Profil Spoločnosti

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. Spoločnosť má sídlo v nemeckom Düsseldorfe. Henkel zamestnáva na celom svete viac ako 52,000 ľudí, z ktorých okolo 85 % pracuje mimo Nemecka. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach.

Vo fiškálnom roku 2019 spoločnosť dosiahla obrat vo výške viac ako 20 miliárd eur a prevádzkový zisk vo výške okolo 3,2 miliardy eur (upravený o jednorazové zisky a poplatky ako aj reštrukturalizačné náklady).


Henkel na Slovensku

Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky). Sídlime v troch budovách v Bratislave. V súčastnosti sme narástli na viac ako 1,900 zamestnancov a vďaka nášmu Centru zdieľaných služieb sa stávame strategickou lokalitou spoločnosti Henkel. Po celom svete stojíme za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Pur, Bref, Schwarzkopf, Nature Box, Fa, Loctite, Pritt či Ceresit.

V roku 2019 dosiahla spoločnosť na domácom trhu obrat vo výške 99,8 milióna eur.

Tri globálne pôsobiace obchodné divízie

Obchodná divízia Adhesive Technologies je lídrom na trhu s lepidlami, tmelmi a funkčnými nátermi pre spotrebiteľov, remeselníkov a priemyselné použitie. Spoločnosť Henkel ponúka výrobky na rôznorodé použitie, aby tak uspokojila potreby rôznych cieľových skupín – nielen spotrebiteľov, ale aj remeselníkov a priemyselné podniky. V roku 2019 dosiahla táto obchodná divízia obrat vo výške 9,461 miliónov eur, čo predstavuje 47% celkového obratu spoločnosti.

Výrobky obchodnej divízie Beauty Care sú dostupné na celom svete. Beauty Care predstavuje značkové výrobky z oblasti farbenia vlasov, vlasového stylingu, starostlivosti o vlasy, starostlivosti o pokožku, ústnu hygienu či toaletných potrieb. Navyše sme jedným z najväčších dodávateľov výrobkov pre kadernícke salóny. V roku 2019 dosiahla táto obchodná divízia obrat vo výške 3,877 miliónov eur, čo predstavuje 19% celkového obratu spoločnosti.

Divízia Laundry & Home Care zastávala v rámci spoločnosti Henkel vždy významnú pozíciu: Príbeh o úspechu našej spoločnosti sa začal písať práve s výrobkom z tejto divízie. Portfólio Laundry Care zahŕňa nielen vysoko efektívne a špecializované pracie prostriedky, ale aj aviváže, zosilňovače pracích účinkov a iné výrobky určené na starostlivosť o tkaniny. Portfólio Home Care zahŕňa výrobky na ručné a automatické umývanie riadu, čistiace prostriedky pre kúpeľňu, WC a domácnosť, ďalej čistiace prostriedky na sklo a iné špecializované čističe. Vo vybraných regiónoch máme v ponuke tiež osviežovače a spreje proti hmyzu určené pre použitie v domácnosti. V roku 2019 dosiahla divízia Laundry & Home Care obrat vo výške 6,656 miliónov eur, čo predstavuje 33% celkového obratu spoločnosti.

Naša vízia

„Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty” je naším cieľom a záväzkom, ktorý spája nás všetkých, ktorí pracujeme v spoločnosti Henkel. Chceme tvoriť hodnotu – pre našich zákazníkov a spotrebiteľov, naše tímy a našich ľudí, pre našich akcionárov ako aj pre spoločnosť ako celok a pre komunity, kde podnikáme. Na dosiahnutie tohto cieľa zamestnanci spoločnosti Henkel vždy vynaložia svoje nadšenie, hrdosť a pracovné nasadenie.

Naša firemná kultúra a náš cieľ, vízia, misia a hodnoty, ktoré si vážime spájajú našich rôznorodých zamestnancov a poskytujú jasný a zreteľný kultúrny a hodnotový rámec a usmernenie. Globálne záväzné pravidlá správania sa sú konkretizované vo viacerých etických kódexoch, ktoré poskytujú usmernenie v oblasti správania sa a konania našich zamestnancov vo všetkých odvetviach našich aktivít a vo všetkých oblastiach sveta kde podnikáme.

Strategický rámec

V spoločnosti Henkel formujeme našu budúcnosť na základe dlhodobého strategického rámca založeného na našom cieli, našej vízii, našom poslaní a hodnotách.

Tento rámec nám pomôže vyhrať dvadsiate roky s jasným zameraním na cieľavedomý rast. Znamená to vytvoriť jedinečnú hodnotu pre zákazníka a spotrebiteľa, aby sme dokázali prerásť naše trhy, posilnili vedúce postavenie v udržateľnosti a umožnili našim zamestnancom rásť profesionálne a osobnostne prostredníctvom práce v spoločnosti Henkel.

Hlavnými prvkami nášho strategického rámca sú víťazné portfólio, konkurenčná výhoda v oblasti inovácií, udržateľnosti, digitálnych ako aj pro-budúcnosť operačných modelov, ktoré sú podložené pevným základom kultúry spolupráce a silných ľudí.

Služby a dokumenty na stiahnutie