• Henkel Slovensko
  • Kontakt
  • Pridať do mojej zbierky
  • Zdieľať
Menu
Hľadať

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská angažovanosť tvorí súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách.

Spoločenská angažovanosť – alebo spoločenská zodpovednosť – vždy tvorila neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť. Je to tradícia, ktorá siaha až k nášmu zakladateľovi Fritzovi Henkelovi, a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách. V spolupráci s našimi zamestnancami, bývalými zamestnancami, zákazníkmi a spotrebiteľmi, môže spoločnosť Henkel a nadácia Fritz Henkel Stiftung po celom svete podporovať rôzne spoločensky prospešné projekty založené na udržateľnosti. Naša firma aj nadácia Henkel podporujú aktivity v oblasti sociálnych potrieb, vzdelávania a vedy, telesnej kondície a zdravia, umenia a kultúry, ako aj životného prostredia.

Svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti sme rozdelili podľa štyroch základných pilierov, ktoré sú uvedené nižšie. Doplňujúce informácie v angličtine nájdete na stránke www.henkel.com


Naše štyri piliere

  • Firemné dobrovoľníctvo: Prostredníctvom našej iniciatívy s názvom „Make an Impact on Tomorrow“ podporujeme dobrovoľnícke spoločensky prospešné aktivity zamestnancov a našich bývalých pracovníkov na dôchodku.
  • Sociálne partnerstvá: V rámci spoločenských partnerstiev podporujeme sociálne orientované iniciatívy a verejné inštitúcie v miestach pôsobenia spoločnosti Henkel po celom svete.
  • Angažovanosť našich značiek: Okrem sféry spoločenskej zodpovednosti naše značky vstupujú aj do rôznych partnerstiev so sociálne orientovanými iniciatívami a verejnými inštitúciami po celom svete.
  • Pomoc pri mimoriadnych udalostiach: Henkel reaguje promptne a pragmaticky na prírodné katastrofy a poskytuje pomoc prostredníctvom svojej nadácie „Fritz Henkel Stiftung“ kdekoľvek na svete je to potrebné.

Spoločenská zodpovednosť na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania firmy Henkel aj na Slovensku. Naši zamestnanci sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách a úspešne u nás funguje aj celosvetový program MIT projektov. 

Henkel Slovensko podporuje svojich zamestnancov v dobrovoľníckych aktivitách. Vytvorili sme iniciatívu Your Move is Our Move, ktorá funguje ako platforma pre realizovanie rôznych foriem dobrovoľníctva. V rámci tejto iniciatívy zamestnanci Henkel Slovensko napríklad učia deti o udržateľnosti, trikrát do roka darujú krv, dvakrát ročne zbierajú šatstvo a hračky pre deti z detských domovov, či skrášľujú bratislavskú mestskú časť Ružinov.

Pod iniciatívu Your Move is Our Move sme začlenili aj celosvetovo úspešný program MIT – Make an Impact on Tomorrow (Poďme zmeniť zajtrajšok). V rámci programu MIT firma Henkel každoročne vyčlení financie určené na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia ako aj ochrany zdravia. Podmienkou je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu. V roku 2017 bolo na Slovensku zrealizovaných 38 MIT projektov.