SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

V spoločnosti Henkel je korporátne občianstvo naším spôsobom, ako „prispôsobiť spoločnosť budúcnosť“: svojimi aktivitami posilňujeme ľudí prostredníctvom vzdelávania, ktoré im poskytuje súbory zručností a kompetencií, ktoré vedú k inovatívnym nápadom, udržateľnému správaniu a novým digitálnym riešeniam. Spolupracujeme s našimi zamestnancami a dôchodcami, zákazníkmi, spotrebiteľmi a mimovládnymi organizáciami, aby sme aktívne prispievali k sociálnemu pokroku a vracali našim komunitám príspevky, ktoré zlepšujú našu spoločnosť a dodržiavajú naše ciele a firemné hodnoty.

Hlboko zakorenené v našej firemnej kultúre je hnacou silou a charakterom korporátneho občianstva ísť nad rámec našej základnej každodennej činnosti a doborovoľne sa pozdieľať na sociálnom záväzku. Týmto úsilím dávame našim komunitám vedieť viac než len slovami, že sme v srdci priekopníkmi pre dobro generácií (z angl. Pioneers at Heart for the Good of Generations)

Spoločenská zodpovednosť na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania firmy Henkel aj na Slovensku. Zamestnanci Henkel Slovensko sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách a úspešne u nás funguje aj celosvetový interný grantový program spoločnosti Henkel s názvom Ovplyvnime zajtrajšok z angl. Make an Impact on tomorrow (M.I.T). 

V Henkel Slovensko podporujeme svojich zamestnancov aj v dobrovoľníckych aktivitách. Vytvorili sme strategickú iniciatívu Henkel Helps, ktorá funguje ako platforma pre realizovanie rôznych foriem dobrovoľníctva primárne zameraných na podporu seniorov, odbúravanie a stieranie medzigeneračných priepastí.

V rámci strategického dobrovoľníckeho programu Henkel Helps zamestnanci Henkel Slovensko pomáhajú komunite obyvateľstva v dôchodkovom veku v štyroch strategických oblastiach a zároveň budujú i upevňujú svoje vodcovské a mäkké zručnosti. Ani počas pandémie dobrovoľníci nezabúdajú na pomoc seniorom a pravidelne im prinášajú online newletter, čítajú príbehy na pokračovanie prostredníctvom videonaharávok či pomáhajú pri balíčkovaní darčekov napríklad v iniciatíve Giving Tuesday. Okrem iného sa v programe Henkel Helps venujú za nepandemických okolností aj enviromentálnej výučbe detí na školách, pravidelne darujú krv či pomáhajú skrášľovať okolie.

Celosvetovo úspešný program M.I.T – Make an Impact on Tomorrow (Ovplyvnime zajtrajšok) sa dlhodobo teší obľube aj na Slovensku a prináša radosť prostredníctvom našich zamestnancov tam, kde sú aktívni. V rámci grantového programu M.I.T firma Henkel každoročne vyčlení financie určené na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia, ako aj ochrany zdravia. Podmienkou je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu. V roku 2020 bolo na Slovensku zrealizovaných 26 M.I.T projektov a spoločne im putovala suma 48 222 Eur.

YouTube Thumbnail Nadácia Henkel Slovensko: Centrum Rodiny (Thumbnail)
YouTube Thumbnail Nadácia Henkel Slovensko: Centrum Memory (Thumbnail)

Sociálne partnerstvá:

V rámci spoločenských partnerstiev podporujeme sociálne orientované iniciatívy a verejné inštitúcie v miestach pôsobenia spoločnosti Henkel po celom svete.

 Dobrovoľná angažovanosť zamestnancov:

Dobrovoľníctvo je miazgou našej sociálnej angažovanosti. Keď sa osobne angažujeme vie to mať život meniace dôsledky! Preto podporujeme našich zamestnancov, dôchodcov a tímy v ich aktivitách sociálneho dobrovoľníctva, ktoré prispievajú k lepšiemu svetu.

Pomoc pri mimoriadnych udalostiach:

Spoločnosť Henkel poskytuje núdzovú pomoc v prípade prírodných katastrof a pandémií poskytovaním okamžitej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v naliehavej núdzi v dôsledku neočakávanej krízy.