Žiadosť o zamestnanie a výber zamestnancov

Máte otázky týkajúce sa žiadosti o prácu? Tu nájdete všetky potrebné odpovede! V procese uchádzania sa o prácu a výberu kandidátov používame štandardizované kritériá, ktoré sú objektívne a spravodlivé. 

Portrétové fotografie rôznych zamestnancov spoločnosti Henkel v jednej koláži

Hľadáme predovšetkým ľudí, ktorí vynikajú v nasledujúcich oblastiach:

Hľadáme zamestnancov, ktorí zdieľajú našu víziu a hodnoty. Predovšetkým ľudí, ktorí vynikajú v nasledujúcich oblastiach:

 • Iniciatíva a odhodlanosť dosahovať stanovené ciele
 • Rozhodnosť a ochota riskovať 
 • Túžba po zmene a inováciách
 • Perspektívnosť a súdnosť
 • Presviedčacie a ovplyvňovacie schopnosti
 • Osoby vhodné pre koučing a rozvoj (pre personalistické pozície)

Žiadosť o zamestnanie v spoločnosti Henkel

Chceme robiť vážne, ale rýchle a jednoduché rozhodnutia, preto ponúkame možnosť uchádzať sa o prácu v našej spoločnosti výlučne elektronickou formou. Online žiadosť má množstvo výhod a urýchľuje celý proces.


Naši zamestnanci svojimi výkonmi prispievajú k úspechu našej spoločnosti. Preto si ceníme know-how a podporujeme kvalifikáciu. Hľadáme zamestnancov, ktorí dokážu svojim nadaním a zanietením inšpirovať iných. Oslovilo vás to? Spoznajte nás teda bližšie v procese uchádzania sa o zamestnanie a výberu zamestnancov. Dáme vám priestor na otázky a rovnocenný rozhovor. Aby sme vás spoznali čo najrýchlejšie, o zamestnanie sa môžete uchádzať výlučne elektronickou formou. Prečítajte si viac o krokoch, ktoré musíte absolvovať. 

YouTube Thumbnail How to apply at Henkel: A step-by-step guide (Thumbnail)

Zisti viac o našom postupe podávania žiadosti

Vďaka trojfázovému postupu nám ukážete svoje zručnosti a priblížite sa k ďalšiemu kroku v kariére. Začnete online žiadosťou, potom dostanete pozvánku na pohovor a nakoniec vám príde ponuka práce. Už sa na vás tešíme.

Prihlás sa


Pre čerstvých uchádzačov, profesionálov a manažment: žiadosť o dlhodobú pracovnú pozíciu

Prihláste sa hneď

Zabodujte v Henkel

Chceme, aby ste vedeli, čo môžete od tohto procesu očakávať a ako môžete so svojou žiadosťou zabodovať. Preto sme zozbierali niekoľko tipov, ktoré sa týkajú toho, čo robiť a čomu sa, naopak, vyhnúť.

Vysvetlite dôležité časti svojho životopisu prostredníctvom ďalších odrážok. Tak môžete dokázať svoje pracovné skúsenosti a oblasti, v ktorých ste predtým pracovali a za ktoré ste niesli zodpovednosť. Pravidlom je, že životopis by nemal byť dlhší ako dve strany. Ušetrite priestor tým, že kriticky zhodnotíte informácie, prostredníctvom ktorých sa chcete prezentovať. Tretia strana s ďalšími osobnými informáciami nie je potrebná. V závislosti od dĺžky životopisu sa rozhodnite, či použijete titulnú stranu s menom, adresou a fotografiou.

Nektoré informácie, ako je napríklad zamestnanie vašich rodičov alebo vierovyznanie, môžete vynechať. V Nemecku sa ešte stále odporúča priložiť fotografiu. Stáže a brigády uvádzajte len v prípade, že súvisia s pozíciou, o ktorú sa momentálne uchádzate.

Chýba ústredná téma
Do svojho životopisu vložte ústrednú tému. Zaznamenajte svoju profesijnú kariéru jasne a bez trhlín. Kriticky sa zamyslite, či brigády a dodatočná kvalifikácia spĺňajú požiadavky kladené na danú pracovnú pozíciu.

Bezvýznamné informácie
Okrem štruktúry je dôležitý aj význam uvedených údajov. Vysvetlite jednotlivé úrovne vašej profesijnej kariéry v odrážkach, ktoré popisujú vaše úlohy a oblasti zodpovednosti. Najmä v zahraničí sa často stáva, že názov pracovnej pozície dosť jasne nevystihuje oblasť pôsobenia.

Preháňanie alebo klamstvo
Orientácia na požiadavky zadané pracovnou pozíciou neznamená, že by ste mali preháňať či dokonca klamať. Príde sa na to a v najhoršom prípade to môže byť klasifikované ako zločin.

Zlá prezentácia
Vytvorte si určitú štruktúru a svoje zručnosti prezentujte veľmi zrozumiteľne. Nerozširujte svoj životopis na viac ako dve strany a zvoľte dobre čitateľný typ a veľkosť písma (aspoň 11 bodov).

