Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská angažovanosť tvorí súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách.

Spoločenská angažovanosť – alebo spoločenská zodpovednosť – vždy tvorila neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť. Je to tradícia, ktorá siaha až k nášmu zakladateľovi Fritzovi Henkelovi, a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách. V spolupráci s našimi zamestnancami, bývalými zamestnancami, zákazníkmi a spotrebiteľmi, môže spoločnosť Henkel a nadácia Fritz Henkel Stiftung po celom svete podporovať rôzne spoločensky prospešné projekty založené na udržateľnosti. Naša firma aj nadácia Henkel podporujú aktivity v oblasti sociálnych potrieb, vzdelávania a vedy, telesnej kondície a zdravia, umenia a kultúry, ako aj životného prostredia.

Svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti sme rozdelili podľa štyroch základných pilierov, ktoré sú uvedené nižšie.

Spoločenská zodpovednosť na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania firmy Henkel aj na Slovensku. Naši zamestnanci sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách a úspešne u nás funguje aj celosvetový program MIT projektov. 

Henkel Slovensko podporuje svojich zamestnancov v dobrovoľníckych aktivitách. Vytvorili sme iniciatívu Henkel Helps, ktorá funguje ako platforma pre realizovanie rôznych foriem dobrovoľníctva. V rámci tejto iniciatívy zamestnanci Henkel Slovensko napríklad učia deti o udržateľnosti, pravidelne darujú krv, navšetvujú domovy dôchodcov, skrášľujú okolie a venujú sa komunite seniorov a obyvateľstvu v dôchodkovom veku.

Celosvetovo úspešný program MIT – Make an Impact on Tomorrow (Poďme zmeniť zajtrajšok) sa dlhodobo teší obľube aj na Slovensku a prináša radosť prostredníctvom našich zamestnancov, tam kde sú aktívni. V rámci programu MIT firma Henkel každoročne vyčlení financie určené na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia ako aj ochrany zdravia. Podmienkou je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu. V roku 2018 bolo na Slovensku zrealizovaných 16 MIT projektov a spločne im putovala suma 44 698 Eur.The team teaches lessons on the basics of general hygiene – including how to brush your teeth properly.
active-activity-adult-1430116
abstract-1867395