Moja zbierka

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská angažovanosť tvorí súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách.

Spoločenská angažovanosť – alebo spoločenská zodpovednosť – vždy tvorila neoddeliteľnú súčasť nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť. Je to tradícia, ktorá siaha až k nášmu zakladateľovi Fritzovi Henkelovi, a je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách. V spolupráci s našimi zamestnancami, bývalými zamestnancami, zákazníkmi a spotrebiteľmi, môže spoločnosť Henkel a nadácia Fritz Henkel Stiftung po celom svete podporovať rôzne spoločensky prospešné projekty založené na udržateľnosti. Naša firma aj nadácia Henkel podporujú aktivity v oblasti sociálnych potrieb, vzdelávania a vedy, telesnej kondície a zdravia, umenia a kultúry, ako aj životného prostredia.

Svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti sme rozdelili podľa štyroch základných pilierov, ktoré sú uvedené nižšie. Doplňujúce informácie v angličtine nájdete na stránke www.henkel.com

Spoločenská zodpovednosť na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania firmy Henkel aj na Slovensku. Naši zamestnanci sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách a úspešne u nás funguje aj celosvetový program MIT projektov. 

Henkel Slovensko podporuje svojich zamestnancov v dobrovoľníckych aktivitách. Vytvorili sme iniciatívu Your Move is Our Move, ktorá funguje ako platforma pre realizovanie rôznych foriem dobrovoľníctva. V rámci tejto iniciatívy zamestnanci Henkel Slovensko napríklad učia deti o udržateľnosti, trikrát do roka darujú krv, dvakrát ročne zbierajú šatstvo a hračky pre deti z detských domovov, či skrášľujú bratislavskú mestskú časť Ružinov.

Pod iniciatívu Your Move is Our Move sme začlenili aj celosvetovo úspešný program MIT – Make an Impact on Tomorrow (Poďme zmeniť zajtrajšok). V rámci programu MIT firma Henkel každoročne vyčlení financie určené na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia ako aj ochrany zdravia. Podmienkou je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu. V roku 2014 bolo na Slovensku zrealizovaných 35 projektov.

Doplňujúce informácie