Adhesive Technologies

Divízia Henkel Adhesive Technologies je lídrom na súčasných trhoch a prináša riešenia pre budúcnosť v segmentoch lepiacich a tesniacich hmôt a funkčných povrchových náterov.  Prispievame k transformácii celých priemyselných odvetví, zvyšujeme konkurencieschopnosť našich zákazníkov a prinášame im výnimočnú skúsenosť. Inovatívne myslenie a podnikateľský duch sú súčasťou našej DNA. Ako odborníci na priemyselné aplikácie v rámci výrobných odvetví na celom svete úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi a partnermi pri budovaní udržateľných hodnôt pre všetkých – pomocou našich osvedčených značiek a vysokoúčinných riešení, ktoré vychádzajú z nášho jedinečného technologického portfólia.

Naše portfólio priemyselných produktov je rozdelené do piatich technologických značiek: Loctite, Bonderite, Technomelt, Teroson a Aquence. Bežným spotrebiteľom a remeselníkom sú určené naše štyri globálne značky Pritt, Loctite, Ceresit a Pattex.

Divízia Adhesive Technologies sa zameriava na štyri oblasti:

  • V oblasti automobilového a kovospracujúceho priemyslu poskytujeme našim medzinárodným zákazníkom na mieru šité, vysokoúčinné riešenia, komplexné technologické portfólio a špecializované technické služby. Našim zákazníkom naprieč celým hodnotovým reťazcom v automobilovom priemysle pomáhame získať konkurenčnú výhodu, aby dokázali reagovať na najnovšie trendy v oblasti elektromobility, autonómnych vozidiel a odľahčených materiálov. Dodávame výkonné, vysokoúčinné riešenia pre celý kovospracujúci priemysel od výroby kovových cievok a spracovania kovov až po hotové kovové produkty vrátane kovových obalov. 
  • V segmente obalov a spotrebného tovaru stojíme na čele vývoja inovatívnych riešení, ktoré reagujú na celosvetové trendy v správaní spotrebiteľov, akým je napríklad rastúci dopyt po udržateľnejších postupoch a riešeniach. Našimi vysokoúčinnými riešeniami pre balené potraviny a nápoje, plienky a hygienické produkty, náplasti a obväzy, odevy a obuv, nábytok a mnohé ďalšie výrobky, pri tvorbe ktorých vždy myslíme na spotrebiteľa, sa snažíme prispievať k podpore obehového hospodárstva.
  • V oblasti elektroniky a dodávateľského priemyslu ponúkame našim zákazníkom špecializované portfólio vysokoúčinných technických riešení pre ich kľúčových zákazníkov v elektronickom a dodávateľskom priemysle. Sme popredným celosvetovým dodávateľom širokého portfólia produktov s rozsiahlymi špecializovanými technickými znalosťami a skúsenosťami z výskumu a vývoja, vďaka ktorým pomáhame našim zákazníkom prinášať inovácie a realizovať nové a inovatívne riešenia. Vďaka našej globálnej prítomnosti nachádzajú naše riešenia v oblasti spájacích, tesniacich, náterových, ochranných a tepelno-regulačných technológií využitie v produktoch niektorých z najrenomovanejších svetových značiek. 
  • V segmente určenom remeselníkom a stavebným profesionálom máme na trhu širokú ponuku značkových produktov pre súkromných spotrebiteľov, domácich majstrov, remeselníkov a obchod, ako aj pre profesionálov v oblasti údržby a výroby z viac než 800 rôznych odvetví. Našim zákazníkom ponúkame lepiace a tesniace hmoty na použitie v domácnosti aj okolo domu, stavebné materiály a tesniace riešenia pre obklady, okná, fasády, pivnice, strechy a podlahy a komplexné portfólio vysokoúčinných riešení pre montáž a údržbu strojov.

Trhy

Riešenia od spoločnosti Henkel nájdete v mnohých výrobkoch, s ktorými denne prichádzate do styku: v autách, knihách, časopisoch, počítačoch, lietadlách, chladničkách, mobilných telefónoch, nábytku, textile, obaloch a mnohých ďalších.

Služby