FIREMNÁ KULTÚRA

Corporate Culture Visual

Náš cieľ vyjadruje, čo nás v spoločnosti Henkel spája: Pioneers at heart for the good of generations. Sme rozmanitý tím, ktorý sa skladá z viac ako 48 000 kolegov na celom svete, a snažíme sa prostredníctvom svojich výrobkov, služieb a riešení obohacovať a zlepšovať každodenný život ľudí.  Náš cieľ vychádza z našich koreňov a do budúcnosti prináša rozsiahle dedičstvo inovácií, zodpovednosti a udržateľnosti. Naše každodenné rozhodnutia a činnosti sú založené na našich spoločných hodnotách a záväzkoch vedenia.

Náš účel

Celé sa to začalo snom. Pred viac než 145 rokmi podnikateľ Fritz Henkel, srdcom odvážny priekopník, priniesol do každodenného života ľudí revolúciu. Tým založil dedičstvo starostlivosti: o svojich zamestnancov, spoločnosť a životné prostredie. Dávno pred tým, ako sa hovorilo o udržateľnosti, bola pre neho táto myšlienka na prvom mieste.

Dnes je meno Henkel stále zosobnením týchto hodnôt. Vďaka nášmu zmyslu pre jednotu sme sa stali rozmanitou skupinou cez 48 000 ľudí, do ktorej zákazníci a spotrebitelia vkladajú dôveru. Každý deň svojimi produktami, službami a riešeniami spoločne obohacujeme a zlepšujeme životy miliárd ľudí. A máme potenciál ovplyvniť toho ešte viac.

Budeme rozvíjať svojho priekopníckeho ducha, svoje vedomosti a zdroje, aby sme pre budúce generácie pripravili zmysluplnú budúcnosť. Pomocou našich inovácií a technológií vytvárame pre zákazníkov a spotrebiteľov hodnotu, svojim tímom prinášame úspech a vo svete konáme dobro.

Henkel Purpose - Thumbnail

Naše hodnoty

Naše hodnoty usmerňujú to, čo robíme, ako sa rozhodujeme a ako konáme. Každý deň musíme prijímať rozhodnutia v silne premenlivom prostredí. Zároveň sme však ako ľudia do veľkej miery rozmanití: Pochádzame z rôznych prostredí a máme za sebou rôzne skúsenosti, pracujeme na výrazne odlišných trhoch a v rôznorodých odvetviach. To je dôvod, prečo je zdieľanie, chápanie a dodržiavanie zdieľaných hodnôt všetkými zamestnancami spoločnosti Henkel tak dôležité pre náš úspech v budúcnosti.

Náš kódex správania

Naša spoločnosť si zakladá na morálnej integrite a vysokých etických štandardoch svojho podnikania vo všetkých štátoch a všetkých obchodných divíziách a oblastiach – a z toho pramení aj naše motto: Pioneers at heart for the good of generations. Priekopnícky duch a dodržiavanie pravidiel idú ruka v ruke.

Rešpektovanie pravidiel vždy bolo a bude neoddeliteľnou súčasťou našej hodnotovej výbavy a našich obchodných praktík. Kódex správania nám slúži ako kompas, ktorým sa riadia naše aktivity a správanie, pomáha nám robiť správne rozhodnutia v zložitých situáciách, aby sme si v očiach zákazníkov, partnerov a komunít, v ktorých pôsobíme, zachovali celosvetové dobré meno našej spoločnosti, ktoré po generácie budujeme. 


Our Code of Conduct

Our Code of Conduct