Partneri a dodávatelia

Intenzívna spolupráca s partnermi a dodávateľmi naprieč celým hodnotovým reťazcom je našou konkurenčných výhodou.

Vývoj inovatívnych produktov a presadzovanie udržateľnosti sú dvomi zásadnými prvkami našej stratégie, pričom naši partneri a dodávatelia hrajú v obidvoch kľúčovú úlohu. V snahe prísť s novými nápadmi a posilniť ich úspešné využitie neustále prekračujeme bezprostredné hranice našej firmy a hľadáme možnosti na vybudovanie strategických partnerstiev so širokým spektrom cieľových skupín.

Spoločnosť Henkel momentálne spolupracuje s dodávateľmi a inými obchodnými partnermi zo zhruba 130 krajín sveta. Viac než 70 percent nášho objemu nákupu pochádza z členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zároveň však pri nakupovaní čoraz častejšie vstupujeme na nové trhy v krajinách, ktoré nie sú členmi tejto organizácie. Nezáleží nám totiž na tom, z ktorej krajiny pochádza náš dodávateľ či obchodný partner, avšak od každého očakávame, že bude konať v súlade s etickými princípmi a hodnotami našej spoločnosti. Preto sú naše požiadavky na dodávateľov rovnaké v každej krajine. Jednou z našich požiadaviek je napríklad aj snaha dodávateľa správať sa a podnikať udržateľne.

Partneri

Spoločnosť Henkel sa snaží vybudovať rôzne strategické vzťahy s vybranými partnermi tak, aby boli výzvou pre naše inovatívne podnikanie. Náš rastový potenciál teda neustále rozširujeme rozvíjaním našich strategických partnerstiev.

Dôležitým prvkom našej stratégie výskumu a vývoja je „otvorená inovácia“. Naplno využívame našu celosvetovú sieť výskumníkov a vývojárov, pričom externí partneri – medzi ktorých patria napríklad univerzity, výskumné inštitúty, dodávatelia a zákazníci – hrajú veľmi dôležitú rolu v našom procese inovácie produktov. Naši zákazníci nie sú pre nás len zdrojom nových nápadov a cenných rád, ale zároveň rýchlym krokom poháňajú náš výskum a projekty vpred.

Dodávatelia

S našimi dodávateľmi úzko spolupracujeme, aby sme neustále udržiavali vysokú úroveň kvality, efektivity, zodpovednosti a udržateľnosti.

Naše globálne obstarávanie zabezpečuje vysokú kvalitu a súčasne aj efektívnosť nákladov, vďaka čomu môžeme našim zákazníkom ponúkať tie najlepšie produkty vo svojej kategórii. Dlhodobé obchodné partnerstvá uzatvárame len s dodávateľmi, ktorí majú najväčší potenciál z hľadiska inovácie a optimalizácie výrobných nákladov a logistických procesov.