gettyimages-1284836641-1-


We are 
pioneers 
at 
heart


for the 
good 
of


generations 

Naše poslanie zhmotnené v sloganeWe are pioneers at heart for the good of generationsje základným kameňom našej strategickej agendy pre zmysluplný rast. Formuje a vedie náš transformačný proces. Teraz chceme túto zmenu zviditeľniť a posilniť našu značku novým a odvážnym pozicioningom: Henkel ukazuje, ako meniť a zlepšovať život každý deň. Dnes a pre ďalšie generácie. Prostredníctvom našich značiek a technológií, prostredníctvom našich tímov na celom svete.

Nový dizajn značky Henkel v sebe spája dedičstvo s ambicióznou budúcnosťou: spoločnými silami budovať zmysluplnú a udržateľnú budúcnosť postavenú na našich kľúčových silných stránkach.


PREDSTAVTE SI,ŽE SA VÁS VNÚČATÁ OPÝTAJÚ, ČO ZNAMENÁ„VYHODIŤ“

Mountain

Ešte tam nie sme, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme žili vo svete, kde sa obaly recyklujú alebo používajú stále znovu a znovu.

PREDSTAVTE SI, ŽEOBEHOVÉ HOSPO­DÁRSTVOJE JEDNODUCHO LEHOSPO­DÁRSTVO.

Bridge

Ešte tam nie sme, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme žili vo svete, kde žiadne plasty nekončia v životnom prostredí.

PREDSTAVTE SI,ŽE SA ZAJTRA OBZRIETE SPÄŤ A UVIDÍTE ZMENU,KU KTOREJ STE PRISPELI UŽ DNES.

Laboratory

Ešte tam nie sme, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme žili vo svete, kde klíma už nie je v kríze. Náš príspevok: do roku 2030 sa stať klimaticky pozitívnou firmou.

PREDSTAVTE SIŠATY VYPRATÉ LENS NIEKOĽKÝMI KVAPKAMI VODY.

Laundry

Ešte tam nie sme, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme žili vo svete, kde pri praní nespotrebujete takmer žiadnu vodu a energiu.

PREDSTAVTE SIVLASOVÚ KOZMETIKUPRISPÔSO­BENÚVÁŠMUSKUTOČNÉMU JA.

Beauty

Ešte tam nie sme, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme žili vo svete, kde je každý produkt prispôsobený vašim individuálnym potrebám a preferenciám.

PREDSTAVTE SIAUTO NABITÉ ZAPÁR SEKÚND.

Adhesives Charging

Ešte tam nie sme, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme žili vo svete, kde auto nabijete rýchlejšie, než ho natankujete. Naše high-tech riešenia pomáhajú vyrábať lepšie a bezpečnejšie batérie.

PREDSTAVTE SI,ŽE ROZDIELYNÁS BUDÚ ZBLIŽOVAŤ.

Basketball

Ešte tam nie sme, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme žili vo svete, kde jedinečnosť každého z nás pomáha spoločne dosiahnuť viac.

PREDSTAVTE SIVZDELÁVANIE, KTORÉ VEDIE KROVNOSTI.

Greenhouse

Ešte tam nie sme, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme žili vo svete, kde má každý možnosť naplniť svoj potenciál vďaka vzdelaniu.

Zoznámte sa s naším novým dizajnom v Henkel Brand Hube

Nový dizajn našej značky je navrhnutý pre budúcnosť. Je dynamický, farebný a ľahko sa používa. Možno ho flexibilne použiť bez toho, aby oslaboval to, čo robí našu značkou silnou a odlíšiteľnou: naše ikonické logo, červená a biela farba značky Henkel a nové, jedinečné a vysoko flexibilné písmo sú zárukou, že našu značku každý okamžite spozná.

Rozmanitosť spoločnosti Henkel – jej obchodných divízií, produktov a ľudí – bola vždy kľúčom k nášmu úspechu. Takto by mala byť vnímaná aj naša značka. Preto sme sa otvorili svetu farieb, zaviedli písmo novej generácie a začali čerpať z nekonečných možností digitálneho umenia.