11. 6. 2019  Bratislava

Dobrovoľníci z radov zamestnancov pomohli komunitám

Dúbravský les o jeden a pol kontajnera čistejší vďaka dobrovoľníkom Henkel Slovensko

Krajšie a bezpečnejšie prostredie aj materiálna pomoc obyvateľom dúbravskej ubytovne Fortuna na Agátovej ulici boli cieľom dobrovoľníckej akcie Vyčistime lokalitu Na vrátkach. Spolu pätnásť dobrovoľníkov zo spoločnosti Henkel Slovensko v priebehu dvoch hodín vyzbieralo v okolí ubytovne odpadky, pohodené staré matrace, nábytok či palety v objeme jeden a pol veľkokapacitného kontajnera, ktorý zabezpečila mestská časť Dúbravka.

Ubytovňa Fortuna slúži ako prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy a poskytuje zároveň základné sociálne poradenstvo prostredníctvom odborného pracovníka. Strechu nad hlavou tam vedia nájsť rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania, odchovanci detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti (maximálne do 35 rokov) či týrané osoby a obete domáceho násilia. Kapacita ubytovne Fortuna je 365 ľudí, z čoho je viac ako sto detí vo veku do 15 rokov, ktoré vedia svoj čas tráviť v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Fortunáčik, nachádzajúcom sa vedľa ubytovne.
Práve v jeho okolí sa uskutočnilo čistenie okolitého lesa i pozemkov od odpadkov.

Spoločnosť Henkel Slovensko sa dlhodobo zameriava na pomoc komunitám, ktorá je súčasťou našej globálnej stratégie. Máme vlastný dobrovoľnícky program s názvom Henkel Helps, prostredníctvom ktorého prinášame aktivity spoločenskej zodpovednosti a taktiež nabádame zamestnancov, aby boli aktívni a prinášali nám podnety spadajúce do stratégie spoločenskej zodpovednosti. Preto sme veľmi uvítali podnet, ktorý sme dostali od jednej zo zamestnankýň. Oslovila nás, či vieme ako spoločnosť pomôcť, zabezpečila materiálne balíčky a následne sme zaslali interne výzvu zamestnancom, ktorí sa ochotne prihlásili a pomohli. Je to pekný príklad toho, ako vie jedinec cez spoločnosť, ktorá má správne nastavenú stratégiu, veci meniť k lepšiemu, zažiť inú formu team buildingu či spoznať kolegov, ktorí rozmýšľajú rovnako,“ vysvetlila Riaditeľka korporátnej komunikácie a hovorkyňa spoločnosti Henkel Slovensko, zároveň jedna z dobrovoľníkov, Zuzana Kaňuchová.

Akcia Vyčistime lokalitu Na vrátkach sa uskutočnila vďaka spolupráci mestskej časti Dúbravka, Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky, ubytovne Fortuna a zanietenosti dobrovoľníkov Henkel Slovensko. Do akcie boli zapojení aj obyvatelia ubytovacieho zariadenia, ktorí si ako odmenu za pomoc odniesli materiálne balíčky vo forme pracích a čistiacich prostriedkov od spoločnosti Henkel. Pridať sa mohla aj široká verejnosť, ktorú k tomu nabádala pozvánka uverejnená na Facebokovej stránke mestskej časti Dúbravka.

Dobrovoľníci Henkel Slovensko čistia dúbravské lesy od odpadkov

Poslankyňa mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Zdenka Zaťovičová a riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko privítali a poďakovali sa brigádnikom

Dobrovoľníci Henkel Slovensko spolu s obyvateľmi ubytovne Fortuna odpratávali odpadky z okolia ubytovne v bratislavskej Dúbravke

Všetok pohodený odpad putoval do veľkokapacitného kontajnera

Dobrovoľníci Henkel Slovensko čistia dúbravské lesy od odpadkov a pohodeného nábytku

Upratovanie a nájdené kúsky občas prekvapili i potešili

Dobrovoľníci Henkel Slovensko čistia dúbravské lesy od odpadkov a pohodeného nábytku

Práca v tíme išla dobrovoľníkom Henkel Slovensko od ruky