Profil Spoločnosti

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. Spoločnosť má sídlo v nemeckom Düsseldorfe. Henkel zamestnáva na celom svete okolo 53 000 zamestnancami, z ktorých okolo 85 % pracuje mimo Nemecka. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach.

V roku 2020 spoločnosť Henkel vykázala tržby vo výške 19,3 miliárd eur a prevádzkový zisk 2,6 miliardy eur (očistený o jednorazové zisky / poplatky a náklady na reštrukturalizáciu).

Henkel Slovensko

Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky). Sídlime v Bratislave, kde sa okrem obchodných divizií nachádza aj naše expertná pobočka Global Business Solutions+ Bratislava (v minulosti známa ako Centrum zdieľaných služieb Bratislava). V súčastnosti Henkel Slovensko zamestnáva takmer 1 900 zamestnancov a aj vďaka nášmu Global Business Solutions+ Bratislava patríme k strategickým lokalitám pobočiek spoločnosti Henkel. 

Po celom svete stojíme za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Pur, Somat, Bref, Schwarzkopf, Nature Box, Fa, Loctite, Pritt či Ceresit.

Naša vízia

„Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty” je naším cieľom a záväzkom, ktorý spája nás všetkých, ktorí pracujeme v spoločnosti Henkel. Chceme tvoriť hodnotu – pre našich zákazníkov a spotrebiteľov, naše tímy a našich ľudí, pre našich akcionárov ako aj pre spoločnosť ako celok a pre komunity, kde podnikáme. Na dosiahnutie tohto cieľa zamestnanci spoločnosti Henkel vždy vynaložia svoje nadšenie, hrdosť a pracovné nasadenie.

Naša firemná kultúra a náš cieľ, vízia, misia a hodnoty, ktoré si vážime spájajú našich rôznorodých zamestnancov a poskytujú jasný a zreteľný kultúrny a hodnotový rámec a usmernenie. Globálne záväzné pravidlá správania sa sú konkretizované vo viacerých etických kódexoch, ktoré poskytujú usmernenie v oblasti správania sa a konania našich zamestnancov vo všetkých odvetviach našich aktivít a vo všetkých oblastiach sveta kde podnikáme.

Strategický rámec

V spoločnosti Henkel formujeme našu budúcnosť na základe dlhodobého strategického rámca založeného na našom cieli, našej vízii, našom poslaní a hodnotách.

Tento rámec nám pomôže vyhrať dvadsiate roky s jasným zameraním na cieľavedomý rast. Znamená to vytvoriť jedinečnú hodnotu pre zákazníka a spotrebiteľa, aby sme dokázali prerásť naše trhy, posilnili vedúce postavenie v udržateľnosti a umožnili našim zamestnancom rásť profesionálne a osobnostne prostredníctvom práce v spoločnosti Henkel.

Hlavnými prvkami nášho strategického rámca sú víťazné portfólio, konkurenčná výhoda v oblasti inovácií, udržateľnosti, digitálnych ako aj pro-budúcnosť operačných modelov, ktoré sú podložené pevným základom kultúry spolupráce a silných ľudí.

Služby a dokumenty na stiahnutie