Žiadosť o zamestnanie a výber zamestnancov

Máte otázky týkajúce sa žiadosti o prácu? Tu nájdete všetky potrebné odpovede!

V procese uchádzania sa o prácu a výberu kandidátov používame štandardizované kritériá, ktoré sú objektívne a spravodlivé. Hľadáme zamestnancov, ktorí zdieľajú našu víziu a hodnoty. Predovšetkým ľudí, ktorí vynikajú v nasledujúcich oblastiach:

 • Iniciatíva a odhodlanosť dosahovať stanovené ciele
 • Rozhodnosť a ochota riskovať
 • Túžba po zmene a inováciách
 • Perspektívnosť a súdnosť
 • Presviedčacie a ovplyvňovacie schopnosti
 • Osoby vhodné pre koučing a rozvoj (pre personalistické pozície)

Postup pri žiadosti zamestnanie

Žiadosť o nové zamestnanie so sebou vždy prináša určité riziko. Máme záujem o to, aby ste sa v priebehu tohto procesu cítili príjemne. Preto je dobré vedieť, na čo sa v priebehu tohto procesu môžete spoľahnúť.

Naši zamestnanci svojimi výkonmi prispievajú k úspechu našej spoločnosti. Preto si ceníme know-how a podporujeme kvalifikáciu. Hľadáme zamestnancov, ktorí dokážu svojim nadaním a zanietením inšpirovať iných. Oslovilo vás to? Spoznajte nás teda bližšie v procese uchádzania sa o zamestnanie a výberu zamestnancov. Dáme vám priestor na otázky a rovnocenný rozhovor. Aby sme vás spoznali čo najrýchlejšie, o zamestnanie sa môžete uchádzať výlučne elektronickou formou. Prečítajte si viac o krokoch, ktoré musíte absolvovať.

Pre študentov: žiadosť o stáž

V prvom kroku nás potešíte komplexnou žiadosťou na našom pracovnom portáli. Pripravte si svoj životopis (uprednostňujeme formát PDF) a motivačný list. Využite možnosť nahrať a poskytnúť nám všetky ďalšie dokumenty, ktoré súvisia s naším rozhodnutím (napr. certifikáty, prehľad známok), aby sme ich mali poruke. V prípade, že máte profil na LinkedIn, môžete tieto údaje importovať jediným klikom.

Počas osobného pohovoru sa porozprávame o vašom štúdiu, skúsenostiach a cieľoch do budúcnosti. Získate samozrejme aj viac informácií o spoločnosti Henkel a dostupných stážach. Môžete sa opýtať na čokoľvek, čo súvisí s danou pozíciou, vaším budúcim tímom alebo kariérnymi príležitosťami v spoločnosti Henkel.

Ak sa rozhodneme s vami spolupracovať, pripravíme vám ponuku a poteší nás, ak aj vy poviete „áno“.

Pre čerství uchádzači, profesionálov a manažment: žiadosť o dlhodobú pracovnú pozíciu

V prvom kroku nás potešíte komplexnou žiadosťou na našom pracovnom portáli. Pripravte si svoj životopis (uprednostňujeme formát PDF) a motivačný list. Využite možnosť nahrať a poskytnúť nám všetky ďalšie dokumenty, ktoré súvisia s naším rozhodnutím (napr. certifikáty, prehľad známok), aby sme ich mali poruke. V prípade, že máte profil na LinkedIn, môžete tieto údaje importovať jediným klikom.

Po úvodnom posúdení vašej žiadosti by sme vás radi spoznali prostredníctvom telefonického pohovoru. Budeme sa rozprávať o vašej doterajšej kariére a cieľoch. Získate tiež ďalšie informácie o spoločnosti Henkel a pozícii, ktorú chceme obsadiť.

Pred osobným pohovorom pre vás vypracujeme online test. Ten je zameraný na získanie informácií o vašich schopnostiach, zmýšľaní a osobnostných predpokladoch.

