Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská angažovanosť tvorí súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách.

Spoločenská angažovanosť – alebo spoločenská zodpovednosť – vždy tvorila neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť. Je to tradícia, ktorá siaha až k nášmu zakladateľovi Fritzovi Henkelovi, a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách. V spolupráci s našimi zamestnancami, bývalými zamestnancami, zákazníkmi a spotrebiteľmi, môže spoločnosť Henkel a nadácia Fritz Henkel Stiftung po celom svete podporovať rôzne spoločensky prospešné projekty založené na udržateľnosti. Naša firma aj nadácia Henkel podporujú aktivity v oblasti sociálnych potrieb, vzdelávania a vedy, telesnej kondície a zdravia, umenia a kultúry, ako aj životného prostredia.

Svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti sme rozdelili podľa štyroch základných pilierov, ktoré sú uvedené nižšie.

Spoločenská zodpovednosť na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania firmy Henkel aj na Slovensku. Zamestnanci Henkel Slovensko sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách a úspešne u nás funguje aj celosvetový interný grantový program spoločnosti Henkel s názvom Ovplyvnime zajtrajšok z angl. Make an Impact on tomorrow (M.I.T). 

V Henkel Slovensko podporujeme svojich zamestnancov aj v dobrovoľníckych aktivitách. Vytvorili sme strategickú iniciatívu Henkel Helps, ktorá funguje ako platforma pre realizovanie rôznych foriem dobrovoľníctva primárne zameraných na podporu seniorov, odbúravanie a stieranie medzigeneračných priepastí.

V rámci strategického dobrovoľníckeho programu Henkel Helps zamestnanci Henkel Slovensko pomáhajú komunite obyvateľstva v dôchodkovom veku v štyroch strategických oblastiach a zároveň budujú i upevňujú svoje vodcovské a mäkké zručnosti. Ani počas pandémie dobrovoľníci nezabúdajú na pomoc seniorom a pravidelne im prinášajú online newletter, čítajú príbehy na pokračovanie prostredníctvom videonaharávok či pomáhajú pri balíčkovaní darčekov napríklad v iniciatíve Giving Tuesday. Okrem iného sa v programe Henkel Helps venujú za nepandemických okolností aj enviromentálnej výučbe detí na školách, pravidelne darujú krv či pomáhajú skrášľovať okolie.

Celosvetovo úspešný program M.I.T – Make an Impact on Tomorrow (Ovplyvnime zajtrajšok) sa dlhodobo teší obľube aj na Slovensku a prináša radosť prostredníctvom našich zamestnancov tam, kde sú aktívni. V rámci grantového programu M.I.T firma Henkel každoročne vyčlení financie určené na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia, ako aj ochrany zdravia. Podmienkou je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu. V roku 2020 bolo na Slovensku zrealizovaných 26 M.I.T projektov a spoločne im putovala suma 48 222 Eur.The team teaches lessons on the basics of general hygiene – including how to brush your teeth properly.
abstract-1867395