Často kladené otázky

Príležitosti v spoločnosti Henkel

„Duch Henklu“

Hovorí sa, že je dôležité zúčastniť sa. My v spoločnosti Henkel však hráme, aby sme zvíťazili. Práve táto extra dávka motivácie, ambicióznosti a vášne spája bezmála 48 000 zamestnancov spoločnosti Henkel po celom svete. Môžete to vidieť vo všetkých našich obchodných divíziách, na každej pracovnej pozícii a na všetkých úrovniach našej spoločnosti.

Úspech spoločnosti Henkel stojí na ľuďoch, ktorí sú otvorení novým zážitkom – ľuďoch s podnikateľským duchom, ktorí vo svete hľadajú nové nápady pre naše inovatívne značky a popredné technológie.

Henkelanov na celom svete zjednocuje spoločná myšlienka: sme jeden tím. A práve to je „duchom Henklu“.

Získali sme si vašu pozornosť, ste zvedaví a chcete sa dozvedieť viac?

Spojte sa s nami – či už osobne na niektorej z našich akcií alebo ešte dnes prostredníctvom internetu na stránkach www.henkel.sk/jobsAktuálne pracovné ponuky nájdete na našej internetovej stránke v časti “Kariéra” -> “Vyhľadať pracovné ponuky”.
Pozrite si naše podnetné kariérne príležitosti a zašlite nám svoju žiadosť cez www.henkel.sk/jobs.

Všetky aktuálne voľné pracovné pozície v spoločnosti Henkel nájdete na www.henkel.sk/jobs

Vyplňte si svoj profil na našom pracovnom portáli a aktivujte si funkciu „job agent“. Na základe informácií vo vašom profile budete v budúcnosti dostávať informácie o nových pracovných pozíciách. Prajeme vám veľa šťastia (Informácie v angličtine).

Postup pri podávaní žiadosti zamestnanie

YouTube Thumbnail How to apply at Henkel: A step-by-step guide (Thumbnail)

Keďže je náš postup žiadosti o zamestnanie štandardizovaný, kandidátom odporúčame, aby si vyplnili svoj profil na: www.henkel.com/career.
Ak nájdete pozíciu, o ktorú máte záujem, a spĺňate naše podmienky, jednoducho nám zašlite svoju elektronickú žiadosť. Je to jednoduché! Želáme vám veľa šťastia.

Najdôležitejší je váš životopis (CV) a certifikáty. Náš online systém vám umožňuje vytvoriť si svoj vlastný jedinečný profil, ktorým nás presvedčíte o tom, že ste pre nás ten správny kandidát.

Zašlite nám všetky potrebné dokumenty, ktoré súvisia s vašou žiadosťou (napr. záznamy z pracovných stáží, diplom a dokumenty súvisiace s vaším vzdelaním), v digitálnej podobe vo formáte PDF.

Áno – jednoducho vyplňte svoj profil v našom online systéme. Keď už bude váš profil pripravený, môžete sa uchádzať o viacero pozícií.

Vašu žiadosť spracuje náborový tím. Preto neuvádzame žiaden priamy kontakt. V takomto prípade použite všeobecné oslovenie, napríklad: „Všetkým zainteresovaným stranám“ alebo „Vážená/ý pani/pán“.

Áno, prosím. Keďže Henkel je medzinárodnou spoločnosťou, budete pracovať s kolegami v rámci celého sveta a angličtina je naším oficiálnym firemným jazykom. Vo všeobecnosti platí: žiadosť píšeme v rovnakom jazyku, v akom je napísaná pracovná ponuka.

Áno. Všetky pracovné pozície v našom systéme sú vždy voľné a zo systému ich odstránime, až po ich obsadení. Stáže ponúkame každoročne, takže daná pozícia je zobrazená po celý čas. Netrápte sa presným dátumom nástupu.

Členovia nášho náborového tímu vám ochotne poskytnú odpovede na všetky otázky súvisiace s vašou žiadosťou. Tu ich môžete kontaktovať.

Ak máte technické otázky, prípadne otázky týkajúce sa procesu vypĺňania online žiadosti, kliknite tu

To môže do istej miery závisieť od typu pozície. Medzi odoslaním vašej žiadosti a nástupom zvyčajne uplynie len niekoľko týždňov. Pokiaľ ide o stáže, mali by ste si žiadosť zaslať štyri až šesť mesiacov vopred. Tu si môžete prečítať viac o procese spracovania žiadostí a výbere kandidátov v spoločnosti Henkel.

Každá pozícia, ktorú máme v rámci spoločnosti Henkel voľnú, je jedinečná. Nájsť vhodného kandidáta je dôležité pre obe strany – pre spoločnosť aj daného prijatého kandidáta. Chceme si byť istí, že aj kandidát, aj spoločnosť sú pre seba navzájom vhodnou voľbou. Kandidátom poskytujeme spätnú väzbu počas celého procesu.

Prax

Každý, kto má záujem o prax v našej spoločnosti, prípadne o integrovaný študijný program, by si mal zaslať online žiadosť. Je to rýchle a šetrí to váš čas a peniaze. 

Ak sa zaúčate v rámci školiaceho centra alebo prevádzky, vaše školenie bude prebiehať denne 7,5 hodiny. V prípade odborných škôl a univerzít sa pracovná doba odvíja od vášho rozvrhu.

Áno, v spoločnosti Henkel sú k dispozícii aj stáže pre žiakov. Počet miest je však obmedzený. Všetky ponuky stáží nájdete na našom pracovnom portáli – zašlite si online žiadosť.

Stáž

Dátumy našich stáží sú flexibilné a neviažu sa na váš rozvrh počas semestra. Prosím, zašlite si žiadosť aspoň 4 až 6 mesiacov vopred, keďže mnohé z pozícií obsadzujeme vopred.

Ponúkame vám stáže v našich obchodných, chemických i technologických divíziách.
Ponúkame vám stáže v oblastiach:

  • Marketing, predaj, prieskum trhu
  • Nákup, logistika, riadenie dodávateľských služieb
  • Financie, účtovníctvo, kontroling
  • Ľudské zdroje, firemná komunikácia, IT a právo
  • Vývoj výrobkov, výskum a analytika, obalový manažment

Zoznam našich voľných pozícií na stáž nájdete na našej internetovej stránke v časti Ponuky práce a Žiadosť. Ponuky práce a Žiadosť. Prosím, zašlite svoju žiadosť štyri až šesť mesiacov pred plánovanou stážou, pretože množstvo pozícií už môže byť obsadených.

Áno, môžete. Praktické skúsenosti sú najlepším spôsobom ako podnietiť tvorivosť, inšpiráciu a motiváciu pre úspešnú záverečnú prácu – predovšetkým v takej skvelej spoločnosti ako Henkel. Majte na pamäti, že zvyčajne neponúkame zoznam tém, keďže očakávame konkrétne návrhy od vás. Väčšina kandidátov na spoluprácu v oblasti písania záverečnej práce už u nás predtým absolvovala stáž. 

Priamy nástup

V spoločnosti Henkel ponúkame širokú škálu kariérnych príležitostí. Pozrite si aktuálne pracovné ponuky na našej internetovej stránke alebo facebookovej stránke Henkel Careers.

Určite vás poteší to, čo tam uvidíte! 

Spoločnosť Henkel ponúka absolventom množstvo možností na odštartovanie ich profesijnej kariéry – vrátane medzinárodných príležitostí a rotácie pracovných miest.

Absolventi u nás zvyčajne priamo naskočia do pracovného procesu, čo má mnohé výhody, medzi ktoré okrem iného patrí aj:

  • Zodpovednosť počnúc prvým dňom
  • Komplexná praktická práca a zaškolenie od priameho nadriadeného
  • Na mieru šitý program vzdelávania a individuálneho rozvoja
  • Rotácia pracovných pozícií v trvaní šesť mesiacov v období prvých dvoch rokov

Náš talent manažment je založený na filozofii „Trikrát dva“: u nás majú nadaní ľudia možnosť pracovať v rámci najmenej dvoch pozícií, dvoch obchodných oblastí a dvoch rôznych krajín. Dôvodom takéhoto prístupu je naše presvedčenie, že pracovať na rôznych pozíciách, v odlišných obchodných divíziách a funkciách je dobré pre váš osobný rozvoj, a navyše vám to pomáha vnímať Henkel ako globálnu spoločnosť.

Tu nájdete ďalšie informácie o našich zaškoľovacích programoch.
 

Vy v spoločnosti Henkel

Spoločnosť Henkel vám ponúka širokú škálu príležitostí na odborné vzdelávanie, či už v rámci daného regiónu alebo na celosvetovej úrovni, vďaka čomu vás už dnes pripraví na výzvy zajtrajška. Henkel Global Academy organizuje semináre po celom svete v spolupráci so známymi vzdelávacími inštitúciami zameranými na obchod. Zamestnanci spoločnosti Henkel majú možnosť využiť širokú ponuku e-learningových kurzov, ktoré pripravuje Henkel eCademy.

Máte záujem o viac informácií o našich tréningových programoch? Kliknite sem

Áno, vlastne sa to v rámci spoločnosti Henkel od vás aj očakáva. Naši nadaní zamestnanci majú byť flexibilní a mobilní ľudia. To pomáha našej spoločnosti na širokej, svetovej úrovni.

Naša filozofia Trikrát je v súlade s týmto očakávaním, pretože vám umožňuje pracovať aspoň v rámci dvoch rôznych pozícií, obchodných oblastí a krajín. Dôvodom takéhoto prístupu je naše presvedčenie, že pracovať na rôznych pozíciách, v odlišných obchodných divíziách a funkciách je dobré pre váš osobný rozvoj, a navyše vám to pomáha vnímať Henkel ako globálnu spoločnosť.

Tu môžete získať ďalšie informácie ohľadom našich zaškoľovacích programov. 

Áno. Ak ste nadaní, ambiciózni, iniciatívni a máte zmysel pre dobrodružstvo, vynikajúce akademické výsledky, ale chýbajú vám finančné prostriedky na to, aby ste vo svojom štúdiu pokračovali, naša nadácia Dr. Josta Henkela vám môže poskytnúť potrebnú podporu. Ak chcete vedieť viac o našej Nadácii, kliknite tu.

Áno, naši stážisti môžu byť nominovaní do programu pre absolventov stáží s názvom Henkel Career Track, ktorý je určený pre našich najnadanejších a najúspešnejších stážistov. Ak chcete vedieť viac o našom programe Henkel Career Track, kliknite sem

Zistite viac o svojej budúcnosti v spoločnosti Henkel

Tváre rôznych zamestnancov spoločnosti Henkel. Vyžaruje z nich sebavedomie a usmievajú sa.

Poďme spoločne priniesť zmenu

Kariéra v našej spoločnosti znamená rast v energickej a rôznorodej kultúre založenej na dôvere a spolupatričnosti a možnosť realizovať nové idey v praxi. 
Máte odvahu prispievať k zmenám? Ozvite sa nám.