pragmaticky na prírodné katastrofy a poskytuje pomoc prostredníctvom svojej nadácie „Fritz Henkel Stiftung“ kdekoľvek na svete je to potrebné.

Doplňujúce informácie v angličtine nájdete na stránke správa o udržateľnosti.

Spoločenská zodpovednosť na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania firmy Henkel aj na Slovensku. Naši zamestnanci sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách a úspešne u nás funguje aj celosvetový program MIT projektov. 

Henkel Slovensko podporuje svojich zamestnancov v dobrovoľníckych aktivitách. Vytvorili sme iniciatívu Henkel Helps, ktorá funguje ako platforma pre realizovanie rôznych foriem dobrovoľníctva. V rámci tejto iniciatívy zamestnanci Henkel Slovensko napríklad učia deti o udržateľnosti, pravidelne darujú krv, navšetvujú domovy dôchodcov, skrášľujú okolie a venujú sa komunite seniorov a obyvateľstvu v dôchodkovom veku.

Celosvetovo úspešný program MIT – Make an Impact on Tomorrow (Poďme zmeniť zajtrajšok) sa dlhodobo teší obľube aj na Slovensku a prináša radosť prostredníctvom našich zamestnancov, tam kde sú aktívni. V rámci programu MIT firma Henkel každoročne vyčlení financie určené na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia ako aj ochrany zdravia. Podmienkou je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu. V roku 2018 bolo na Slovensku zrealizovaných 16 MIT projektov a spločne im putovala suma 44 698 Eur.