10. 12. 2018

Medzinárodný deň dobrovoľníkov

Henkel podporuje dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov

Medzinárodný deň dobrovoľníkov, ktorý si pripomíname 5. decembra, je oslavou jednotlivcov, ktorí aktívne prispievajú k realizácii sociálnych dobrovoľníckych projektov. Spoločnosť Henkel už viac ako 20 rokov podporuje svojich terajších aj bývalých zamestnancov v ich dobrovoľníckych aktivitách prostredníctvom svojej iniciatívy MIT („Make an Impact on Tomorrow“). Prostredníctvom nadácie „Fritz Henkel Stiftung“ spoločnosť už celkovo podporila viac ako 14 000 charitatívnych projektov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Od Ázie cez Severnú Ameriku až po Stredný Východ a Afriku, Európu a Južnú Ameriku si spoločnosť Henkel v tento deň pripomína Medzinárodný deň dobrovoľníkov dobrovoľníckymi projektmi vo všetkých regiónoch – či už zbierkou šatstva pre detské domovy na Taiwane, potravinovými darmi v mestách Rocky Hill a Stamford, USA, alebo budovaním domov na podporu rodín, ktoré prišli o strechu nad hlavou v dôsledku výbuchu sopky v Guatemale.

Už týchto niekoľko príkladov ilustruje obrovský rozsah projektov, ktoré sa podarilo zamestnancom spoločnosti Henkel na celom svete uviesť do života. Spoločnosť podporuje ich dobrovoľnícke aktivity prostredníctvom nadácie „Fritz Henkel Stiftung“, a to nielen formou materiálnej a finančnej pomoci, ale svojim zamestnancom poskytuje aj platené voľno, aby svoj čas mohli venovať dobrovoľníckym projektom. „Zamestnanci a bývalí pracovníci spoločnosti sú srdcom iniciatívy MIT. Sme ohromení ich nasadením, oduševnením a dosahom ich aktivít," hovorí Nadine Frey, ktorá zodpovedá za dobrovoľnícke aktivity spoločnosti Henkel. Na oslavu 20. výročia vzniku iniciatívy MIT nadácia v tomto roku poskytla špeciálny projektový dar vo výške 50 000 eur na vybudovanie centra zdravotníckej starostlivosti o matky a deti v Nepále.  

Podpora dobrovoľníctva zamestnancov je súčasťou firemnej kultúry spoločnosti Henkel

Dobrovoľnícka sociálna práca je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry spoločnosti Henkel už od jej založenia Fritzom Henkelom v roku 1876. Prostredníctvom svojej nadácie „Fritz Henkel Stiftung“ spoločnosť podporuje a prispieva k dobrovoľníctvu v rozsahu prevyšujúcom jej podnikateľské aktivity, pričom sa vo veľkej miere opiera o dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov. Keď v roku 1998 spustila iniciatívu MIT, zaradila sa medzi jedny z prvých spoločností v Nemecku, ktoré zaviedli špeciálny program na podporu dobrovoľníckej angažovanosti svojich zamestnancov aj bývalých pracovníkov.

Spoločnosť Henkel Slovensko taktiež podporuje svojich zamestnancov, aby sa aktívne zapájali do iniciatívy MIT – každý rok môžu v štyroch kolách prihlásiť svoje dobrovoľnícke projekty a aktivity. Jedným z najväčších a prelomových projektov v rámci slovenskej pobočky spoločnosti Henkel bola iniciatíva Zachráňme sysle na Muráni. Sysľom sa na Slovensku v Národnom parku Muránska planina darí, ale potrebujú stále viac priestoru, a aby sa ich počet mohol naďalej zvyšovať, bolo potrebné rozšíriť plochu pasienkov, ktoré obľubujú. Dvadsaťpäť dobrovoľníkov, pochádzajúcich z rôznych miest Slovenska i zo zahraničia, pomáhalo počas troch víkendov v auguste a septembri 2017 syslím rodinám, aby mali viac vhodného priestoru. Kosili, hrabali a sušili seno a spolu s ochranármi upravovali lúky a pasienky, aby tak pomohli obnoviť biotop sysľa pasienkového.   

Matúš Petrovič, Deputy Team Lead Finance Trade Master Data Management, je zamestnanec spoločnosti Henkel Slovensko a zároveň aktívny amatérsky futbalista. V mestečku, z ktorého pochádza, sa s hŕstkou nadšencov rozhodli aj s pomocou MIT projektu obnoviť činnosť miestneho futbalového klubu, ktorý mal dlhoročnú tradíciu, avšak sa po rokoch úplne rozpadol. Zamerali sa na detské kategórie a po zakúpení tréningových súprav, fľašiek na vodu či šiltoviek a ďalších potrebných vecí sa futbalovým družstvám začalo znovu dariť. Zakúpením výbavy pre žiacke kategórie odbremenili rodičov od výdavkov a prilákali aj ďalších potenciálnych hráčov a ich rodičov, aby sa v klube viac angažovali. Vďaka ďalšiemu MIT projektu budú môcť ľahšie a rýchlejšie upravovať futbalový trávnik pomocou nového traktora.

Renovácia areálu školského dvora materskej škôlky v obci Gemerská Poloma sa podarila vďaka MIT projektu Andrey Zudelovej, Senior Analyst Market Research Eastern Europe. Deti zo škôlky môžu tráviť čas vonku počas teplých dní na vynovenom dvore a vyučovanie formou skupinových aktivít môže prebiehať aj na čerstvom vzduchu v novom krytom altánku. Popri stavbe altánku sa na dvor zakúpili nové preliezky, tabule na kreslenie a rodičia svojpomocne vyrobili tiež lavičky v tvare vláčika. Zamestnankyňa Henkel Slovensko Andrea Zudelová okrem vyhľadávania vhodného dodávateľa a zabezpečenia celého projektu priložila taktiež ruku k dielu a pomáhala upraviť trávnik a skalku pri budove škôlky.