Inovácie vďaka spolupráci

Spoločne formujeme budúcnosť: investujeme do startupov a spoliehame sa na otvorené inovácie, ktorých výsledkom sú nové nápady a partnerstvá. V spolupráci s rozrastajúcou sa sieťou partnerov vyvíjame digitálne biznis modely a priekopnícke technologické riešenia. 

Otvorenosť je kľúčom k úspešným inováciám. Na podporu vývoja sľubných inovácií v našich obchodných divíziách investujeme nielen do nášho interného inovačného potenciálu. Opierame sa aj o otvorenú spoluprácu a otvorené inovácie formou spolupráce s externými partnermi, ako sú inovatívne startupy a ďalšie subjekty pôsobiace v našom ekosystéme, pri rozvoji a podpore spoločných ideí, navzájom sa inšpirujeme a podporujeme. Pomáhajú nám v tom naše inkubátory a inovačné centrá, spolu s našimi znalosťami a skúsenosťami v oblasti rizikového kapitálu.

OTVORENÉ INOVAČNÉINICIATÍVY


Consumer

Aktívne spolupracujeme a budujeme partnerstvá so startupmi v spotrebiteľskom aj priemyselnom sektore. Kľúčom k úspechu je rovnocenná spolupráca: chceme spájať to najlepšie z oboch svetov, aby sme dosiahli výsledky s pozitívnym prínosom pre obe strany. Okrem realizácie konkrétnych projektov spoločnosť Henkel takto získava dôležité informácie, originálne nápady a novú inšpiráciu. Startupy, na druhej strane, môžu získať prístup na svetové trhy, podnikateľské know-how a príležitosť investovať. Na zrýchlenie digitálnych inovácií sme vytvorili vlastné kreatívne centrá. Opierame sa tiež o inovačné centrá, ktoré prinášajú inovatívne riešenia pre našu digitálnu transformáciu.

FIREMNÉINVESTOVANIE


Consumer

Máte skvelý nápad? V rámci svojich firemných investičných aktivít investujeme do mladých digitálnych a technologických startupov s vysokým rastovým potenciálom na celom svete. Ak sa ich koncept spoločnosti Henkel hodí, poskytneme im kapitál, prístup k našej sieti odborníkov a výhody dlhoročných skúseností z pôsobenia v našich hlavných globálnych oblastiach podnikania. Spoločnosť má dve investičné jednotky na podporu spolupráce s externými inovatívnymi spoločnosťami: Henkel Tech Ventures a Henkel dx Ventures.

Henkel Tech Ventures

Henkel Tech Ventures je investičná odnož divízie Adhesive Technologies, ktorá investuje najmä do startupov, ktoré prinášajú inovatívne riešenia v oblasti výskumu materiálov či v oblasti digitálnych biznis modelov. Investovala napríklad do spoločností, ktoré vyvíjajú senzorové technológie pre výrobu, a do odvetvia 3D tlače.

Henkel dx Ventures

Henkel dx Ventures je investičnou jednotkou Henkel dx, ktorá investuje do digitálnych biznis modelov, ako sú priame spotrebiteľské platformy v sektore elektronického predaja. Spoločne so startupmi, odborníkmi na prieskum trhu, technologickými gigantmi a spotrebiteľmi vytvárame inovácie zamerané na rýchloobrátkový spotrebný tovar.