Profil Spoločnosti

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 145 úspešných rokov. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. Spoločnosť má sídlo v nemeckom Düsseldorfe. Henkel zamestnáva na celom svete viac ako 48 000 zamestnancov, z ktorých okolo 83 % pracuje mimo Nemecka. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach.

V roku 2023 spoločnosť Henkel vykázala tržby vo výške 21,5 miliárd eur a prevádzkový zisk 2,6 miliardy eur (očistený o jednorazové zisky / poplatky a náklady na reštrukturalizáciu).

Henkel Slovensko

Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Henkel Consmer Brands (Kozmetika a Laundry & Home Care: Pracie a čistiace prostriedky). Sídlime v Bratislave, kde sa okrem obchodných divizií nachádza aj naše expertná pobočka Global Business Solutions+ Bratislava (v minulosti známa ako Centrum zdieľaných služieb Bratislava). V súčastnosti Henkel Slovensko zamestnáva takmer 1 900 zamestnancov a aj vďaka nášmu Global Business Solutions+ Bratislava patríme k strategickým lokalitám pobočiek spoločnosti Henkel. Po celom svete stojíme za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Pur, Somat, Bref, Schwarzkopf, Nature Box, Fa, Loctite, Pritt či Ceresit.

Naša firemná kultúra

Účel našej spoločnosti vyjadruje, čo nás v spoločnosti Henkel spája: Pioneers at heart for the good of generations. Sme rozmanitý tím, ktorý sa okolo 48 000 kolegov na celom svete, a snažíme sa prostredníctvom svojich výrobkov, služieb a riešení obohacovať a zlepšovať každodenný život ľudí. Náš účel vychádza z našich koreňov a do budúcnosti prináša rozsiahle dedičstvo inovácií, zodpovednosti a udržateľnosti. Naše každodenné rozhodnutia a činnosti vychádzajú z našich spoločných hodnôt a záväzkov vedenia.

Náš účel:

Pioneers at heart for the good of generations

Naše hodnoty:

Naše hodnoty usmerňujú to, čo robíme, ako sa rozhodujeme a ako konáme.

Strategický rámec

V spoločnosti Henkel formujeme našu budúcnosť na základe dlhodobého strategického rámca založeného na našom cieli a našich hodnotách.

Tento rámec nám pomôže vyhrať dvadsiate roky s jasným zameraním na cieľavedomý rast. Znamená to vytvoriť jedinečnú hodnotu pre zákazníka a spotrebiteľa, aby sme dokázali prerásť naše trhy, posilnili vedúce postavenie v udržateľnosti a umožnili našim zamestnancom rásť profesionálne a osobnostne prostredníctvom práce v spoločnosti Henkel.

Hlavnými prvkami nášho strategického rámca sú víťazné portfólio, konkurenčná výhoda v oblasti inovácií, udržateľnosti, digitálnych ako aj pro-budúcnosť operačných modelov, ktoré sú podložené pevným základom kultúry spolupráce a silných ľudí.

Služby a dokumenty na stiahnutie

Zuzana_Kanuchova_mod
Zuzana Kanuchova Henkel Corporate Communications Czech Republic, Slovakia, Hungary zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky