Budova spoločnosti Henkel Slovensko na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Spoločnosť

Spoločnosť Henkel celosvetovo pôsobí so svojimi poprednými inováciami, značkami a technológiami v troch divíziách: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky).

Firemná kultúra

Firemná kultúra

„Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty” je naším cieľom a záväzkom, ktorý spája nás všetkých, ktorí pracujeme v spoločnosti Henkel.

Naše strategické priority

Strategický rámec

Náš strategický rámec nás vedie pri formovaní budúcnosti.

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu medzi všetkými priemyselnými segmentmi. V oblastiach Beauty Care a Laundry & Home Care je Henkel na vedúcich pozíciách vo viacerých trhoch a kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 rokov úspešného podnikania. Vo fiškálnom roku 2019 spoločnosť dosiahla obrat vo výške viac ako 20 miliárd eur a prevádzkový zisk vo výške okolo 3,2 miliardy eur (upravený o jednorazové zisky a poplatky ako aj reštrukturalizačné náklady). Henkel zamestnáva viac ako 52 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím spájaný spoločnou firemnou kultúrou, cieľmi vytvárať hodnoty udržateľnosti a spoločné hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov.

Henkel na Slovensku

Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky). Sídlime v troch budovách v Bratislave. V súčastnosti sme narástli na viac ako 1,900 zamestnancov a vďaka nášmu Centru zdieľaných služieb sa stávame strategickou lokalitou spoločnosti Henkel. Po celom svete stojíme za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Pur, Bref, Schwarzkopf, Nature Box, Fa, Loctite, Pritt či Ceresit.