gettyimages-1185878319-170667a

DIGITALIZÁCIA

Nové modely podnikania a spolupráce, vytváranie jedinečného zákazníckeho zážitku a inteligentné využívanie dát a technológií: formujeme trhy zajtrajška pomocou digitalizácie.

Spojte sa s nami

VEDIEME TRHY DNEŠKA
FORMUJEME TRHY ZAJTRAJŠKA

Digitalizácia je rozhodujúcim prvkom nášho strategického rámca pre zmysluplný rast, je teda kľúčom k budúcnosti spoločnosti Henkel. Vďaka digitalizácii prinášame zákazníkom a spotrebiteľom pridanú hodnotu. Vyvíjame nové modely podnikania pre celé priemyselné odvetvie a rozširujeme dátovú integráciu v našej spoločnosti. Darí sa nám to vďaka jasnému zameraniu na digitalizáciu podnikania a vďaka našej digitálnej organizácii Henkel dx, ktorá je motorom našej digitálnej transformácie a nových modelov podnikania založených na moderných technológiách.

MODELY PODNIKANIA ZALOŽENÉ NA TECHNOLÓGIÁCH


Digital Business

Od umelej inteligencie cez rozšírenú realitu až po 3D tlač: využívame digitálne technológie a vlastné odborné znalosti, aby sme svoju transformáciu na Priemysel 4.0 posunuli ešte ďalej. Optimalizujeme svoje podnikanie – vytvárame trvalé pridané hodnoty pre spotrebiteľov, zákazníkov a partnerov v rôznych priemyselných odvetviach.

INOVÁCIE VĎAKA SPOLUPRÁCI


Open Innovation & Ventures

V spoločnosti Henkel sa opierame o otvorené inovácie a spoločné podnikanie. Vyhľadávame a investujeme do startupov na celom svete, aby sme s nimi spolupracovali na implementácii projektov digitálnej transformácie. Pre naše obchodné divízie sú neoceniteľným zdrojom inovatívnych technológií a riešení.

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA


Digital Transformation

Na čele zrýchlenia našej digitálnej transformácie stojí divízia Henkel dx. S využitím digitálnych technológií a dát vytvárame dodatočnú pridanú hodnotu pre zákazníkov a spotrebiteľov a zvyšujeme účinnosť a efektívnosť vlastných procesov.