Príliš veľa detailov
Je dôležité spomenúť vaše vysokoškolské vzdelanie. Nežiadame žiadne podrobnosti o vašich rodičoch, súrodencoch ani národnosti. Nepotrebujeme vedieť nič o vašej príslušnosti k určitej politickej strane alebo vierovyznaní.

Fotografia na žiadosti o zamestnanie je vašou prvou možnosťou urobiť na niekoho dojem. Preto zabudnite na fotografie z dovolenky alebo fotobúdky. Fotografia by nemala byť staršia ako jeden-dva roky.

V ideálnom prípade by mala odrážať váš charakter a odhaľovať charizmu a osobnosť. Ak viete presne, čo o sebe chcete povedať, môžete na vylepšenie vašej žiadosti využiť dizajnové triky, medzi ktoré patrí oblečenie, reč tela, detaily a formát.

Dôležité: Vyberte oblečenie hodné vašej profesie, v ktorom sa cítite pohodlne. Formát fotografie a detaily fotografie si môžete zvoliť sami. V ideálnom prípade by mala mať fotografia rozmer 6 x 4,5 cm. Vyhnite sa fotografiám celého tela a príliš veľkým formátom.

Tipy pre vašu online žiadosť

Zabodujte precíznosťou
Svoje dokumenty vytvárajte svedomito a dávajte si pozor na pravopisné chyby.

Buďte dôveryhodní
Používajte serióznu e-mailovú adresu vo formáte meno.priezvisko@poskytovateľ.com.

Predmet je dôležitý
Ku každej žiadosti priložte referenčné číslo pozície a jej názov.

Zvážte veľkosť nahrávaného súboru
Na našom pracovnom portáli môžete nahrávať súbory vo veľkosti do 5 MB. Uistite sa teda, že ste zmenili veľkosť svojich dokumentov a zmenšili rozlíšenie.

Buďte organizovaní
Vložte všetky dokumenty do jedného PDF súboru v nasledujúcom poradí: motivačný list, životopis, ďalšie dokumenty (referencie, kvalifikácie a certifikáty).

Odhodlanie sa vyplatí
Napíšte a navrhnite svoj vlastný originálny motivačný list. Skúsení zamestnanci oddelenia HR odkopírované frázy odhalia.

Najprv skontrolujte, až potom pošlite
Pred odoslaním žiadosti a dokumentov ich, prosím, veľmi dôkladne skontrolujte.

Dvíhanie telefónu v každej situácii
Zvoľte si tiché prostredie. To znamená, že by ste nemali byť na ulici. Jednoducho zavolajte späť neskôr.

Skákanie do reči
Neprerušujte volajúceho, za každých okolností buďte príjemní a nechajte druhú osobu dokončiť vetu.

Príliš rýchla reč
Neponáhľajte sa, dokonca ani keď ste nervózni. Hovorte jasne a pomaly.

Neznalosť obsahu vlastných dokumentov
Očakáva sa, že máte dobrý prehľad nielen o dokumentoch, ktoré boli súčasťou vašej žiadosti, ale aj o svojich stanoviskách.

Nekladiete otázky
Pýtajte sa a dajte najavo svoj záujem.

Buďte organizovaní

 • Potvrdili ste stretnutie?
 • Vybrali ste si oblečenie a ste pripravení?
 • Naplánovali ste si cestu aj s časovou rezervou?
 • Pamätáte si meno kontaktnej osoby?
 • Zaznamenali ste si telefónne číslo kontaktnej osoby?

Pripravte si obsah

 • Máte dobré vedomosti o svojich sprievodných dokumentoch?
 • Zozbierali ste nejaké informácie o spoločnosti?
 • Poznáte svoje silné a slabé stránky?
 • Máte pripravené vlastné otázky?
 • Zaznamenali ste si vlastné otázky?

Buďte pri pohovore presvedčiví

 • Buďte milí a sebavedomí!
 • Rečou tela dávajte najavo otvorenosť!
 • Hovorte nahlas a zreteľne!
 • Pozorne počúvajte! Vyhýbajte sa monológom!
 • Neskáčte do reči osobe, ktorá s vami robí pohovor!

Dodatočné informácie

Sekcia často kladené otázky vám pomôže s ďalšími otázkami. Svoje žiadosti zasielajte výhradne elektronicky prostredníctvom nášho pracovného portálu. Nájdete tam všetky aktuálne voľné pracovné miesta a príležitosti v rámci celého sveta. Máte ďalšie otázky? Použite náš kontaktný formulár.

Zistite viac o svojej budúcnosti v spoločnosti Henkel

Tváre rôznych zamestnancov spoločnosti Henkel. Vyžaruje z nich sebavedomie a usmievajú sa.

Poďme spoločne priniesť zmenu

Kariéra v našej spoločnosti znamená rast v energickej a rôznorodej kultúre založenej na dôvere a spolupatričnosti a možnosť realizovať nové idey v praxi. 
Máte odvahu prispievať k zmenám? Ozvite sa nám.