Na osobnom pohovore s vašimi budúcimi nadriadenými sa budeme zaoberať vážnejšími otázkami – počnúc vašimi odbornými vedomosťami až po vaše ciele. Môžete sa opýtať na podrobnosti týkajúce sa danej pozície, vášho budúceho tímu alebo kariérnych možností. V závislosti od typu pozície bude prípadne nasledovať druhé kolo pohovoru.

Ak sa rozhodneme s vami spolupracovať, pripravíme vám ponuku a poteší nás, ak aj vy poviete „áno“.

Rady k žiadosti o zamestnanie

Zabodujte v spoločnosti Henkel

Chceme, aby ste vedeli, čo môžete od tohto procesu očakávať a ako môžete so svojou žiadosťou zabodovať. Preto sme zozbierali niekoľko tipov ktoré sa týkajú toho, čo robiť a čomu sa, naopak, vyhnúť.

Na čo si dať pozor pri písaní motivačného listu

 • Dali ste ho prečítať inej osobe, aby skontrolovala zrozumiteľnosť a pravopis textu?
 • Nepresahuje dĺžku jednej strany?
 • Vymenovali ste svoje silné stránky?
 • Súvisí s požiadavkami na danú pracovnú pozíciu?
 • Naznačili ste súvislosť s našou spoločnosťou?
 • Vyhli ste sa jednoduchému vymenovaniu údajov zo životopisu?

Vytŕčajte z radu vďaka motivačnému listu
3 tipy na to, ako môžete v pozitívnom zmysle vytŕčať z radu ostatných uchádzačov:

 1. Nájdite takú úvodnú vetu, ktorá odhaľuje informácie o vašej osobnosti a ambíciách v oblasti kariérneho rozvoja.
 2. Demonštrujte svoju kvalifikáciu tak, že vyzdvihnete konkrétne požiadavky v popise danej pracovnej ponuky.
 3. Vytvorte vzťah medzi vami a spoločnosťou. Vysvetlite, prečo sa uchádzate o prácu v spoločnosti Henkel.
 • Ako osloviť personalistov
 • Ako sa vyhnúť typickým chybám
 • Nech vaša fotografia upúta pozornosť

Vysvetlite dôležité časti svojho životopisu prostredníctvom ďalších odrážok. Tak môžete dokázať svoje pracovné skúsenosti a oblasti, v ktorých ste predtým pracovali a za ktoré ste niesli zodpovednosť. Pravidlom je, že životopis by nemal byť dlhší ako dve strany. Ušetrite priestor tým, že kriticky zhodnotíte informácie, prostredníctvom ktorých sa chcete prezentovať. Tretia strana s ďalšími osobnými informáciami nie je potrebná. V závislosti od dĺžky životopisu sa rozhodnite, či použijete titulnú stranu s menom, adresou a fotografiou.

Niektoré informácie, ako je napríklad zamestnanie vašich rodičov alebo vierovyznanie, môžete vynechať. V Nemecku sa ešte stále odporúča priložiť fotografiu. Stáže a brigády uvádzajte len v prípade, že súvisia s pozíciou, o ktorú sa momentálne uchádzate. 

Chýba ústredná téma
Do svojho životopisu vložte ústrednú tému. Zaznamenajte svoju profesijnú kariéru jasne a bez trhlín. Kriticky sa zamyslite, či brigády a dodatočná kvalifikácia spĺňajú požiadavky kladené na danú pracovnú pozíciu.

Bezvýznamné informácie
Okrem štruktúry je dôležitý aj význam uvedených údajov. Vysvetlite jednotlivé úrovne vašej profesijnej kariéry v odrážkach, ktoré popisujú vaše úlohy a oblasti zodpovednosti. Najmä v zahraničí sa často stáva, že názov pracovnej pozície dosť jasne nevystihuje oblasť pôsobenia.

Preháňanie alebo klamstvo
Orientácia na požiadavky zadané pracovnou pozíciou neznamená, že by ste mali preháňať, či dokonca klamať. Príde sa na to a v najhoršom prípade to môže byť klasifikované ako zločin.

Zlá prezentácia
Vytvorte si určitú štruktúru a svoje zručnosti prezentujte veľmi zrozumiteľne. Nerozširujte svoj životopis na viac ako dve strany a zvoľte dobre čitateľný typ a veľkosť písma (aspoň 11 bodov).

