Budova spoločnosti Henkel Slovensko na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Spoločnosť

Spoločnosť Henkel celosvetovo pôsobí so svojimi poprednými inováciami, značkami a technológiami v troch divíziách: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky).

Firemná kultúra

Firemná kultúra

„Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty” je naším cieľom a záväzkom, ktorý spája nás všetkých, ktorí pracujeme v spoločnosti Henkel.

Naše strategické priority

Stratégia

Pri formovaní našej budúcnosti sa riadime našimi strategickými prioritami.

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu medzi všetkými priemyselnými segmentmi. V oblastiach Beauty Care a Laundry & Home Care je Henkel na vedúcich pozíciách vo viacerých trhoch a kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 rokov úspešného podnikania. Henkel zamestnáva okolo 53 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím spájaný spoločnou firemnou kultúrou, cieľmi vytvárať hodnoty udržateľnosti a spoločné hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov.

Henkel na Slovensku

Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky). Spoločnosť sídli v troch budovách v Bratislave.  Henkel Slovensko v súčasnosti zamestnáva 1600 zamestnancov a vďaka svojmu Centru zdieľaných služieb sa stáva strategickou lokalitou spoločnosti. Henkel stojí za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Schwarzkopf, Fa, Loctite či Ceresit.

Zobrazenia:

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

3:04 min.

208482