Profil Spoločnosti

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. Spoločnosť má sídlo v nemeckom Düsseldorfe. Henkel zamestnáva na celom svete okolo 53,000 ľudí, z ktorých okolo 85 % pracuje mimo Nemecka. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach.

Vo fiškálnom roku 2018 spoločnosť dosiahla obrat vo výške približne 20 miliárd eur a prevádzkový zisk vo výške 3,5 miliardy eur (upravený o jednorazové zisky a poplatky ako aj reštrukturalizačné náklady).

Henkel na Slovensku

Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky). Sídlime v troch budovách v Bratislave. V súčastnosti sme narástli na viac ako 1,900 zamestnancov a vďaka nášmu Centru zdieľaných služieb sa stávame strategickou lokalitou spoločnosti Henkel. Po celom svete stojíme za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Pur, Bref, Schwarzkopf, Nature Box, Fa, Loctite, Pritt či Ceresit.

V roku 2018 dosiahla spoločnosť na domácom trhu čistý obrat vo výške 179,9 milióna eur.

Tri globálne pôsobiace obchodné divízie

Obchodná divízia Adhesive Technologies je lídrom na trhu s lepidlami, tmelmi a funkčnými nátermi pre spotrebiteľov, remeselníkov a priemyselné použitie. Spoločnosť Henkel ponúka výrobky na rôznorodé použitie, aby tak uspokojila potreby rôznych cieľových skupín – nielen spotrebiteľov, ale aj remeselníkov a priemyselné podniky. V roku 2018 dosiahla táto obchodná divízia obrat vo výške 9,403 miliónov eur, čo predstavuje 47% celkového obratu spoločnosti.

Výrobky obchodnej divízie Beauty Care sú dostupné na celom svete. Beauty Care predstavuje značkové výrobky z oblasti farbenia vlasov, vlasového stylingu, starostlivosti o vlasy, starostlivosti o pokožku, ústnu hygienu či toaletných potrieb. Navyše sme jedným z najväčších dodávateľov výrobkov pre kadernícke salóny. V roku 2018 dosiahla táto obchodná divízia obrat vo výške 3,950 miliónov eur, čo predstavuje 20% celkového obratu spoločnosti.

Divízia Laundry & Home Care zastávala v rámci spoločnosti Henkel vždy významnú pozíciu: Príbeh o úspechu našej spoločnosti sa začal písať práve s výrobkom z tejto divízie. Portfólio Laundry Care zahŕňa nielen vysoko efektívne a špecializované pracie prostriedky, ale aj aviváže, zosilňovače pracích účinkov a iné výrobky určené na starostlivosť o tkaniny. Portfólio Home Care zahŕňa výrobky na ručné a automatické umývanie riadu, čistiace prostriedky pre kúpeľňu, WC a domácnosť, ďalej čistiace prostriedky na sklo a iné špecializované čističe. Vo vybraných regiónoch máme v ponuke tiež osviežovače a spreje proti hmyzu určené pre použitie v domácnosti. V roku 2018 dosiahla divízia Laundry & Home Care obrat vo výške 6,419 miliónov eur, čo predstavuje 32% celkového obratu spoločnosti.

Naša vízia

„Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty” je naším cieľom a záväzkom, ktorý spája nás všetkých, ktorí pracujeme v spoločnosti Henkel. Chceme tvoriť hodnotu – pre našich zákazníkov a spotrebiteľov, naše tímy a našich ľudí, pre našich akcionárov ako aj pre spoločnosť ako celok a pre komunity, kde podnikáme. Na dosiahnutie tohto cieľa zamestnanci spoločnosti Henkel vždy vynaložia svoje nadšenie, hrdosť a pracovné nasadenie.

Naša firemná kultúra a náš cieľ, vízia, misia a hodnoty, ktoré si vážime spájajú našich rôznorodých zamestnancov a poskytujú jasný a zreteľný kultúrny a hodnotový rámec a usmernenie. Globálne záväzné pravidlá správania sa sú konkretizované vo viacerých etických kódexoch, ktoré poskytujú usmernenie v oblasti správania sa a konania našich zamestnancov vo všetkých odvetviach našich aktivít a vo všetkých oblastiach sveta kde podnikáme.

Účel:Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty

Vízia: Byť lídrom vďaka našim inováciám, značkám a technológiám

Misia: Poskytovať služby našim zákazníkom a spotrebiteľom po celom svete ako najdôveryhodnejší partner vo vedúcej pozícii na všetkých relevantných trhoch a vo všetkých relevantných kategóriách – sme zanietený tím, ktorý spájajú spoločné hodnoty.

Hodnoty: Naše hodnoty usmerňujú to, čo robíme, ako sa rozhodujeme a ako konáme.

Stratégia

Pri formovaní našej budúcnosti sa riadime jasnou a dlhodobou stratégiou, ktorá je založená na našich cieľoch, našej vízii, misii a hodnotách.

Plánujeme generovať trvalo udržateľný a rentabilný rast súvisle až do roku 2020 a v nasledujúcich rokoch. Aby sme dosiahli tento cieľ, chceme sa viac zamerať na zákazníkov, byť viac inovatívni, agilní a ešte viac využívať digitálnu sféru. Okrem toho chceme presadzovať trvalú udržateľnosť v rámci všetkých našich podnikateľských aktivít, posilňujúc tak našu pozíciu lídra aj do budúcnosti.

Jasná stratégia so štyrmi prioritami:

  • Podpora rastu
  • Zrýchlenie digitalizácie
  • Zvýšenie agility
  • Financovanie rastu

Zobrazenia:

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

3:04 min.

208482

Služby a dokumenty na stiahnutie