Príliš veľa detailov
Je dôležité spomenúť vaše vysokoškolské vzdelanie. Nežiadame žiadne podrobnosti o vašich rodičoch, súrodencoch ani národnosti. Nepotrebujeme vedieť nič o vašej príslušnosti k určitej politickej strane alebo vierovyznaní.

Fotografia na žiadosti o zamestnanie je vašou prvou možnosťou urobiť na niekoho dojem. Preto zabudnite na fotografie z dovolenky alebo foto-búdky. Fotografia by nemala byť staršia ako jeden-dva roky

V ideálnom prípade by mala odrážať váš charakter a odhaľovať charizmu a osobnosť. Ak viete presne, čo o sebe chcete povedať, môžete na vylepšenie vašej žiadosti využiť dizajnové triky, medzi ktoré patrí oblečenie, reč tela, detaily a formát.

Dôležité: Vyberte oblečenie hodné vašej profesie, v ktorom sa cítite pohodlne. Formát fotografie a detaily fotografie si môžete zvoliť sami. V ideálnom prípade by mala mať fotografia rozmer 6 x 4,5 cm. Vyhnite sa fotografiám celého tela a príliš veľkým formátom. 

6 tipov pre Vašu online žiadosť

Zabodujte precíznosťou

Svoje dokumenty vytvárajte svedomito a dávajte si pozor na pravopisné chyby

Buďte dôveryhodní

Používajte serióznu e-mailovú adresu vo formáte meno.priezvisko@poskytovateľ.com

Predmet je dôležitý

Ku každej žiadosti priložte referenčné číslo pozície a jej názov.

Zvážte veľkosť nahrávaného súboru

Na našom pracovnom portáli môžete nahrávať súbory vo veľkosti do 5 MB. Uistite sa teda, že ste zmenili veľkosť svojich dokumentov a zmenšili rozlíšenie.

Buďte organizovaní

Vložte všetky dokumenty do jedného PDF súboru v nasledujúcom poradí: motivačný list, životopis, ďalšie dokumenty (referencie, kvalifikácie a certifikáty).

Odhodlanie sa vyplatí

Napíšte a navrhnite svoj vlastný originálny motivačný list. Skúsení zamestnanci oddelenia HR odkopírované frázy odhalia.

Typické chyby pri telefonickom pohovore

Dvíhanie telefónu v každej situácii

Zvoľte si tiché prostredie. To znamená, že by ste nemali byť na ulici. Jednoducho zavolajte späť neskôr.

Skákanie do reči

Neprerušujte volajúceho, za každých okolností buďte príjemní a nechajte druhú osobu dokončiť vetu. 

Príliš rýchla reč

Neponáhľajte sa, dokonca ani keď ste nervózni. Hovorte jasne a pomaly.

Neznalosť obsahu vlastných dokumentov

Očakáva sa, že máte dobrý prehľad nielen o dokumentoch, ktoré boli súčasťou vašej žiadosti, ale aj o svojich stanoviskách.

Nekladiete otázky

Pýtajte sa a dajte najavo svoj záujem.

Dodatočné informácie

Buďte organizovaní

 • Potvrdili ste stretnutie?
 • Vybrali ste si oblečenie a ste pripravení?
 • Naplánovali ste si cestu aj s časovou rezervou?
 • Pamätáte si meno kontaktnej osoby?
 • Zaznamenali ste si telefónne číslo kontaktnej osoby?

Pripravte si obsah

 • Máte dobré vedomosti o svojich sprievodných dokumentoch?
 • Zozbierali ste nejaké informácie o spoločnosti?
 • Poznáte svoje silné a slabé stránky?
 • Máte pripravené vlastné otázky?
 • Zaznamenali ste si vlastné otázky?

Buďte pri pohovore presvedčiví

 • Buďte milí a sebavedomí!
 • Rečou tela dávajte najavo otvorenosť!
 • Hovorte nahlas a zreteľne!
 • Pozorne počúvajte!
 • Vyhýbajte sa monológom!
 • Neskáčte do reči osobe, ktorá s vami robí pohovor!