Stratégia

Prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom a spotrebiteľom, komunitám, v ktorých pôsobíme, ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu. Toto je myšlienka, ktorá je srdcom našej stratégie udržateľnosti a ambicióznych cieľov v rámci nej.

Dlho sa zdalo, že rast a spotreba zdrojov idú ruka v ruke a nie je možné dosiahnuť jedno bez druhého. Vždy, keď sa zvýšil počet obyvateľov a životná úroveň rástla, znamenalo to stále väčšiu a väčšiu spotrebu zdrojov. Keďže počet obyvateľov do roku 2050 stúpne na deväť miliárd, tento trend sa pravdepodobne tak skoro nezmení. Spotreba zdrojov sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať a prírodné zdroje, ako sú fosílne palivá alebo voda, budú ubúdať oveľa rýchlejšie, ako ich planéta stihne vytvárať.

Hoci sú tieto vývojové trendy skôr problémami budúcnosti, ponúkajú tiež veľký potenciál: Inovácie a úsilie dosiahnuť viac za menej budú kľúčom k cieľu stať sa udržateľnou firmou. Potrebujeme riešenia, ktoré umožnia ľuďom pohodlne žiť, ale zároveň budú vyžadovať menšie množstvo materiálov. Táto myšlienka ostáva v srdci stratégie udržateľnosti spoločnosti Henkel: usilujeme sa nájsť nové spôsoby rastu a zlepšovania kvality života bez toho, aby sme využívali stále väčšie množstvá zdrojov. Chceme zlepšiť svoje produkty a služby prostredníctvom inovácií a inteligentných riešení, aby sme vytvorili väčšiu hodnotu a zároveň znížili našu ekologickú stopu.

Hodnota & definície

Do roku 2030 chceme strojnásobiť našu efektivitu

Náš prínos v šiestich ťažiskových  oblastiach

Naše aktivity sústreďujeme v rámci hodnotového reťazca do šiestich ťažiskových oblastí, ktoré reflektujú výzvy trvalo udržateľného rozvoja vo vzťahu k našim prevádzkam. Kľúčovými parametrami nášho trvalo udržateľného rozvoja bez negatívneho dopadu na kvalitu života ľudí bude inovácia a dosahovanie vyšších výkonov pri menšom množstve vstupov. Keďže sa prostredníctvom nových produktov a technológií usilujeme o pokrok v rámci celého hodnotového reťazca, sústreďujeme sa na jasne zadefinované oblasti, ktoré predstavujú naše výzvy vo vzťahu k našim prevádzkam. Naše ťažiskové oblasti sme ďalej rozčlenili do dvoch dimenzií: „vyššia hodnota“ a „nižší dopad“. Aby sme úspešne implementovali našu stratégiu a splnili všetky naše ciele, musíme mať obe tieto dimenzie neustále na pamäti pri našej každodennej práci a kontinuálne ich pretavovať do všetkých našich obchodných procesov.

Vytvárať väčšiu hodnotu

...pri menšej ekologickej stope

Naše doterajšie úspechy

Aby sme dosiahli náš dlhodobý cieľ strojnásobiť našu efektivitu do roku 2030 („Factor 3“), stanovili sme si vopred konkrétne priebežné ciele do roku 2020 (v porovnaní s rokom 2010). Tu sú aktuálne čísla: