Moja zbierka

Profil Spoločnosti

Spoločnosť Henkel bola založená v roku 1876. Ľudia na celom svete dôverujú jej inováciám, značkám a technológiám. Vo fiškálnom roku 2016 spoločnosť dosiahla obrat vo výške cca 18.7 miliardy eur a prevádzkový zisk vo výške 3.2 miliardy eur (upravený o jedno- razové zisky a poplatky ako aj reštrukturalizačné náklady). Spoločnosť, ktorá je kóto- vaná medzi firmami DAX-30, má sídlo v nemeckom Düsseldorfe. Henkel zamestnáva na celom svete viac ako 50 000 ľudí, z ktorých viac ako 80% pracuje mimo Nemecka. Henkel tak predstavuje jednu z najmedzinárodnejších nemeckých spoločností.

Henkel Slovensko

Henkel Slovensko má približne 1600 zamestnancov a momentálne sídli v troch budovách v Bratislave. Henkel stojí za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravi- delne používate, ako napríklad Persil, Silan, Schwarzkopf, Fa, Loctite či Ceresit. Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky).

V roku 2016 dosiahla spoločnosť na domácom trhu obrat vo výške 82,8 milióna eur.

Tri globálne pôsobiace obchodné divízie

Obchodná divízia Adhesive Technologies je svetovým lídrom na trhu s lepidlami, tmelmi a funkčnými nátermi pre spotrebiteľov, remeselníkov a priemyselné použitie. Spoločnosť Henkel ponúka výrobky na rôznorodé použitie, aby tak uspokojila potreby rôznych cieľových skupín – nielen spotrebiteľov, ale aj remeselníkov a priemyselné podniky. V roku 2016 dosiahla táto obchodná divízia obrat vo výške 8 961 miliónov eur, čo predstavuje 48% celkového obratu spoločnosti.

Výrobky obchodnej divízie Beauty Care sú dostupné na celom svete. Beauty Care predstavuje značkové výrobky z oblasti farbenia vlasov, vlasového stylingu, starostlivosti o vlasy, starostlivosti o pokožku, ústnu hygienu či toaletných potrieb. Navyše sme jedným z najväčších dodávateľov výrobkov pre kadernícke salóny. V roku 2016 dosiahla táto obchodná divízia obrat vo výške 3 838 miliónov eur, čo predstavuje 20% celkového obratu spoločnosti.

Divízia Laundry & Home Care zastávala v rámci spoločnosti Henkel vždy významnú pozíciu: Príbeh o úspechu našej spoločnosti sa začal písať práve s výrobkom z tejto divízie. Portfólio Laundry Care zahŕňa nielen vysoko efektívne a špecializované pracie prostriedky, ale aj aviváže, zosilňovače pracích účinkov a iné výrobky určené na starostlivosť o tkaniny. Portfólio Home Care zahŕňa výrobky na ručné a automatické umývanie riadu, čistiace prostriedky pre kúpeľňu, WC a domácnosť, ďalej čistiace prostriedky na sklo a iné špecializované čističe. Vo vybraných regiónoch máme v ponuke tiež osviežovače a spreje proti hmyzu určené pre použitie v domácnosti. V roku 2016 dosiahla divízia Laundry & Home Care obrat vo výške 5 795 miliónov eur, čo predstavuje 31% celkového obratu spoločnosti. 

Naša vízia

„Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty” je naším cieľom a záväzkom, ktorý spája nás všetkých, ktorí pracujeme v spoločnosti Henkel. Chceme tvoriť hodnotu – pre našich zákazníkov a spotrebiteľov, naše tímy a našich ľudí, pre našich akcionárov ako aj pre spoločnosť ako celok a pre komunity, kde podnikáme. Na dosiahnutie tohto cieľa zamestnanci spoločnosti Henkel vždy vynaložia svoje nadšenie, hrdosť a pracovné nasadenie.

Naša firemná kultúra a náš cieľ, vízia, misia a hodnoty, ktoré si vážime spájajú našich rôznorodých zamestnancov a poskytujú jasný a zreteľný kultúrny a hodnotový rámec a usmernenie. Globálne záväzné pravidlá správania sa sú konkretizované vo viacerých etických kódexoch, ktoré poskytujú usmernenie v oblasti správania sa a konania našich zamestnancov vo všetkých odvetviach našich aktivít a vo všetkých oblastiach sveta kde podnikáme.

Stratégia

Pri formovaní našej budúcnosti sa riadime jasnou a dlhodobou stratégiou, ktorá je založená na našich cieľoch, našej vízii, misii a hodnotách.

Plánujeme generovať trvalo udržateľný a rentabilný rast súvisle až do roku 2020 a v nasledujúcich rokoch. Aby sme dosiahli tento cieľ, chceme sa viac zamerať na zákazníkov, byť viac inovatívni, agilní a ešte viac využívať digitálnu sféru. Okrem toho chceme presadzovať trvalú udržateľnosť v rámci všetkých našich podnikateľských aktivít, posilňujúc tak našu pozíciu lídra aj do budúcnosti.

Jasná stratégia so štyrmi prioritami:

  • Podpora rastu
  • Zrýchlenie digitalizácie
  • Zvýšenie agility
  • Financovanie rastu

3:04min.

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

19.9.2014

Zobrazenia:

Fotografie

Služby a dokumenty na stiahnutie

Ďalšie informácie